Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign | APSB21-73

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-73

14 września 2021 r. 

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign.  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy związane z wieloma krytycznymi lukami w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.  

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe InDesign

16.3.2 i wcześniejsze wersje

macOS 

Adobe InDesign

16.3 i wcześniejsze wersje   

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza te aktualizacje do kategorii o następującym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji na komputer w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu InDesign i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe InDesign

16.4

Windows i macOS

3

Adobe InDesign

15.1.4

Windows i macOS

3

 

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

8.8

CVSS3.1:/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

 CVE-2021-39820

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39821

CVE-2021-39822

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40727

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Francis Provencher {PRL} współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-39821, CVE-2021-39822)
  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-39820, CVE-2021-40727)

Korekta

14 lipca 2021 r.: numer CVE-2021-21043 zastąpiono CVE-2021-36004

28 lipca 2021 r.: Zaktualizowano informacje o zagrożonej wersji i tabelę Rozwiązanie.

29 września 2021 r.: W sekcji rozwiązań dodano szczegółowe informacje dotyczące wersji N-1.

30 września 2021 r.: Dodano szczegółowe informacje na temat luki CVE-2021-40727.

4 października 2021 r.: Usunięto łącze do uwag do wydania dla wersji 15.1.4.


Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online