Uwaga:

Tworzenie wzorku to opcjonalna wtyczka, którą można pobrać dla systemu Windows lub Mac OS.

Filtr Tworzenie wzorku pozwala wyciąć pewien fragment obrazka i na jego podstawie wygenerować wzorek. Filtr Tworzenie wzorku działa w dwóch trybach:

 • Wypełnianie warstwy lub zaznaczenia wzorkiem. Wzorek może składać się z jednego dużego segmentu lub z wielu mniejszych powtarzających się segmentów.

 • Tworzy płytki, które można zapisać jako wzorki predefiniowane i stosować do innych obrazów.

  Na podstawie tej samej próbki można wygenerować wiele różnych wzorków i wybrać spośród nich najbardziej odpowiedni.

 1. Tworzenie wzorku to wtyczka opcjonalna. Pobierz ją i zainstaluj dla systemu Windows lub Mac OS.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznaczyć warstwę z obszarem, na podstawie którego będzie generowany wzorek. Ponieważ zaznaczona warstwa zostanie zastąpiona wzorkiem, warto zapisać jej kopię.

  • Aby wygenerować wzorek na nowej warstwie lub w postaci nowego pliku, utwórz prostokątne zaznaczenie i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Następnie należy dodać warstwę do obrazka lub utworzyć nowy plik obrazka o pożądanych wymiarach.

 3. Wybierz polecenie Filtr > Pattern Maker (Tworzenie wzorku)
 4. Określ źródło wzorku.
  • Jeśli obrazek został skopiowany przed otwarciem okna Pattern Maker (Tworzenie wzorku), należy wybrać opcję Użyj obrazka ze Schowka.

  • Utwórz zaznaczenie w obszarze podglądu za pomocą narzędzia do zaznaczania dostępnego we wtyczce Tworzenie wzorku . Ramkę zaznaczenia można przesunąć, przeciągając ją w inne miejsce.

  Uwaga:

  W obszarze podglądu można korzystać z narzędzi Lupka i Rączka. Aby narzędzie Lupka działało w trybie zmniejszania, należy przytrzymywać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aktualny stopień powiększenia/zmniejszenia jest wyświetlany u dołu okna dialogowego.

 5. Określ wielkość segmentu.
  • Określ wymiary w polach Szerokość i Wysokość.

  • Kliknij przycisk Rozmiaru obrazu, aby wygenerować wzorek wypełniający całą warstwę.

 6. Kliknij przycisk Generuj. Aby anulować ten proces, wciśnij klawisz Esc.

  Obszar podglądu zostanie wypełniony generowanym wzorkiem.

  • Aby przejść od widoku wygenerowanego wzorku do obrazu źródłowego (i odwrotnie), wybierz odpowiednią opcję z menu Pokaż.

  • Aby wyświetlić obwiednie poszczególnych płytek, kliknij opcję Obwiednia płytek.

  • Jeśli płytki generowanego wzorku mają być przesunięte, w menu wysuwanym Przesunięcie, określ kierunek przesunięcia, a w polu Wartość lub za pomocą suwaka wysuwanego Wartość, określ wielkość przesunięcia. Wielkość przesunięcia stanowi procent wymiarów segmentu (płytki). Wartość przesunięcia nie ma wpływu na zapisane gotowe płytki.

 7. Aby wygenerować dodatkowe wzorki przy użyciu tych samych opcji, kliknij opcję Wygeneruj ponownie. Przed kliknięciem tej opcji można też zmienić ustawienia.

  Gładkość

  Opcja pozwala wygładzić ostre krawędzie wzorku. Większa gładkość skutkuje łagodniejszymi krawędziami.

  Szczegółowość próbki

  Opcja określa stopień szczegółowości wzorku. Wyższe wartości powodują zachowanie większej liczby pierwotnych szczegółów wzorku. Wartości niższe dają odwrotny skutek. W przypadku wyższych wartości wzorki są generowane wolniej.

 8. Panel Historia płytki umożliwia przegląd wszystkich wygenerowanych wzorków, a w konsekwencji wybór wzorku do zapisania lub do wypełnienia warstwy.
  • Przechodzenie między wygenerowanymi wzorkami umożliwiają przyciski Pierwsza płytka, Poprzednia płytka, Następna płytka i Ostatnia płytka. Zamiast korzystać z tych przycisków można wpisać numer wybranej płytki i wcisnąć klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

  • Aby w obszarze podglądu były pokazywane całościowe wzorki odpowiadające poszczególnym płytkom, należy zaznaczyć opcję Uaktualnij podgląd wzorku. Jeśli podglądy są wyświetlane powoli, opcję można odznaczyć, odszukać odpowiednią płytkę i dopiero wtedy ją zaznaczyć.

  • Aby usunąć płytkę i podgląd wzorku, przejdź do płytki i kliknij ikonę Usuń.

  • Aby zapisać płytkę jako gotowy wzorek, przejdź do tej płytki i kliknij przycisk Zapisz wzorek predefiniowany. Należy wpisać nazwę wzorku i kliknąć przycisk OK. Gdy płytka jest zapisywana jako gotowy wzorek, zostaje zapisana tylko pojedyncza płytka, a nie cały, wygenerowany wzorek.

  Przyciski Historia w programie Photoshop
  Przyciski Historia płytek

  A. Zapisz predefiniowany wzorek B. Pierwsza płytka C. Poprzednia płytka D. Następna płytka E. Ostatnia płytka F. Ikona Usuń 
 9. Jeśli wygenerowane płytki są zadowalające, a te płytki, które będą używane w przyszłości, zostały zapisane, można kliknąć na OK.

  Jeśli okno zostało uaktywnione w celu utworzenia gotowych wzorków (a nie w celu wypełnienia warstwy), kliknij Anuluj i zamknij okno dialogowe bez wypełniania warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online