Korzystaj z najnowszych funkcji i poprawek błędów. Wystarczy zaktualizować programy Photoshop i Adobe Camera Raw do najnowszych wersji.

Która wersja programu jest wersją bieżącą?

  • Najnowsza wersja programu to Photoshop 2019 (wersja 20.0.4)
  • Najnowsza wersja wtyczki Adobe Camera Raw to 11.3
  • Najnowsza wersja programu Adobe DNG Converter to 11.3

Uwaga:

Szukasz informacji dotyczących starszych wersji programu Photoshop? Zapoznaj się z tematem Aktualizacje starszych wersji.

Kwestie związane z aktualizacjami

W przypadku aktualizacji do głównej wersji, należy rozważyć następujące kwestie:

Uwaga:

Użyj aplikacji Creative Cloud, aby odinstalować starsze wersje lub zainstalować ponownie starszą wersję.

W jaki sposób można wyszukać i zainstalować najnowsze aktualizacje?

Uruchom program Photoshop i wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje.

Więcej informacji znajduje się w temacie Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

W jaki sposób sprawdzić, czy posiadam najnowszą wersję programu Photoshop?

Uwaga:

WAŻNE - Okno dialogowe Informacje i Pomoc> Informacje o systemie nie wyświetlają poprawnej wersji. Więcej informacji znajdziesz w tym dokumencie: 

Aby sprawdzić, czy posiadasz najnowszą wersję programu Photoshop:

  • macOS: Wybierz polecenie Photoshop > Informacje o programie Photoshop.
  • Windows: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o programie Photoshop.

W jaki sposób sprawdzić, czy posiadam najnowszą wersję wtyczki Camera Raw?

Aby sprawdzić, czy posiadasz najnowszą wersję wtyczki Adobe Camera Raw:

  • macOS: Wybierz polecenie Photoshop > Informacje o wtyczce > Camera Raw.
  • Windows: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o wtyczce > Camera Raw.
Informacje o wtyczce Adobe Photoshop Camera Raw

Uwaga:

Masz problem z instalacją aktualizacji wtyczki Camera Raw? Zapoznaj się z tematem Instalator wtyczki Camera Raw.

Co zrobić, gdy po zaktualizowaniu wtyczki Adobe Camera Raw program Photoshop wciąż nie rozpoznaje mojego aparatu?

Co zrobić, gdy mój komputer nie jest połączony z Internetem?

Znajdź komputer połączony z Internetem w celu pobrania aktualizacji na zewnętrzny dysk twardy lub nośnik danych. Następnie aktualizację należy zainstalować na komputerze niepołączonym z Internetem. (Uwaga: Produkty i aktualizacje można instalować w trybie offline, jednak konieczny będzie chwilowy dostęp do Internetu w celu zalogowania się i aktywacji oprogramowania).

Uwaga:

Aby zainstalować wcześniejsze wersje programu Photoshop dołączone do usługi Creative Cloud, zobacz temat Instalacja poprzednich wersji aplikacji.

Aktualizacje programu Photoshop

Bezpośrednie pliki do pobrania programu Photoshop wydanego w październiku 2017 r.:

Informacje o wydaniu

Aktualizacje wtyczki Camera Raw

Adobe DNG Converter

Uwaga:

Szukasz informacji dotyczących starszych wersji programu Photoshop? Zapoznaj się z tematem Aktualizacje starszych wersji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online