Funkcja „Wyraźna zgoda” jest dostępna dla usług na poziomie Individual, Team, Business i Enterprise.


Omówienie

Warunki użytkowania oraz warunki ujawnienie danych klienta to dokumenty popularne w przypadku korzystania z usług takich jak Adobe Sign, które służą do określania relacji między dostawcą a użytkownikiem w kwestii ograniczeń, obowiązków i oczekiwań oraz w przypadku podpisów elektronicznych do wyrażenia zgody na prowadzenie działalności w formie elektronicznej.

W większości przypadków milcząca akceptacja tych dokumentów jest wystarczająca, W tym celu program Adobe Sign tworzy łącza do tych dokumentów w sposób widoczny, gdy któryś z odbiorców ma dostęp do Umowy w cyklu składania podpisu.

Niektóre wymagania dotyczące zgodności narzucają jednak bardziej stanowczą akceptację tych dokumentów. W celu spełnienia tej potrzeby ustawienia Warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta umożliwiają administratorowi konta wyegzekwowanie wyraźnej zgody na każdy rodzaj dokumentu.


Korzystanie

Domyślne ustawienie (zgoda milcząca) powoduje przedstawienie łączy do warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta w chwili, gdy odbiorca kończy składanie podpisu. Od sygnatariusza nie jest wymagane żadne jawne działanie

Włączenie wyraźnej zgody wymusza na odbiorcy zaznaczenie pola wyboru obok zgody na warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta.

Włączenie wymuszonego zapoznania się z dokumentami powoduje konieczność otwarcia każdego dokumentu przez odbiorcę, a następnie zaznaczenie pola wyboru obok zgody na warunki.

Strona zgody na warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta

Uwaga:

Jeśli używana jest weryfikacja metodami drugorzędnymi, odbiorca musi najpierw potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy będzie mógł zaakceptować warunki użytkowania/warunki ujawnienia danych klienta


Logowanie do raportu kontroli

Gdy włączona jest wyraźna zgoda, raport kontroli wskaże, że nastąpiła akceptacja warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta.

Consent Audit Report

Dostosowywanie tekstu warunków ujawnienia danych klientów (wyłącznie dla usług na poziomie Enterprise)

Domyślne warunki ujawnienia danych klienta dostarczane za pośrednictwem usługi Adobe Sign znajdują się pod poniższymi łączami:

Klienci korzystający z usług na poziomie Enterprise mogą wprowadzać własne warunki ujawnienia danych klienta. Opcja ta nie jest obecnie uwzględniona w interfejsie klienta, dlatego korzystanie z niej wymaga:

  • Udostępnienia warunków ujawnienia danych klienta za pomocą publicznego adresu URL.
  • Skontaktowania się z menedżerem ds. sukcesów klienta i podania mu adres URL do warunków ujawnienia danych klienta.
    • Firma Adobe musi zapoznać się z treścią dokumentu, aby upewnić się, że uwzględnia wszystkie podstawy prawne.
  • Po zatwierdzeniu dokumentu podany adres URL zostanie skonfigurowany na Twoim koncie, a łącze w aplikacji będzie przekierowywać do Twojej strony.


Opcje do skonfigurowania

Ustawienia Warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta są dostępne w interfejsie użytkownika wyłącznie na poziomie konta.

Jeśli konieczne jest inne skonfigurowanie grup z poziomu ustawień konta, zalecamy kontakt z menedżerem ds. sukcesów w sprawie zastosowania innych ustawień na poziomie grupy. Ustawienia na poziomie grupy zastępują ustawienia na poziomie konta.

Do opcji tej funkcji należą:

  • Włączanie/wyłączanie funkcji według roli odbiorcy na poziomie konta lub grupy.
  • Możliwość indywidualnej konfiguracji ról poszczególnych odbiorców.

Przykład każdego ustawienia

Ustawienie:

Ustawienie milczącej zgody

 

Wynik:

Wynik milczącej zgody w aplikacji

Ustawienie:

Ustawienie wyraźnej zgody

 

Wynik:

Wynik wyraźnej zgody

Ustawienie:

Wyraźna zgoda wymagana przed przejrzeniem ustawienia umowy

 

Wynik:

Wyraźna zgoda wymagana przed przejrzeniem umowy

Ustawienie:

Ustawienie wyraźnej zgody z wymuszonym zapoznaniem się z dokumentami

 

Wynik:

Forced Review

 

Po otwarciu warunków użytkowania i warunków ujawnienia danych klienta:

Wynik wymuszonego zapoznania z dokumentami po wyrażeniu zgody


Włączanie/wyłączanie

Wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

Przejdź do sekcji Ustawienia dodatkowe