Otwieranie, edycja lub usuwanie plików PDF

Zmiana kolejności stron PDF


Szybka zmiana kolejności stron PDF online

Usuwanie stron z pliku PDF


Szybkie usuwanie stron z pliku PDF online

Dlaczego nie można otworzyć lub edytować pliku PDF w programie Acrobat Reader?

Chcesz uzyskać dostęp do zaawansowanych narzędzi edycji w programie Adobe Acrobat

Chociaż darmowy program Adobe Acrobat Reader umożliwia wyświetlanie plików PDF, program Adobe Acrobat jest wymagany do zaawansowanych zadań edycji, takich jak:

  • Edycja tekstu

  • Łączenie dokumentów PDF

  • Skanowanie do PDF

  • Tworzenie formularzy (program Reader może służyć do wypełnienia istniejących formularzy)

Dokument PDF jest chroniony hasłem i został zabezpieczony przed edycją

W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego otwarcia należy podać odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, Edycja lub kopiowanie treści. Jeśli w dokumencie ograniczono dane funkcje, narzędzia oraz polecenia z nimi związane są wyszarzone w programie Reader.

W przypadku problemów z otwieraniem pliku PDF lub ograniczeń związanych z korzystaniem z niektórych funkcji należy skontaktować się z autorem pliku.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd przynajmniej jedno rozszerzenie Adobe PDF jest wyłączone.

Aby rozwiązać problem, należy wykonać następujące czynności:

  1. W panelu sterowania wybierz pozycję Opcje internetowe, a następnie przejdź do karty Zaawansowane.

  2. Wybierz opcję Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm.

  3. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w poniższej dokumentacji technicznej:

 

Łączenie dokumentów PDF

Bezpłatna aplikacja Adobe Reader nie obsługuje łączenia wielu plików PDF. To zadanie można wykonać wyłącznie w programie Adobe Acrobat. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF w pomocy programu Acrobat.

Usuwanie plików PDF

Pliki PDF są przechowywane w wielu różnych folderach na komputerze, w zależności od tego, czy dany plik został odebrany w wiadomości e-mail, pobrany ze strony internetowej lub otrzymano go z innego źródła.

Aby szybko odnaleźć plik PDF, wyszukaj jego nazwę w systemie Windows lub macOS. Następnie przejdź do wyszukanego folderu, kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń (w systemie Windows) lub Przenieś do kosza (w systemie macOS).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?