Szablony Adobe to gotowe pakiety z licencjami imiennymi, które można pobrać na karcie Pakiety w serwisie Admin Console. Są one przygotowane przez Adobe i obejmują pojedynczą aplikację albo kolekcję aplikacji. Pakiety te są tworzone na podstawie ustawień domyślnych. Można pobrać pakiety przygotowane na podstawie dostępnych szablonów Adobe. Można też wykorzystać dostępne szablony jako wzorce do tworzenia pakietów.

Pakiety z pojedynczą aplikacją obejmują także pakiet zawierający tylko program Creative Cloud Desktop, który umożliwia zainstalowanie aplikacji Creative Cloud Desktop.

Wyświetlanie szablonów Adobe

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console i przejdź do sekcji Pakiety > Szablony Adobe.

  Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów opartych na szablonach Adobe.

  Szablony Adobe
 2. Pole tekstowe wyszukiwania umożliwia filtrowanie szablonów według nazwy pakietu.

 3. Domyślnie lista pakietów jest podzielona na strony po dziesięć pozycji.

  Liczbę pakietów wyświetlanych na każdej stronie można zmienić, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej znajdującej się w prawym dolnym rogu listy pakietów.

 4. Kliknij nazwę pakietu, aby wyświetlić jego podsumowanie.

  W menu szczegółów zostanie wyświetlone podsumowanie pakietu.

  Szczegółowe dane szablonu Adobe

Pobieranie pakietów opartych na szablonach Adobe

Wdrożenie pakietu opartego na szablonie Adobe wymaga jego skompilowania i pobrania.

 1. Aby pobrać pakiet, kliknij w dowolnym miejscu wiersza tego pakietu na liście pakietów.

 2. W menu szczegółów kliknij opcję Pobierz.

 3. Zostanie wyświetlona strona Pakiety. Po zakończeniu procesu kompilacji pakiet zostanie pobrany na komputer.

 4. Aby w przyszłości pobrać pakiet, kliknij jego nazwę na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz w menu szczegółów.

Dostosowywanie i pobieranie pakietów opartych na szablonach Adobe

Szablon Adobe zawiera wzorcowe definicje aplikacji i konfiguracji. Tworząc pakiet, można go utworzyć całkowicie od podstaw. Można jednak również znaleźć szablon Adobe najbardziej zbliżony do tworzonego pakietu i użyć go jako punktu wyjścia.

Uwaga:

Dostosowując szablon, można dodawać produkty z oferty Creative Cloud lub Document Cloud albo produkty takie jak Adobe Captivate i Presenter, które nie należą do żadnej z tych platform przetwarzania w chmurze.

 1. Aby dostosować pakiet oparty na szablonie Adobe, kliknij w dowolnym miejscu wiersza tego pakietu na liście pakietów.

 2. W panelu po prawej stronie kliknij przycisk Dostosuj.

  Uwaga:

  Dostosowany szablon zawierający produkty takie jak Adobe Captivate i Presenter, które nie należą do oferty Creative Cloud ani Document Cloud, nie będzie oferować wszystkich opcji dostosowania dostępnych w szablonie obejmującym aplikacje Creative Cloud.

 3. Na ekranie Konfiguruj wybierz wymagane opcje:

  Użyj języka systemu operacyjnego: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.

  Pokaż panel aplikacji: Określ, czy panel Apps (aplikacje) w programie Creative Cloud Desktop ma być widoczny dla użytkowników. Włączenie lub wyłączenie panelu Apps powoduje odpowiednio włączenie lub wyłączenie możliwości aktualizacji na komputerze klienckim. Dostępne tylko dla aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud.

  Zezwalaj na instalowanie i aktualizowanie aplikacji przez użytkowników innych niż administratorzy: Umożliwia użytkownikom bez uprawnień administratora samoobsługowe instalowanie aplikacji i aktualizacji oraz zarządzanie nimi. Dostępne tylko dla aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud.

  Włącz program Remote Update Manager: Umożliwia używanie programu Remote Update Manager. Ta opcja powinna być zaznaczona. Adobe Remote Update Manager umożliwia zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich i wykonywanie programu z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.

  Utwórz folder na rozszerzenia i dołącz narzędzie wiersza poleceń Extension Manager: Tworzy w folderze pakietu podfolder, w którym można umieścić rozszerzenia do zainstalowania wraz z tym pakietem. Więcej informacji: Zarządzanie rozszerzeniami w pakietach

  Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane tego serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console”.

  Zainstaluj w niestandardowym katalogu: Aplikacje z tego pakietu zostaną instalowane w niestandardowym katalogu. Jest to katalog zdefiniowany na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji podano w sekcji Preferencje artykułu „Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console”. Dostępne tylko dla aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud.

  Wyłącz synchronizację plików (opcja dostępna tylko dla instytucji edukacyjnych): Wyłącza automatyczną synchronizację plików na komputerach klienckich. Jest to przydatne w przypadku instalowania pakietów w środowiskach testowych, gdzie trzeba wyłączyć synchronizację plików. Dostępne tylko dla aplikacji Creative Cloud lub Document Cloud.

 4. Na koniec kliknij przycisk Dalej.

  Na ekranie Wybierz aplikacje można dodawać aplikacje i usuwać aplikacje zdefiniowane w szablonie Adobe.

  Wybór aplikacji
 5. Po wybraniu aplikacji zawartych w pakiecie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na ekranie Finalizuj wprowadź nazwę tworzonego pakietu.

  Można tu również przejrzeć dostosowane aplikacje i konfigurację pakietu przed jego skompilowaniem.

 7. Zostanie ponownie wyświetlona strona Pakiety. Po zakończeniu procesu kompilacji pakiet zostanie pobrany na komputer.

 8. Aby w przyszłości pobrać pakiet, kliknij w dowolnym miejscu jego wiersza na liście pakietów, a następnie kliknij opcję Pobierz w menu szczegółów.

Uwaga:

Jeśli tworzony pakiet zawiera produkt Captivate 2017 lub dowolną wersję produktu Presenter, to przed wdrożeniem pakietu trzeba będzie odinstalować wersje tych produktów zainstalowane na komputerach użytkowników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online