Podręcznik użytkownika Anuluj

Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
  3. Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
  14. Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud
  15. Pobieranie zawartości zsynchronizowanych plików
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące współpracy z użyciem konta Creative Cloud.

Uwaga:

Od 11 grudnia 2023 r. nowi użytkownicy i organizacje nie będą mieć uprawnień do funkcji synchronizacji plików w Creative Cloud. W przypadku kont osobistych, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 lutego 2024 r. (Zobacz więcej informacji). W przypadku kont biznesowych powiązanych z organizacjami, które istniały przed 11 grudnia 2023 r., funkcja synchronizowania plików Creative Cloud zostanie wycofana z dniem 1 października 2024 r. (Zobacz więcej informacji).

Usługa Współpraca umożliwia udostępnianie grup zasobów ze swojego konta Creative Cloud innym użytkownikom. Dzięki funkcji współpracy użytkownicy mogą pracować razem nad udostępnionymi zasobami.

Często zadawane pytania

Usługa Creative Cloud umożliwia współpracę z innymi osobami przez udostępnianie im plików, folderów i bibliotek ze swojego konta Creative Cloud. Współpracownicy mogą przeglądać, edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu oraz zmieniać ich nazwy, jeśli przyznano im niezbędne prawa i uprawnienia dostępu.

Można także udostępniać innym łącza tylko do wyświetlenia do plików, folderów i bibliotek. Każda osoba, która ma łącze, może wyświetlać zasoby w przeglądarce — nawet jeśli nie ma subskrypcji Creative Cloud.

Sekcja „Udostępniane Ci” w programie Creative Cloud Desktop i serwisie internetowym Creative Cloud zawiera różne typy dokumentów (typy MIME), takie jak ps, ai, xd, specyfikacje projektowe, prototypy, pliki PDF oraz inne udostępnione pliki.

W niektórych aplikacjach (takich jak Adobe FrescoIllustratorInDesignPhotoshopAdobe XD i Adobe Dimension), można udostępniać innym łącza do swojej pracy, aby mogli ją komentować.

Przejdź na stronę https://assets.adobe.com/cloud-documents i do żądanej karty. Wybierz plik, folder lub bibliotekę. Następnie wybierz opcję Udostępnij /Uzyskaj łącze > Zaproś z menu kontekstowego, aby otworzyć okno dialogoweZaproś do. W oknie dialogowym otwórz listę rozwijaną obok nazwy współpracownika. Następnie wybierz opcję Usuń.

Uwaga: Jeśli udostępniono współpracownikowi łącze publiczne lub łącze tylko do odczytu, dowiedz się, jak usunąć publiczne łącza do plików i folderów Creative Cloud.

Możesz zarządzać współpracą z sekcji PlikiCreative Cloud web. Z sekcjiPliki możesz współpracować nad:

 • Twoimi plikami, takimi jak dokumenty w chmurze, zsynchronizowane pliki, projekty mobilne i opublikowane zasoby
 • Twoje biblioteki (w tym zarówno biblioteki osobiste, jak i udostępnione)
 • Plikami udostępnionymi

Nowo dodani współpracownicy otrzymają zaproszenie umożliwiające dostęp do zasobu. (W niektórych obiegach pracy współpracownik musi potwierdzić akceptację takiego zaproszenia, aby móc rozpocząć współpracę). Osoby usunięte z listy współpracowników nie będą już mieć dostępu do danego zasobu.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte należącego do właściciela i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu. Tylko właściciel może przywrócić usunięty element.

Zasoby przechowywane lokalnie zostaną usunięte i przeniesione do folderu Usunięte.

Zasób udostępniony zajmuje przestrzeń dyskową w ramach limitu, który został przydzielony właścicielowi tego zasobu. Zasoby udostępniane nie zajmują przestrzeni dyskowej u współpracowników.

Jeśli współpracownik zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta będzie miała zasięg lokalny i nie spowoduje zmiany nazwy folderu dla pozostałych współpracowników. Jeśli jednak nazwa podfolderu wykorzystywanego w ramach współpracy zostanie zmieniona, to zmiana ta będzie widoczna dla wszystkich współpracowników. 

