Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce – Komunikat o błędzie: Błąd uwierzytelniania aplikacji Adobe Sign: access_denied

Błąd: Błąd uwierzytelniania aplikacji Adobe Sign: access_denied

Ten komunikat o błędzie wskazuje, że użytkownik próbuje podjąć działanie, które jest niedozwolone ze względu na problemy z certyfikacją po stronie aplikacji Adobe Sign.

Błąd ten występuje w dwóch często spotykanych scenariuszach:

 • Podczas instalacji pakietu w organizacji w witrynie Salesforce.
 • Podczas pierwszego wysłania przez nadawcę umowy z integracji witryny Salesforce.


Środowisko

Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce (Wszystkie wersje)


Scenariusz 1: Instalacja

Podczas procesu instalacji występują trzy elementy, które mogą być przyczyną błędu access_denied:

 • Identyfikator użytkownika w aplikacji Adobe Sign jest nieprawidłowy lub ograniczony.
 • Konto Adobe Sign (do którego należy identyfikator użytkownika) nie jest odpowiednio skonfigurowane jako konto przedsiębiorstwa.
 • Kanał, na którym znajduje się konto, jest nieprawidłowy.


Sprawdź identyfikator użytkownika

Aplikacja Adobe Sign i witryna Salesforce synchronizują użytkownika w obu systemach za pomocą adresu e-mail (nie wartości Username, która może być inna w witrynie Salesforce).

Konta próbne i środowiska testowe mogą łatwo doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie łączące się identyfikatory użytkownika są inne, niż docelowe identyfikatory.

Należy zawsze zacząć rozwiązywanie problemów z dostępem od upewnienia się, że używane identyfikatory użytkownika są prawidłowe i zostały należycie dostarczone przez administrację.

 

Adresy e-mail muszą się zgadzać, a próbę musi podjąć administrator konta

Wartość adresu e-mail na koncie Salesforce określa identyfikator użytkownika uwierzytelniający proces po stronie aplikacji Adobe Sign.

 • Otwórz swój profil Salesforce i skopiuj wartość adresu e-mail do notatnika.

 

 • Zaloguj się do aplikacji Adobe Sign za pomocą tego samego adresu e-mail.
  • Jeśli nie możesz się załogować, kliknij łącze Nie pamiętam hasła i ustaw nowe hasło, aby można było
  • Jeśli masz problemy ze zresetowaniem hasła lub wciąż nie możesz się zalogować po jego zresetowaniu, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu, by uzyskać dostęp do użytkownika w systemie Adobe Sign.
 • Kliknij zakładkę Konto i wybierz opcję Użytkownicy z lewej listy opcji.
  • Jeżeli nie masz karty Konto, nie jesteś administratorem konta. Skontaktuj się z innym administratorem Adobe Sign (lub menedżerem ds. sukcesu), aby zwiększyć uprawnienia.
 • Kliknij dwukrotnie użytkownika (odpowiadającego Twojemu adresowi e-mail), aby otworzyć właściwości użytkownika.

 

 • Upewnij się, że patrzysz na odpowiedniego użytkownika, sprawdzając wartość adresu e-mail.
 • Upewnij się, że użytkownik jest włączony jako administrator konta.

Jeśli nie masz statusu administratora konta, musisz uzyskać większe uprawnienia, aby ukończyć połączenie między aplikacją Adobe Sign a witryną Salesforce.

Tylko administrator konta może zwiększyć Twoje uprawnienia w systemie. Skontaktuj się z innym administratorem Adobe Sign (lub menedżerem ds. sukcesu), aby zwiększyć Twoje uprawnienia na poziomie konta.

Uwaga:

Agenci sukcesu i obsługi klienta mogą na ogół omawiać i wprowadzać zmiany w koncie tylko we współpracy z uprawnionym administratorem konta.

W razie konieczności rozwiązywania problemów poza zasięgiem użytkownika i tak należy mieć status administratora konta, by móc swobodnie współpracować z zespołami sukcesu i obsługi klienta.


Sprawdź plan usługi Adobe Sign

Twój identyfikator użytkownika administratora musi być powiązany z kontem posiadającym plan usługi dla przedsiębiorstw.

