Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign | APSB21-107

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-107

26 października 2021 r. 

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign.  Ta aktualizacja usuwa  krytyczne i  umiarkowanie ważne luki w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu i spowodować odmowę śwadczenia usługi.  

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe InDesign

16.4 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS 

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza te aktualizacje do kategorii o następującym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji na komputer w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu InDesign i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe InDesign

17.0

Windows i macOS

3

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 
 

 CVE-2021-40743 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42732 

Przepełnienie bufora (CWE-120

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42731  

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40743

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-42732

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-42731 


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online