Jeśli właściciel zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta nie wpłynie na nazwę folderu dla istniejących współpracowników. Jeśli jednak w tym czasie dołączą nowe osoby do współpracy, będą widziały folder z nową nazwą.

Tak. Istnieją trzy poziomy uprawnień w ramach współpracy: właściciel, współpracownik z możliwością edycji oraz współpracownik z możliwością wyświetlania. Tylko właściciel może usunąć udostępniany folder lub bibliotekę. Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy tych elementów. Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą przeglądać i wykorzystywać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do niej komentarze.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą zapraszać dowolne osoby, które początkowo nie zostały zaproszone do współpracy. Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą zapraszać innych.

Tylko współpracownicy z możliwością edycji mogą usuwać innych współpracowników ze współpracy (nie mogą jednak usunąć właściciela).Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą zapraszać innych.

Każdy plik, który można załadować na konto Creative Cloud, można też udostępnić w ramach współpracy.

Tak, wszyscy współpracownicy muszą posiadać bezpłatne lub płatne konto Creative Cloud.

Jeśli zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail przypisany już do identyfikatora Adobe ID, to tylko użytkownik posiadający ten identyfikator Adobe ID może je zaakceptować.

Jeśli jednak zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail nieprzypisany do żadnego identyfikatora Adobe ID, to do zaakceptowania zaproszenia zostanie wykorzystane konto, do którego loguje się użytkownik. Może to być nowe konto lub obecny identyfikator Adobe ID.

Jeśli udostępniono łącze publiczne, każda osoba, która je posiada, może wyświetlać zasoby w przeglądarce — nawet jeśli nie ma subskrypcji Creative Cloud. Ci współpracownicy mogą dodawać komentarze oraz pobierać kopie zasobu.

Przejdź na stronę https://assets.adobe.com/cloud-documents i wybierz plik, folder lub bibliotekę. Następnie przejdź do menu Udostępnij lub Uzyskaj łącze > Zaproś, aby otworzyć okno dialogowe Zaproś do. Wyświetli się lista współpracowników. W dowolnym momencie możesz dodać lub usunąć współpracowników.

Aby zakończyć współpracę, wystarczy usunąć wszystkich współpracowników i zamknąć okno dialogowe. Tylko właściciel może zakończyć współpracę i jednocześnie zachować dostęp do zasobów. Współpracownicy tracą dostęp do zasobów wraz z usunięciem ich z listy współpracowników (także wtedy, kiedy sami siebie usuną z tej listy).

Dodając współpracowników do biblioteki lub folderu, można określić, czy mają oni mieć uprawnienia do edytowania, czy do wyświetlania.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać zawartość udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy elementów tej zawartości.

Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą tylko przeglądać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do nich komentarze.

Tak. Wymagane jest konto Creative Cloud lub Adobe ID (może to być konto bezpłatne). Współpracownik musi się zalogować na swoje konto Creative Cloud i zaakceptować zaproszenia do każdej współpracy, do której go zaproszono.

Tak.

Nie. Usługa współpracy stanowi rozszerzenie oferty Creative Cloud i wszyscy użytkownicy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Nie ma limitu zasobów, które można udostępniać innym. Do zasobu może być przypisanych 1000 współpracowników. Użytkownik może mieć do 100 zaproszeń do współpracy.

Dzięki bezpłatnemu identyfikatorowi Adobe ID możesz zaprosić do 15 współpracowników na żądanie, ale jednocześnie może być otwartych maksymalnie 10 oczekujących żądań.

Gdy użytkownik spróbuje udostępnić zasób administratorowi, zobaczy komunikat Administratorzy mają już dostęp. Mimo to może skopiować łącze do zasobu i przekazać je administratorowi. Gdy administrator użyje tego łącza, zostanie wyświetlona opcja otwarcia zasobu w odpowiedniej aplikacji Adobe.

Uwaga:

Zasób nie będzie widoczny na koncie administratora w sekcji Udostępniane Ci.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?