Współpraca to nowa możliwość w usłudze Creative Cloud Assets, dzięki której można udostępniać grupy zasobów ze swojego konta Creative Cloud innym użytkownikom. Dzięki funkcji współpracy użytkownicy mogą pracować razem nad udostępnionymi zasobami.

Więcej informacji: Współpraca z innymi użytkownikami.

Często zadawane pytania

Funkcja Wyślij łącze służy do udostępniania innym użytkownikom pojedynczych zasobów, folderów, projektów mobilnych, bibliotek lub ich pozycji. Współpraca umożliwia natomiast udostępnianie wybranym współpracownikom od razu całego folderu lub biblioteki zasobów.

Użytkownicy, którzy otrzymują łącze do zasobu, mają ograniczone uprawnienia: mogą wyświetlić zawartość lub ewentualnie pobrać ją i dodać do niej komentarze. Dzięki funkcji współpracy Twoi współpracownicy mogą wykonywać w odniesieniu do udostępnionego zasobu wszystkie możliwe czynności. Mogą również wprowadzić zmiany w zasobach objętych współpracą. Mogą oni między innymi zmienić nazwę zasobów, przenieść, dodać i usunąć je w ramach współpracy.

Zaloguj się na konto Creative Cloud i przejdź do folderu lub biblioteki, nad którymi chcesz współpracować. Kliknij menuwprawym dolnym rogu, a następnie wybierz opcję Współpracuj.

Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do współpracy, i kliknij przycisk Zaproś. Aby zaprosić wielu użytkowników, wprowadź adresy e-mail oddzielone przecinkiem lub średnikiem. Dodaj więcej współpracowników i/lub kliknij przycisk zamykania (X), aby zakończyć pracę w oknie dialogowym.

Aby dodać więcej współpracowników, wykonaj czynności opisane powyżej. Aby usunąć współpracowników, w oknie dialogowym zawierającym listę współpracowników kliknij znak X obok nazwy współpracownika.

Nowo dodani współpracownicy otrzymają zaproszenie do współpracy. Następnie po zaakceptowaniu zaproszenia uzyskają oni dostęp do wszystkich zasobów udostępnianych w ramach współpracy. Usunięci współpracownicy stracą dostęp do wszystkich udostępnianych zasobów.

Dołączenie do współpracy wiąże się z wykorzystaniem przestrzeni dyskowej użytkownika.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu.

Po dodaniu elementu do udostępnianych zasobów wszyscy przypisani współpracownicy otrzymają do niego dostęp w ramach współpracy.

Po usunięciu element zostanie przeniesiony do folderu Usunięte należącego do właściciela i żaden ze współpracowników nie będzie miał do niego dostępu. Tylko właściciel może przywrócić usunięty element. 

Zasoby przechowywane lokalnie zostaną usunięte i przeniesione do folderu Usunięte.

Zasoby wykorzystywane w ramach współpracy zajmują przestrzeń dyskową każdego współpracownika.

Jeśli współpracownik zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta będzie miała zasięg lokalny i nie spowoduje zmiany nazwy folderu dla pozostałych współpracowników. Jeśli jednak nazwa podfolderu wykorzystywanego w ramach współpracy zostanie zmieniona, to zmiana ta będzie widoczna dla wszystkich współpracowników. 

Jeśli właściciel zmieni nazwę wykorzystywanego w ramach współpracy folderu najwyższego poziomu, zmiana ta nie wpłynie na nazwę folderu dla istniejących współpracowników. Jeśli jednak w tym czasie dołączą nowe osoby do współpracy, będą widziały folder z nową nazwą.

Tak. Istnieją trzy poziomy uprawnień w ramach współpracy: Właściciel, Współpracownik z możliwością edycji oraz Współpracownik z możliwością wyświetlania. Tylko właściciel może usunąć udostępniany folder lub bibliotekę. Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać elementy udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy tych elementów. Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą przeglądać i wykorzystywać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do niej komentarze.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą zapraszać dowolne osoby, które początkowo nie zostały zaproszone do współpracy. Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą zapraszać innych.

Tylko współpracownicy z możliwością edycji mogą usuwać innych współpracowników ze współpracy (nie mogą jednak usunąć właściciela).Natomiast współpracownicy z możliwością wyświetlania nie mogą usuwać innych.

Praktycznie wszystkie. Każdy plik, który można załadować na konto Creative Cloud, można też udostępnić w ramach współpracy.

Tak, wszyscy współpracownicy muszą posiadać bezpłatne lub płatne konto Creative Cloud.

Jeśli zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail przypisany już do identyfikatora Adobe ID, to tylko użytkownik posiadający ten identyfikator Adobe ID może je zaakceptować.

Jeśli jednak zaproszenie zostało wysłane na adres e-mail nieprzypisany do żadnego identyfikatora Adobe ID, to do zaakceptowania zaproszenia zostanie wykorzystane konto, do którego loguje się użytkownik. Może to być nowe konto lub obecny identyfikator Adobe ID.

Na stronie Creative Cloud Assets wybierz folder zawierający zasoby objęte współpracą, a następnie kliknij ikonę Udostępnij () i wybierz polecenie Zaproś do folderu. Wyświetli się lista współpracowników. W dowolnym momencie możesz dodać lub usunąć współpracowników.

Aby zakończyć współpracę, wystarczy usunąć wszystkich współpracowników i zamknąć okno dialogowe. Tylko właściciel może zakończyć współpracę i jednocześnie zachować dostęp do zasobów. Współpracownicy tracą dostęp do zasobów wraz z usunięciem ich z listy współpracowników (także wtedy, kiedy sami siebie usuną z tej listy).

Dodając współpracowników do biblioteki lub folderu można określić, czy mają oni mieć uprawnienia do edytowania, czy do przeglądania.

Współpracownicy z możliwością edycji mogą edytować, przenosić lub usuwać zawartość udostępnionego folderu lub biblioteki, a także zmieniać nazwy elementów tej zawartości.

Współpracownicy z możliwością wyświetlania mogą tylko przeglądać zawartość folderu lub biblioteki oraz dodawać do niej komentarze.

Tak. Wymagane jest konto Creative Cloud / Adobe ID (może to być konto bezpłatne). Współpracownicy muszą się zalogować na swoje konta Creative Cloud i zaakceptować zaproszenia do każdej współpracy, do której ich zaproszono.

Tak.

Nie. Usługa współpracy stanowi rozszerzenie oferty Creative Cloud i wszyscy użytkownicy mogą z niej korzystać bezpłatnie.

Użytkownik może być zaangażowany maksymalnie w 32 grupy współpracy. W ramach każdej współpracy zaangażowanych może być do 100 użytkowników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online