Systematyczne aktualizowanie programu Photoshop

Korzystaj z najnowszych funkcji i poprawek błędów. Wystarczy zaktualizować programy Photoshop i Adobe Camera Raw do najnowszych wersji.

Która wersja programu jest wersją bieżącą?

  • Bieżąca wersja programu Photoshop 2024 na komputer: 25.9.1
  • Bieżąca wersja programu Photoshop na tablet iPad: 5.5.2
  • Bieżąca wersja wtyczki Adobe Camera Raw: 16.4
  • Bieżąca wersja programu Adobe DNG Converter: 16.4
Uwaga:

Szukasz informacji dotyczących starszych wersji programu Photoshop? Zapoznaj się z tematem Aktualizacje starszych wersji.

Jakie wersje programu Photoshop są obsługiwane?

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną i poprawki bezpieczeństwa dla bieżącej i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów są dostępne tylko dla bieżącej wersji.

Program Photoshop domyślnie usuwa stare wersje aplikacji, które mogą być zainstalowane na komputerze.

Usuwanie starszych wersji podczas aktualizacji programu Photoshop

Kwestie związane z aktualizacjami

W przypadku aktualizacji do głównej wersji, należy rozważyć następujące kwestie:

Zobacz Odinstalowywanie wcześniejszych wersji lub Ponowne instalowanie wcześniejszych wersji.

W jaki sposób można wyszukać i zainstalować najnowsze aktualizacje?

Uruchom program Photoshop i wybierz opcję Pomoc > Aktualizacje.

Zobacz Aktualizacja aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

W jaki sposób sprawdzić, czy posiadam najnowszą wersję programu Photoshop?

Aby sprawdzić, czy posiadasz najnowszą wersję programu Photoshop:

  • macOS: Wybierz polecenie Photoshop > Informacje o programie Photoshop
  • Windows: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o programie Photoshop

W jaki sposób sprawdzić, czy posiadam najnowszą wersję wtyczki Camera Raw?

Aby sprawdzić, czy posiadasz najnowszą wersję wtyczki Adobe Camera Raw:

  • macOS: Wybierz polecenie Photoshop > Informacje o wtyczce > Camera Raw
  • Windows: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o wtyczce > Camera Raw
Uwaga:

Masz problem z instalacją aktualizacji wtyczki Camera Raw? Zobacz Instalator wtyczki Camera Raw.

Co zrobić, gdy po zaktualizowaniu wtyczki Adobe Camera Raw program Photoshop wciąż nie rozpoznaje mojego aparatu?

Co zrobić, jeśli mój komputer ma ograniczony dostęp do Internetu?

Produkty i aktualizacje można instalować w trybie offline, jednak konieczny będzie chwilowy dostęp do Internetu w celu zalogowania się i aktywacji oprogramowania.

Aktualizacje wtyczki Camera Raw

Adobe DNG Converter

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online