Uwierzytelnianie Adobe Sign przekierowuje do usługi Adobe Identity Management

Omówienie

Dla użytkowników Adobe Sign, którzy mają typ identyfikatora Adobe powiązany z adresem e-mail, usługa Adobe Sign standaryzuje proces uwierzytelniania, tak aby użytkownicy zawsze uwierzytelniali się w usłudze Adobe Sign przy użyciu tego typu identyfikatora Adobe i hasła. Usprawnia to proces logowania i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. 

Wcześniej podzbiór użytkowników usługi Adobe Sign mógł uwierzytelnić się w usłudze Adobe Sign zarówno za pośrednictwem publicznej strony logowania (z hasłem dla usługi Adobe Sign), jak i za pośrednictwem typu identyfikatora Adobe.

Dotyczy to użytkowników, którzy kupili konto Adobe Sign za pośrednictwem standardowych programów zakupowych firmy Adobe (w tym sklepu Adobe.com oraz programów zakupowych VIP i ETLA), a także zarządzających kontem Adobe Sign za pośrednictwem konsoli administracyjnej Adobe

Do typów identyfikatorów Adobe należą konta osobiste (Adobe ID) oraz konta firmowe/szkolne (Enterprise ID lub Federated ID). 

Użytkownicy, których ta kwestia dotyczy, będą mogli zaobserwować następujące zachowanie:

 • Przekierowanie do typu identyfikatora Adobe ze strony logowania Adobe Sign

  Po przejściu na stronę logowania Adobe Sign (np. https://secure.adobesign.com/public/login, Obraz 1) i wprowadzeniu adresu e-mail użytkownik zostanie automatycznie przekierowany do uwierzytelniania typu identyfikatora Adobe (Obraz 2) w celu zakończenia procesu logowania.

  Jeśli administrator użytkownika skonfigurował uwierzytelnienie przy użyciu identyfikatora Federated ID (tzn. SAML) dla tego konta, nastąpi przekierowanie do firmowej strony logowania.

  Obraz 1
  Obraz 1

  Obraz 2
  Obraz 2

  Uwaga:

  Jeśli użytkownik nie pamięta hasła identyfikatora Adobe, może wybrać opcję „Nie pamiętam hasła” (Obraz 1) LUB „Resetowanie hasła” (Obraz 2).

  W obu przypadkach użytkownik zostanie poproszony o zresetowanie hasła.

 • Przekierowanie do typu identyfikatora Adobe z niestandardowej nazwy hosta

  Jeśli organizacja Adobe Sign skonfigurowała niestandardową stronę logowania Adobe Sign, która zawiera niestandardową nazwę hosta (np. https://AcmeCorp.adobesign.com/public/login), po wprowadzeniu niestandardowego adresu URL logowania Adobe Sign użytkownik jest natychmiast przekierowywany do uwierzytelniania typu identyfikatora Adobe.

 • Przekierowanie do typu identyfikatora Adobe podczas podpisywania uwierzytelnionego

  Jeśli organizacja Adobe Sign określiła, że sygnatariusze muszą przeprowadzić uwierzytelnienie za pomocą uwierzytelniania Adobe Sign (przed podpisaniem), sygnatariusz zostanie poproszony o przeprowadzenie uwierzytelniania typu identyfikatora Adobe.

Dodatkowe uwagi

 • Gdy użytkownik loguje się za pomocą typu identyfikatora Adobe, może zostać poproszony o wybranie konta osobistego lub konta firmowego/szkolnego. Może się zdarzyć, że użytkownik wybierze jeden typ konta, ale usługa Adobe Sign jest skojarzona z innym typem konta. W takim przypadku usługa Adobe Sign przeprowadzi użytkownika przez przełączanie typów kont (np. z konta osobistego na konto firmowe/szkolne lub odwrotnie).

 • W rzadkich przypadkach, gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy przy użyciu typu identyfikatora Adobe, może zostać wyświetlony monit o ustawienie hasła lub potwierdzenie adresu e-mail.

  Jest to jednorazowe działanie konfiguracyjne, którego użytkownik nie musi powtarzać w przyszłości.

Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego nowego sposobu logowania, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta lub otwórz zgłoszenie działu obsługi klienta.   

Uwaga:

Tylko administratorzy mają uprawnienia do otwarcia zgłoszenia pomocy technicznej. Jeśli nie jesteś administratorem, skontaktuj się z administratorem wewnętrznym, aby poprosić go o otworzenie zgłoszenia w Twoim imieniu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto