Wzorki można porządkować za pomocą bibliotek, które mogą być wczytywane do paneli podręcznych wzorków i usuwane z nich.

Wczytywanie biblioteki wzorków

Wybierz jedną z następujących opcji z menu panelu podręcznego Wzorek:

 • Wczytaj wzorki, aby dodać bibliotekę do bieżącej listy. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj.
 • Zastąp wzorki, aby zastąpić bieżącą listę inną biblioteką. Zaznacz plik biblioteki, którego chcesz użyć i kliknij Wczytaj.
 • Plik biblioteki (wyświetlany u dołu menu panelu). Kliknij przycisk OK, aby zastąpić bieżącą listę, lub kliknij przycisk Dołącz, aby dołączyć bibliotekę do bieżącej listy.

Zapisywanie zestawu predefiniowanych wzorków jako biblioteki

 1. Wybierz polecenie Zapisz wzorki z menu panelu podręcznego Wzorek.
 2. Wybierz położenie biblioteki wzorków, wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.

  Bibliotekę można zapisać w dowolnym miejscu. Jeśli plik biblioteki zostanie umieszczony w folderze Presets/Patterns w standardowym położeniu ustawień domyślnych, to po ponownym uruchomieniu programu Photoshop nazwa biblioteki pojawi się u dołu menu panelu podręcznego Wzorek.

Powrót do domyślnej biblioteki wzorków

 1. Wybierz polecenie Wyzeruj wzorki z menu panelu podręcznego Wzorek. Można albo zastąpić bieżącą listę, albo dołączyć bibliotekę domyślną do bieżącej listy.

  Uwaga:

  Jeśli otrzymasz narzędzie Stempel ze wzorkiem używające niezidentyfikowanego wzorku lub usuniesz używane ustawienie domyślne przez wyzerowanie albo zastąpienie biblioteki wzorków, wybierz polecenie Nowy wzorek z menu panelu podręcznego Wzorek i ponownie zdefiniuj wzorek.

Zmienianie nazwy domyślnego wzorku

 1. Zaznacz wzorek, którego nazwę chcesz zmienić, i wybierz polecenie Zmień nazwę wzorku z menu panelu.
 2. Wpisz nową nazwę wzorku i kliknij przycisk OK.

Usuwanie predefiniowanego wzorku

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz wzorek, który chcesz usunąć, i wybierz polecenie Usuń wzorek z menu panelu.
  • Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), ustaw wskaźnik nad wzorkiem (wskaźnik zmieni się w nożyczki) i kliknij.

Uwaga:

Wzorek jest usuwany tylko z wyświetlanej grupy. Aby ponownie wyświetlić całą bibliotekę, należy postępować zgodnie z informacjami z sekcji Wczytywanie biblioteki wzorków.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online