Adobe RoboHelp — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Nowości w najnowszym wydaniu programu RoboHelp.

Rozpocznij

Pobierz, odszukaj pomoc dla członków i poznaj podstawy.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki dla użytkowników początkujących i doświadczonych, które pomogą poprawić umiejętności.

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aktualizacja 4 to najnowsza wersja programu RoboHelp (wydanie z września 2022). Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia takie jak nowy edytor zmiennych, ulepszony raport o obrazach i poprawione funkcje PDF. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nowości w programie RoboHelp.

Aktualizacja zawiera też poprawki błędów związanych z usługą SharePoint i publikowaniem. Z listą poprawek błędów można zapoznać się w artykule Rozwiązane problemy.

Współpracuj z innymi autorami przy tworzeniu i udostępnianiu recenzji treści oraz zarządzaniu nimi za pomocą GitSharePoint onlineAzure DevOps.  

Dane wyjściowe wygenerowane w programie RoboHelp można hostować na dowolnych serwerach umożliwiających łączenie się z Internetem, takich jak Apache, RoboHelp ServerSharePoint OnlineZendesk Help CenterSalesforce Knowledge BaseServiceNow Knowledge BaseZoho Knowledge BaseAdobe Experience Manager

Aby uaktualnić projekt stworzony w programie RoboHelp Classic do udoskonalonej wersji (wydanie 2019 lub 2020), należy wziąć pod uwagę pewne kwestie, które mogą pojawić się w związku z aktualizacją. Więcej informacji można znaleźć w artykule Uaktualnienie projektu w programie RoboHelp

Aby współpracować za pomocą funkcji Recenzja, zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID, ponieważ funkcja Recenzja jest hostowana w chmurze Adobe Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Recenzja i współpraca

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z pobieraniem programu RoboHelp i innych aplikacji Adobe.

Tak. Możesz pobrać w pełni funkcjonalną, bezpłatną 30-dniową wersję próbną, logując się za pomocą Adobe ID i hasła. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule instalowania wersji próbnej. Aby sprawdzić dostępne aktualizacje, przejdź do menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje w używanej wersji programu RoboHelp. Możesz je również zainstalować ręcznie z folderu pobrane.

Wszystkie produkty Adobe zalecają korzystanie z najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarek, aby zapewnić sprawne działanie. Jeśli korzystasz z najnowszych aktualizacji i mimo to napotykasz błąd, więcej pomocy można znaleźć w artykule obsługa wycofanej wersji IE10.  Możesz też przeczytać artykuł aktualizacja systemu operacyjnego i obsługiwanych wersji przeglądarek

Program RoboHelp możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe. Jeśli potrzebujesz co najmniej pięciu licencji, rozważ zakup planu licencjonowania zbiorowego.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Możesz zaktualizować dane karty kredytowej z poziomu strony swojego konta pod adresem adobe.com. Patrz sekcja Płatność w obszarze Sklep Adobe | Najczęściej zadawane pytania dotyczące zamówień online i płatności.

Jeśli subskrypcja wygaśnie lub zostanie z jakiegokolwiek powodu zatrzymana (na przykład z powodu utraty ważności karty kredytowej), otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail, a oprogramowanie wyświetli alert o końcu subskrypcji. Jeśli od daty zakończenia subskrypcji upłynęło mniej niż sześć miesięcy, kliknij przycisk Odnów wyświetlony na alercie, by wprowadzić informacje konieczne do odnowienia subskrypcji.

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Adobe. W przypadku anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni uzyskasz pełny zwrot kosztów. W późniejszym czasie zostanie naliczona opłata w wysokości 50% zobowiązania umownego. Po anulowaniu subskrypcji korzystanie z oprogramowania nie będzie możliwe. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Informacje o subskrypcjach i ceny znajdującej się w najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących programu RoboHelp.

Możesz skontaktować się z administratorem, który zarządza licencjami dla organizacji. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, możesz wysłać zgłoszenie w serwisie Admin Console za pośrednictwem administratora.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.