Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop

Biblioteki Creative Cloud to usługa internetowa zapewniająca dostęp do zasobów w różnych aplikacjach firmy Adobe na komputery i urządzenia przenośne. Można dzięki niej dodawać gradienty, grafiki, kolory, style tekstu, pędzle i style warstw do bibliotek w programie Photoshop, a następnie łatwo z nich korzystać w szeregu aplikacji usługi Creative Cloud.  

Wprowadzenie do Bibliotek Creative Cloud

Panel Biblioteki w programie Photoshop

A. Lista bibliotek | B. Wyszukaj C. Zasoby | D. Biblioteka z dokumentu E. Dodawanie grafik | F. Dodawanie stylu znaków | G. Dodawanie stylu warstw | H. Dodawanie koloru narzędzia | I. Stan synchronizacji bibliotek | J. Usuwanie | K. Wyświetlanie elementów na liście | L. Opcje bibliotek | M. Pokazywanie elementów jako ikon 

Tworzenie biblioteki

 1. W programie Photoshop wybierz opcję Okno > Biblioteki.
 2. W panelu Biblioteki wybierz z menu podręcznego opcję Utwórz nową bibliotekę.
Opcja Utwórz nową bibliotekę w programie Photoshop
Tworzenie biblioteki

 1. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej biblioteki i kliknij przycisk Utwórz.

Nowa biblioteka będzie dostępna w panelu Biblioteki.

Tworzenie nowej biblioteki z dokumentu

W przypadku otwarcia dokumentu z zasobami, które można automatycznie dodać do biblioteki, program Photoshop wyświetla monit o utworzenie nowej biblioteki. Istnieją cztery typy zasobów, które można automatycznie dodać do biblioteki z dokumentu:

 • Gradienty
 • Style znaków
 • Kolory
 • Style warstw
 • Obiekty inteligentne

Na podstawie zawartości dokumentu program Photoshop wyświetla liczby poszczególnych typów zasobów.

Tworzenie nowej biblioteki z dokumentu w programie Photoshop
Tworzenie nowej biblioteki z dokumentu

Nową bibliotekę można utworzyć z dokumentów również następującymi metodami:

 • W panelu Biblioteki wybierz opcję Utwórz nową bibliotekę z dokumentu.
Tworzenie nowej biblioteki z menu Dokument w programie Photoshop

 • Kliknij ikonę Biblioteka z dokumentu () u dołu panelu Biblioteki.
 • Kliknij opcję Biblioteka z dokumentu w panelu Biblioteki. Ta opcja jest dostępna, gdy bieżąca biblioteka jest pusta.
Tworzenie nowej biblioteki z dokumentu w panelu Biblioteki w programie Photoshop

Zasoby połączone i niepołączone

Zasoby z bibliotek mogą być używane jako zasoby połączone lub niepołączone w dokumentach programu Photoshop. Zasoby połączone z biblioteką to wystąpienia zachowujące skojarzenie z zasobem pierwotnym w bibliotece. Modyfikacja zasobu pierwotnego w bibliotece powoduje automatyczną aktualizację jego wystąpień w dokumentach programu Photoshop. Są również zachowywane efekty zastosowane do tych wystąpień. Zasoby połączone z biblioteką funkcjonują podobnie do połączonych obiektów inteligentnych.

Zasoby niepołączone są osadzane w dokumentach programu Photoshop i nie zachowują skojarzenia z zasobem pierwotnym w bibliotece. Zmiany zasobu pierwotnego nie powodują aktualizacji tych zasobów.

Używanie zasobów połączonych z biblioteką w dokumencie programu Photoshop

 • W panelu Biblioteki kliknij prawym przyciskiem myszy zasób i z menu kontekstowego wybierz polecenie Umieść połączone.

Program Photoshop umieści zasób w dokumencie jako nową warstwę. Miniaturka warstwy będzie zawierać ikonę chmury (), która wskazuje na połączenie warstwy z zasobem biblioteki.

Zasoby połączone z biblioteką w dokumencie programu Photoshop
Warstwa zawierająca zasób połączony z biblioteką

Synchronizacja plików

Funkcja CreativeSync automatycznie zapewnia dostęp do bibliotek w wielu aplikacjach, na urządzeniach oraz na stronach internetowych. Aby umożliwić synchronizację między urządzeniami, synchronizacja plików musi być włączona w aplikacji komputerowej Creative Cloud. Stan synchronizacji bibliotek jest wskazywany przez ikonę Creative Cloud w panelu Biblioteki.

Ikona stanu synchronizacji bibliotek w programie Photoshop
Stan synchronizacji bibliotek

A. Synchronizacja włączona B. Synchronizacja wyłączona 

Na komputerze lokalnym wszystkie aplikacje współużytkują jeden bufor lokalny na dane bibliotek. Zapewnia to optymalne użycie miejsca na dysku oraz przepustowości sieciowej, a także praktycznie natychmiastową propagację bibliotek między aplikacjami lokalnymi — nawet bez połączenia z siecią.

