Zacznij pracę z programem RoboHelp

Pobieranie i instalowanie

direct download

Kliknij przycisk Pobierz RoboHelp poniżej, aby rozpocząć pobieranie z witryny adobe.com. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zalogować się i zainstalować. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona bezpłatnej wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją).

Masz problemy z rozpoczęciem?

Czy mogę uzyskać dostęp do aplikacji RoboHelp Classic z najnowszym wydaniem Adobe RoboHelp?

Aplikacja RoboHelp Classic nie jest już wysyłana z programem Adobe RoboHelp. Możesz przenieść istniejące projekty z aplikacji RoboHelp Classic do najnowszego wydania RoboHelp. Po przeniesieniu i wprowadzeniu zmian projektów nie można jednak importować z powrotem do aplikacji RoboHelp Classic (wydanie z roku 2019 i wcześniejsze).

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe zasoby?

Na stronie pomocy programu RoboHelp można znaleźć podręcznik użytkownika, filmy dla początkujących, łącza do samouczków oraz inne materiały.

Czy mogę zainstalować program RoboHelp na innym komputerze?

Program RoboHelp możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe. Jeśli potrzebujesz co najmniej pięciu licencji, rozważ zakup planu licencjonowania zbiorowego.

Jak mogę utworzyć i przesłać pakiet Adobe RoboHelp za pomocą serwisu Adobe Admin Console?

Wstępnie zdefiniowane szablony do tworzenia pakietów dla programu Adobe RoboHelp są dostępne w serwisie Admin Console. Więcej informacji można znaleźć w artykule Szablony Adobe do tworzenia pakietów.