Odpowiedzi na częste pytania dotyczące współpracy z użyciem konta Creative Cloud.

Współpraca to nowa funkcja w sekcji Twoja praca w usłudze Creative Cloud, dzięki której można udostępniać grupy zasobów ze swojego konta Creative Cloud innym użytkownikom. Za jej pomocą użytkownicy mogą pracować razem nad udostępnionymi zasobami.

Więcej informacji: Współpraca z innymi użytkownikami.

Często zadawane pytania

Funkcja Wyślij łącze służy do udostępniania innym użytkownikom pojedynczych zasobów, folderów, projektów mobilnych, bibliotek lub ich pozycji. Współpraca umożliwia natomiast udostępnianie wybranym współpracownikom od razu całego folderu lub biblioteki zasobów.

Użytkownicy, którzy otrzymują łącze do zasobu, mają ograniczone uprawnienia: mogą wyświetlić zawartość lub ewentualnie pobrać ją i dodać do niej komentarze. Dzięki funkcji współpracy Twoi współpracownicy mogą wykonywać na udostępnionym zasobie wszystkie operacje, a także wprowadzać zmiany w zasobach objętych współpracą. Współpracownik może na przykład zmieniać nazwy, przenosić, dodawać i usuwaćzasobyw ramach współpracy.

Zaloguj się na konto Creative Cloud i przejdź do folderu lub biblioteki, nad którymi chcesz współpracować. Najpierw kliknijmenu wprawym dolnym rogu, a potem wybierz opcję Współpracuj.

Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do współpracy, i kliknij przycisk Zaproś. Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem. Dodaj więcej współpracowników i/lub kliknij przycisk zamykania (X), aby zakończyć pracę w oknie dialogowym.

Aby dodać więcej współpracowników, wykonaj czynności opisane powyżej. Aby usunąć współpracowników, w oknie dialogowym zawierającym listę współpracowników kliknij znak X obok nazwy współpracownika.

Nowo dodani współpracownicy otrzymają zaproszenie umożliwiające dostęp do zasobu. (W niektórych obiegach pracy współpracownik musi potwierdzić akceptację takiego zaproszenia, aby móc rozpocząć współpracę). Osoby usunięte z listy współpracowników nie będą już mieć dostępu do danego zasobu.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte należącego do właściciela i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu. Tylko właściciel może przywrócić usunięty element. 

Zasoby przechowywane lokalnie zostaną usunięte i przeniesione do folderu Usunięte.

Zasób udostępniony zajmuje przestrzeń dyskową w ramach limitu, który został przydzielony właścicielowi tego zasobu. Zasoby udostępniane nie zajmują przestrzeni dyskowej u współpracowników.

Jeśli współpracownik zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta będzie miała zasięg lokalny i nie spowoduje zmiany nazwy folderu dla pozostałych współpracowników. Jeśli jednak nazwa podfolderu wykorzystywanego w ramach współpracy zostanie zmieniona, to zmiana ta będzie widoczna dla wszystkich współpracowników. 

Jeśli właściciel zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta nie wpłynie na nazwę folderu dla istniejących współpracowników. Jeśli jednak w tym czasie dołączą nowe osoby do współpracy, będą widziały folder z nową nazwą.

Tak. Istnieją trzy poziomy uprawnień w ramach współpracy: Właściciel, Współpracownik z możliwością edycji oraz Współpracownik z możliwością wyświetlania. Tylko właściciel może usunąć udostępniany folder lub bibliotekę. Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy tych elementów. Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą przeglądać i wykorzystywać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do niej komentarze.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą zapraszać dowolne osoby, które początkowo nie zostały zaproszone do współpracy. Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą zapraszać innych.

Tylko współpracownicy z możliwością edycji mogą usuwać innych współpracowników ze współpracy (nie mogą jednak usunąć właściciela). Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą usuwać innych.

Praktycznie wszystkie. Każdy plik, który można załadować na konto Creative Cloud, można też udostępnić w ramach współpracy.

Tak, wszyscy współpracownicy muszą posiadać bezpłatne lub płatne konto Creative Cloud.

Jeśli zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail przypisany już do identyfikatora Adobe ID, to tylko użytkownik posiadający ten identyfikator Adobe ID może je zaakceptować.

Jeśli jednak zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail nieprzypisany do żadnego identyfikatora Adobe ID, to do zaakceptowania zaproszenia zostanie wykorzystane konto, do którego loguje się użytkownik. Może to być nowe konto lub obecny identyfikator Adobe ID.

W sekcji Twoja praca wybierz folder zawierający zasoby objęte współpracą, a następnie kliknij ikonę Udostępnij () i wybierz polecenie Zaproś do folderu. Zostanie wyświetlona lista współpracowników. Można ich dodawać lub usuwaćw dowolnymmomencie.

Aby zakończyć współpracę, wystarczy usunąć wszystkich współpracowników i zamknąć okno dialogowe. Tylko właściciel może zakończyć współpracę i jednocześnie zachować dostęp do zasobów. Współpracownicy tracą dostęp do zasobów wraz z usunięciem ich z listy współpracowników (także wtedy, kiedy sami siebie usuną z tej listy).

Dodając współpracowników do biblioteki lub folderu można określić, czy mają oni mieć uprawnienia do edytowania, czy do przeglądania.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać zawartość udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy elementów tej zawartości.

Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą tylko przeglądać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do niej komentarze.

Tak. Wymagane jest konto Creative Cloud / Adobe ID (może to być konto bezpłatne). Współpracownicy muszą się zalogować na swoje konta Creative Cloud i zaakceptować zaproszenia do każdej współpracy, do której ich zaproszono.

Tak.

Nie. Usługa współpracy stanowi rozszerzenie oferty Creative Cloud i wszyscy użytkownicy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Nie ma limitu zasobów, które można udostępniać innym. Do zasobu może być przypisanych 1000 współpracowników. Użytkownik może mieć do 100 zaproszeń do współpracy.

Dzięki bezpłatnemu identyfikatorowi Adobe ID możesz zaprosić do 15 współpracowników na żądanie, ale jednocześnie może być otwartych maksymalnie 10 oczekujących żądań.