Aby to sprawdzić:

 • Kliknij kartę Konto
 • Wybierz opcję Preferencje osobiste z lewej listy 
 • Wybierz opcję Mój profil w menu

Plan usługi znajduje się w prawym górnym rogu okna Mój profil:

Jeśli Twój plan aplikacji Adobe Sign nie jest Planem dla przedsiębiorstwa (lub Planem próbnym dla przedsiębiorstwa), Twój identyfikator użytkownika znajduje się na niewłaściwym koncie lub Twoje konto nie zostało jeszcze ulepszone do planu dla przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu za pomocą adresu e-mail administratora urządzenia:

 • Zaznacz, że instalujesz pakiet Salesforce.
 • Wprowadź adres e-mail administratora SFDC.
 • Zaznacz, że wykonano logowanie do aplikacji Adobe Sign i że konto używane przez użytkownika nie posiada planu dla przedsiębiorstw.
 • Poproś agenta o sprawdzenie, czy konto znajduje się we właściwym kanale.


Upewnij się, że Twoje konto Adobe Sign znajduje się we właściwym kanale

Jeśli użytkownik się zgadza a konto ma plan dla przedsiębiorstw, konto może znajdować się w niewłaściwym kanale.

Kanały przyznają kontom typy uprawnień wedle ich zakresu. Witryna Salesforce wymaga dostępu do kilku ustawień interfejsu API włączonych przez konfigurację kanału.

 

Tylko dział pomocy technicznej lub menedżer ds. sukcesu mogą rozwiązać problem z kanałem. W razie kontaktu z działem sukcesu/obsługi klienta należy:

 • Skontaktować się z zespołem za pomocą adresu e-mail odpowiadającego kontu administratora w aplikacji Adobe Sign
 • Poinformować ich o sprawdzeniu użytkownika w systemie i potwierdzeniu poprawności planu usługi.
 • Podać komunikat o błędzie i wyjaśnić, nad czym pracowano, gdy wystąpił błąd.


Scenariusz 2: Problem z użytkownikiem

Użytkownicy zintegrowanej aplikacji Adobe Sign dla Salesforce napotykają problemy z dostępem, gdy:

 • Użytkownik nie jest zalogowany na odpowiednie konto Adobe Sign
 • Uprawnienia użytkownika do wysyłania zostały odwołane

Sprawdzenie użytkownika w aplikacji Adobe Sign powinno szybko zidentyfikować źródło problemu.


Sprawdź czy użytkownik jest zalogowany do konta Adobe Sign i czy adresy e-mail się zgadzają

Tylko administrator konta lub grupy może sprawdzić identyfikator użytkownika w aplikacji Adobe Sign.

Jeśli nie jesteś administratorem, należy przekazać proces osobie posiadającej uprawnienia do sprawdzania użytkowników w aplikacji Adobe Sign.

 

Najpierw sprawdź adres e-mail użytkownika w witrynie Salesforce.

 • Zaloguj się w witrynie Salesforce jako administrator.
 • Przejdź do opcji Strona główna >Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy.
 • Kliknij łącze Pełna nazwa odpowiadające użytkownikowi, by otworzyć profil użytkownika.
 • Skopiuj wartość adresu e-mail do notatnika.
  • Nie zapisuj wartości nazwy użytkownika. Łącze do aplikacji Adobe Sign opiera się na wartości adres e-mail

 

Aby zweryfikować użytkownika w aplikacji Adobe Sign:

 • Zaloguj się do aplikacji Adobe Sign jako administrator (konta lub grupy).
 • Przejdź do zakładki Użytkownicy: Konto> Użytkownicy.
 • Użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać adres e-mail użytkownika.
  • Wartość e-mail musi zgadzać się z wartością e-mail w witrynie Salesforce, w przeciwnym razie zostanie wyszukany nieprawidłowy identyfikator użytkownika.
  • Jeśli nie można znaleźć użytkownika, jest on najprawdopodobniej w innej grupie lub koncie (może to być konto próbne).
   • Możesz spróbować utworzyć użytkownika, aby przenieść użytkownika do grupy/konta.
   • Jeśli nie możesz utworzyć użytkownika, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu i podaj adres e-mail użytkownika.


Upewnij się, że identyfikator użytkownika Adobe Sign ma uprawnienia do Wysłania zgody.

 

Jeśli znajdziesz użytkownika, kliknij dwukrotnie wiersz o tej samej wartości adresu e-mail, którą ma użytkownik Salesforce. Spowoduje to otwarcie właściwości użytkownika.

 • Upewnij się, że Status użytkownika jest Aktywny.
 • Upewnij się, że użytkownik może wysyłać dokumenty.
  • Jeśli użytkownik nie ma włączonej opcji wysyłania dokumentów, włącz ją.


Dodatkowe informacje

Integracje takie jak Adobe Sign dla Salesforce można zainstalować tylko z planem usługi dla przedsiębiorstw lub wersją próbną dla przedsiębiorstw.

Konta programistów mogą instalować integracje, ale dział sukcesu/obsługi klienta musi je przenieść od odpowiedniego kanału, aby można je było aktywować.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?