Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aplikacja RoboHelp Classic nie jest już wysyłana z programem Adobe RoboHelp. Możesz przenieść istniejące projekty z aplikacji RoboHelp Classic do najnowszego wydania RoboHelp. Po przeniesieniu i wprowadzeniu zmian projektów nie można jednak importować z powrotem do aplikacji RoboHelp Classic (wydanie z roku 2019 i wcześniejsze).

Na stronie pomocy programu RoboHelp można znaleźć podręcznik użytkownika, filmy dla początkujących, łącza do samouczków oraz inne materiały.

Aby otworzyć projekt RoboHelp (plik .xpj) w programie RoboHelp, wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz polecenie Plik > Uaktualnij projekt RoboHelp Classic.
  • W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik projektu .xpj i kliknij przycisk Otwórz.
  • W oknie dialogowym Nowy projekt kliknij opcję Utwórz. Projekt RoboHelp jest teraz zapisany jako plik .rhpj.

Używaj systemu Git, aby śledzić zmiany zawartości i współpracować z innymi autorami. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się tutaj, aby rozpocząć pracę z Git.

Używaj platformy SharePoint, aby zorganizować pracę i współpracować ze swoimi zespołami nad różnymi typami projektów. Dowiedz się, jak możesz dodawać i pobierać projekty z platformy SharePoint w programie RoboHelp. Więcej informacji można znaleźć w artykule Współpraca za pomocą platformy SharePoint Online.

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z pobieraniem programu RoboHelp i innych aplikacji Adobe.

Tak. Można pobrać w pełni funkcjonalną, trzydziestodniową darmową wersję próbną. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule dotyczącym instalowania wersji próbnej.

Program RoboHelp możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Adobe. Jeśli potrzebujesz co najmniej pięciu licencji, rozważ zakup planu licencjonowania zbiorowego.

Wstępnie zdefiniowane szablony do tworzenia pakietów dla programu Adobe RoboHelp są dostępne w serwisie Admin Console. Więcej informacji można znaleźć w artykule Szablony Adobe do tworzenia pakietów.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Możesz zaktualizować dane karty kredytowej z poziomu strony swojego konta pod adresem adobe.com. Patrz sekcja Płatność w obszarze Sklep Adobe | Najczęściej zadawane pytania dotyczące zamówień online i płatności.

Jeśli subskrypcja wygaśnie lub zostanie z jakiegokolwiek powodu zatrzymana (na przykład z powodu utraty ważności karty kredytowej), otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail, a oprogramowanie wyświetli alert o końcu subskrypcji. Jeśli od daty zakończenia subskrypcji upłynęło mniej niż sześć miesięcy, kliknij przycisk Odnów wyświetlony na alercie, by wprowadzić informacje konieczne do odnowienia subskrypcji.

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Adobe. W przypadku anulowania subskrypcji w ciągu 14 dni uzyskasz pełny zwrot kosztów. W późniejszym czasie zostanie naliczona opłata w wysokości 50% zobowiązania umownego. Po anulowaniu subskrypcji korzystanie z oprogramowania nie będzie możliwe. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Informacje o subskrypcjach i cenach znajdującej się w najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących programu RoboHelp.