Włączanie synchronizacji plików

W zależności od wersji programu Creative Cloud wykonaj jedną z poniższych czynności:

1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Wybierz ikonę  na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

2. Wybierz ikonę operacji w chmurze  w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlony stan synchronizacja plików.

Wybierz ikonę operacji w chmurze

3. Jeśli synchronizacja zostanie wstrzymana, wybierz przycisk wznawiania, aby ją włączyć.
 

Włączanie synchronizacji

1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer. (Kliknij ikonę   na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

2. Wybierz trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Preferencje.

Kliknij przycisk Preferencje3. Przejdź do Creative Cloud > Pliki. Następnie wybierz opcję Synchronizacja z Creative Cloud.

Synchronizowanie plików i bibliotek Creative Cloud z usługą Creative Cloud

Włączenie synchronizacji plików powoduje rozpoczęcie synchronizacji bibliotek. Pliki stają się aktualne na wszystkich urządzeniach. Synchronizacja plików może być czasochłonna. Zależy to od ilości materiałów w bibliotekach.

Dodawanie zasobów do biblioteki

Otwórz plik zawierający zasoby. Do biblioteki można dodać grafiki, kolory, style tekstu i style warstw. 

Informacje o tworzeniu wzorków, kształtów, motywów kolorystycznych i gradientów z obrazu, a następnie zapisywaniu ich w bibliotekach, znajdziesz w artykule Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop.

Dodawanie grafik

 1. Wybierz warstwy lub grupy zawierające zasób graficzny w panelu Warstwy.
 2. Wybierz narzędzie Przesuwanie..
 3. Przeciągnij warstwy lub grupy i upuść je w panelu Biblioteki.

Zasób graficzny będzie dostępny w bibliotece.

Zasoby graficzne dodane do biblioteki w programie Photoshop
Zasoby graficzne dodane do biblioteki

Dodawanie stylów warstw i znaków oraz kolorów

 1. W panelu Warstwy wybierz warstwę zawierającą dany zasób.
 2. Kliknij ikonę w panelu Biblioteki.
Ikony panelu Biblioteki w programie Photoshop
Dodawanie stylów warstw i znaków oraz kolorów

A. Dodawanie stylu znaków | B. Dodawanie stylu warstw | C. Dodawanie koloru 

Zasoby będą dostępne w bibliotece.

Uwaga:

Style warstw mają zastosowanie tylko do warstw programu Photoshop. Choć można dodać takie style do biblioteki, nie można używać ich w innych aplikacjach usługi Creative Cloud na komputery, w których są obsługiwane Biblioteki Creative Cloud.

Można też przeciągać ustawienia predefiniowane z panelu Pędzle predefiniowane, warstwy z panelu Warstwy, kolory z panelu Próbki, style warstw z panelu Warstwy i upuszczać je w panelu Biblioteki.

Dodawanie zasobów z biblioteki Adobe Stock

Obieg pracy dodawania zasobów z biblioteki Adobe Stock w programie Photoshop

Usługa Adobe Stock jest ściśle zintegrowana z usługą Creative Cloud Libraries. Gotowe obrazy ze znakami wodnymi można dodawać do każdej biblioteki — wprost z witryny Adobe Stock. Obraz ze znakiem wodnym staje się dostępny w dokumentach programu Photoshop jako obraz połączony z biblioteką.

Po wybraniu licencji na obraz — co jest możliwe w panelu Biblioteki w programie Photoshop — wszystkie wystąpienia zasobu ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach są zastępowane obrazem licencjonowanym w wysokiej rozdzielczości.

Więcej informacji można znaleźć w następujących materiałach:

Dodawanie zasobów z innych aplikacji firmy Adobe

Obsługiwane jest dodawanie zasobów z innych aplikacji firmy Adobe, takich jak Adobe Illustrator, a także aplikacji na urządzenia przenośne, takich jak Adobe Brush. Usługa Creative Cloud synchronizuje wszystkie zasoby i pozwala korzystać z nich w programie Photoshop.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Aplikacje obsługujące Biblioteki Creative Cloud.

Przeszukiwanie biblioteki

Przeszukiwanie usługi Adobe Stock z poziomu panelu Biblioteki

Pole wyszukiwania w panelu Biblioteki umożliwia szybkie i skuteczne znajdowanie odpowiednich zasobów. Wyszukiwanie można dostosować przy użyciu następujących opcji:

Adobe Stock

W panelu Biblioteki można wyszukiwać zasoby z usługi Adobe Stock.

Bieżąca biblioteka

Można wyszukać zasób w bieżącej bibliotece.

Wszystkie biblioteki

Można wyszukać zasób we wszystkich bibliotekach.

Funkcja wyszukiwania wizualnego w panelu Biblioteki umożliwia szybkie znajdowanie obrazów stockowych podobnych do elementu biblioteki. Wykonaj następujące czynności:

 • W panelu Biblioteki kliknij element prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Znajdź podobne z menu kontekstowego.

Program Photoshop wyświetli wyniki wyszukiwania w panelu Biblioteki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?