Dodawanie użytkowników do swojego konta

Plany Firmy/Enterprise usługi Adobe Sign pozwalają na tworzenie wielu użytkowników na jednym koncie. Konto może mieć tylu aktywnych użytkowników, ile wynosi liczba miejsc dostępnych na koncie. (Na przykład konto z dziesięcioma miejscami może mieć maksymalnie dziesięciu aktywnych użytkowników).

Szybkie kroki

 1. Jako administrator konta, przejdź do strony Konto.
 2. Kliknij przycisk Użytkownicy
 3. Kliknij przycisk Utwórz nowego użytkownika.
 4. Wprowadź adres e-mail, imię oraz nazwisko osoby.
 5. Wybierz grupę, w której zostanie utworzony nowy użytkownik (opcjonalnie).
 6. Zaznacz opcję udostępnienia swojemu kontu wszystkich umów na koncie użytkownika (opcjonalnie).
 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Krok po kroku

 1. Jako administrator konta przejdź do strony Konto i kliknij przycisk Użytkownicy

 2. Komunikat u góry informuje o bieżącej oraz maksymalnej liczbie aktywnych użytkowników na koncie.

  Jeżeli na koncie dostępne jest miejsce, możesz dodać do niego nowego użytkownika.

  Aby dodać kolejnego użytkownika, kliknij znak plus w prawym górnym rogu.

  Sprawdź, jak wielu aktywnych użytkowników znajduje się na koncie.

  Uwaga:

  Jeżeli na koncie nie ma dostępnego miejsca, dokup dodatkowe lub dezaktywuj aktywnego użytkownika. Po dezaktywacji użytkownika zostanie zwolnione jedno miejsce.

 3. W oknie dialogowym Utwórz nowego użytkownika wprowadź adres e-mail, imię, i nazwisko użytkownika.

  Jeżeli to konieczne, określ za pomocą listy rozwijanej grupę użytkowników, w której utworzony zostanie użytkownik.

  • Nową grupę można utworzyć, wybierając z listy rozwijanej opcję Utwórz nową grupę dla tego użytkownika, a następnie wpisując nazwę grupy

  Zaznacz opcję Pokaż ich umowy, jeśli chcesz, aby umowy użytkownika były udostępnione twojemu kontu.

  Po sprawdzeniu wszystkich informacji, kliknij przycisk Zapisz.

  2. Create User Gump

   

  Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji, a na liście użytkowników pojawi się nowy użytkownik.

  Successful add

  Użytkowników dodaje się z jednym z kilku statusów

  • Aktywny – użytkownicy, którzy mogą ustalić ważne hasło i zalogować się do systemu Adobe Sign
  • Niezweryfikowany – użytkownicy z aktywnym kontem, ale z adresem e-mail, który nie został jeszcze zweryfikowany
  • Utworzony – użytkownicy, którzy zostali utworzeni, ale nie ustalili jeszcze hasła, zatem nie mogą się zalogować
  • Oczekujący – użytkownicy, którzy istnieją, ponieważ są stroną transakcji, ale do których nie wysłano jeszcze wiadomości e-mail pozwalającej na ustalenie hasła
  • Nieaktywny – użytkownicy, dla których dostęp do usługi Adobe Sign został zablokowany

   

   

  Jeżeli zamiast komunikatu o powodzeniu operacji zostaje wyświetlony komunikat o błędzie (jak ten poniżej), prosimy zapoznać się z tym artykułem

  Error message

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online