Podpisywanie dokumentów

Podpisywanie dokumentów to jedna z najważniejszych funkcji usługi Adobe Sign. Poniżej opisano różne metody podpisywania.

Podpisywanie za pomocą łącza w poczcie e-mail lub po zalogowaniu się

Jest to standardowy proces podpisywania dokumentów za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Za pośrednictwem łącza w wiadomości e-mail

 1. Kliknij łącze dostarczone w wiadomości e-mail „Prośba o podpisanie [nazwa_dokumentu]”.
 2. Kliknij pola i wprowadź wymagane informacje.
 3. Kliknij pole podpisu. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.
 4. Wprowadź swoje imię i nazwisko w sekcji Nazwa w górnej części wyskakującego okna. Sprawdź wygenerowany podpis lub kliknij ikonę rysowania i narysuj podpis za pomocą myszy.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać.

Po zalogowaniu w usłudze Adobe Sign

 1. Przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij dwukrotnie umowę w sekcji Oczekuje na mój podpis.
 3. Kliknij pola i wprowadź wymagane informacje.
 4. Kliknij pole podpisu. Zostanie wyświetlone wyskakujące okno.
 5. Wprowadź swoje imię i nazwisko w sekcji Nazwa w górnej części wyskakującego okna. Sprawdź wygenerowany podpis lub kliknij ikonę rysowania i narysuj podpis za pomocą myszy.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.
 7. Kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać.

Tylko ja podpisuję

Proces ten służy do podpisywania dokumentu i przesyłania go innej osobie. Ta procedura nie pozwala na uzyskanie podpisu innej osoby.

 1. Na stronie pulpitu kliknij opcję Tylko ja podpisuję.
 2. Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać dokument.
 3. Przeciągnij i upuść, dołącz lub wybierz dokument do wysłania.
 4. Zaznacz opcję Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Przeciągnij i upuść wymagane pola w dokumencie.
 7. Kliknij przycisk Podpisz, a następnie wyślij.
 8. Wypełnij pola i zastosuj swój podpis.
 9. Kliknij przycisk Kliknij, aby podpisać.

Uwaga:

Jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Podpisywanie za pomocą aplikacji na systemy iOS lub Android

Aplikacja Adobe Sign dla systemów iOS i Android umożliwia podpisywanie umów w taki sam sposób jak w aplikacji internetowej.

 1. Zaloguj się do aplikacji za pomocą poświadczeń usługi Adobe Sign.
 2. Dotknij opcji Oczekuje na mój podpis po lewej stronie ekranu.
 3. Dotknij umowy, którą chcesz podpisać.
 4. Dotknij opcji Otwórz i podpisz w prawym górnym rogu.
 5. Dotknij pól i wprowadź wymagane informacje.
 6. Dotknij pól do podpisania i narysuj swój podpis za pomocą palca lub rysika.
 7. Dotknij przycisku Zastosuj.
 8. Dotknij opcji Zakończ proces podpisyw. elektronicznego w prawym górnym rogu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online