Śledzenie wykorzystania zasobów uwierzytelniania klasy premium w usłudze Adobe Sign

Konta korzystające z uwierzytelniania tożsamości klasy premium (telefon, metoda KBA i dokument tożsamości) mogą sprawdzić liczbę dostępnych i wykorzystanych transakcji za pomocą menu ustawień administratora na poziomie konta.

Administratorzy konta w systemie Adobe Sign mogą sprawdzić liczbę dostępnych i wykorzystanych transakcji uwierzytelniających klasy premium konta za pośrednictwem interfejsu menu administratora na poziomie konta.

Kroki

Aby uzyskać dostęp do rocznego limitu i bieżącego użycia:

  1.  Zaloguj się do konta użytkownika Adobe Sign.

    • Transakcje uwierzytelniania tożsamości są zasobem na poziomie konta. Administratorzy na poziomie grupy nie mają dostępu do raportów użycia.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Metody uwierzytelniania tożsamości.

  3. Każda metoda uwierzytelniania klasy premium ma łącze Śledzenie użycia obok nazwy metody.

    Kliknięcie tego łącza powoduje wyświetlenie okna z dozwoloną roczną liczbą, datą odnowienia tej wartości oraz dotychczasowym zużyciem:

    Przejdź do Ustawień wysyłania

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?