Często zadawane pytania dotyczące programu nagród dla dostawców Creative Cloud

Program nagród Adobe Stock dla dostawców premiuje najlepszych autorów prac i zachęca do wykorzystania aplikacji Adobe Creative Cloud w celu dostarczania jeszcze lepszych materiałów. Nie trzeba się do niego zgłaszać. Jeśli zakwalifikujesz się do nagrody, prześlemy Ci pocztą elektroniczną kod umożliwiający uzyskanie produktów Creative Cloud. Nadawcą tej wiadomości będzie @adobestockcontributor.com.

Nagrodami dla dostawców może być jeden z dwóch planów subskrypcyjnych oprogramowania:

  1. Aby uzyskać subskrypcję roczną na Plan fotograficzny Adobe Creative Cloud, trzeba mieć co najmniej 300 przyjętych zasobów spośród plików przesłanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Aby się zakwalifikować, dostawca musi utrzymywać wskaźnik co najmniej 50% przyjętych prac spośród wszystkich przesłanych.
  2. Aby uzyskać subskrypcję roczną na plan Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud, trzeba mieć co najmniej 300 przyjętych zasobów wideo spośród plików przesłanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Aby się zakwalifikować, dostawca musi utrzymywać wskaźnik co najmniej 50% przyjętych prac spośród wszystkich przesłanych.

Poniżej podano również odpowiedzi na często zadawane pytania.

Kwalifikacje do nagrody

Tak. Wszystkie prace przesłane i przyjęte po 1 stycznia 2019 r. liczą się do progu określonego dla planu fotograficznego CC. Natomiast wszystkie przesłane i przyjęte prace wideo liczą się do progu określonego dla planu Wszystkie aplikacje CC.

Tak. Musi to być 300 zasobów wideo przyjętych w 2019 r.

W takiej sytuacji otrzymasz zarówno plan fotograficzny CC, jak i plan Wszystkie aplikacje CC.

Uwaga: Jeśli zrealizujesz kod na plan Wszystkie aplikacje CC za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID, dla którego jest już aktywny plan fotograficzny, to oba plany będą biegły równolegle. Nie będzie można ich połączyć ani powiązać. Zanim zrealizujesz kod na plan Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud, możesz poczekać, aż zakończy się okres obowiązywania planu fotograficznego. Konieczne jest jednak wykorzystanie kodów na oba plany w ciągu 12 miesięcy od ich przesłania przez Adobe.

Otrzymasz tylko plan Wszystkie aplikacje CC, ponieważ już obejmuje on aplikacje fotograficzne.

Nie. W przypadku tej nagrody ma znaczenie tylko liczba przyjętych zasobów.

Jeśli zsynchronizujesz konto z usługą Adobe Stock, wszystkie operacje od 1 stycznia 2019 r. będą się liczyć do nagrody. Informacje o synchronizacji konta podano w artykule Informacje dla dostawców Fotolia.

Aby sprawdzić liczbę przyjętych prac, otwórz kartę Konsola w portalu Dostawcy i ułóż informacje według daty. Następnie przejdź na stronę z pierwszym plikiem z 2019 r. Na stronie zawsze widać 100 miniaturek. Zatem jeśli masz więcej niż 3 strony prac z 2019 r., to możesz spełniać kryteria nagrody.

Możliwość skorzystania z nagrody

Plan subskrypcyjny Creative Cloud zostanie dostarczony w ciągu 6-8 tygodni. Otrzymasz nagrodę w postaci kodu realizacji subskrypcji, przesłanego pocztą elektroniczną.

Realizując kod otrzymany w ramach nagrody, nie trzeba podawać danych karty kredytowej. Pomiń ten krok, wybierając opcję Przypomnij mi później. Nie zostanie w tym momencie naliczona żadna opłata. Jeśli jednak wybierzesz opcję Zaakceptuj warunki i podasz dane karty kredytowej, to pod koniec okresu darmowej subskrypcji CC otrzymasz powiadomienie, że plan ten zostanie automatycznie odnowiony. Za odnowienie zostanie naliczona standardowa cena miesięczna. Warunki i ceny zostaną podane z chwilą odnowienia.

Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie i podane w tej dokumentacji technicznej.

Jeśli masz dokładnie taki sam plan jak przyznany w postaci nagrody (plan fotograficzny CC z 20 GB przestrzeni lub plan Wszystkie aplikacje CC) i zrealizujesz kod z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID: z chwilą realizacji kodu z tym samym Adobe ID naliczanie opłat zostanie zawieszone na 12 miesięcy, jeśli masz plan roczny z rozliczeniem miesięcznym. Natomiast jeśli opłata została uiszczona za cały rok z góry, to promocyjny rok subskrypcji CC przyznany jako nagroda rozpocznie się po zakończeniu roku opłaconego z góry.  

Podczas realizacji kodu na bezpłatną subskrypcję u dostawców z niektórych krajów Azji i Pacyfiku (region APAC), Ameryki Łacińskiej, Rosji i WNP, Turcji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (region MENA) oraz Izraela może pojawić się komunikat o błędzie „Nieprawidłowy kod”. W tym przypadku oznacza to, że obecny plan Creative Cloud był obsługiwany przez firmę Digital River, autoryzowanego dystrybutora Adobe. Aby anulować automatyczne odnawianie tego planu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Więcej informacji, w tym szczegółową listę krajów oraz odsyłacz do kontaktu z działem obsługi klienta Adobe, podano w tym dokumencie.

Jeśli masz już aktywną subskrypcję innego planu i zrealizujesz kod na plan fotograficzny CC lub Wszystkie aplikacje CC, używając tego samego identyfikatora Adobe ID, zostanie utworzona osobna, równoległa subskrypcja. 

W niektórych sytuacjach warto zaczekać, aż istniejąca subskrypcja się zakończy, albo podarować plan otrzymany w nagrodę przyjaciołom lub rodzinie. Należy jednak pamiętać, że kod na nagrodę trzeba zrealizować w ciągu 12 miesięcy od jego przesłania przez Adobe. 

Oto kilka przykładowych scenariuszy.

Jeśli:

  • Masz plan obejmujący pojedynczą aplikację, np. Illustrator lub InDesign: Po zrealizowaniu kodu na plan fotograficzny uzyskasz dostęp do aplikacji fotograficznych, takich jak Lightroom CC i Photoshop CC, a także dodatkowe 20 GB przestrzeni dyskowej. Nadal zachowasz dostęp do aplikacji objętej planem pojedynczym (np. Illustrator lub InDesign).
  • Masz plan Wszystkie aplikacje CC, a otrzymasz w nagrodę plan fotograficzny: Jako że plan Wszystkie aplikacje CC obejmuje już aplikacje fotograficzne, możesz podarować otrzymany w nagrodę plan fotograficzny komuś z rodziny lub przyjaciół. Możesz również poczekać, aż zakończy się okres subskrypcji Wszystkie aplikacje, pamiętaj jednak, że kod na nagrodę trzeba wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od przesłania go przez Adobe.
  • Masz plan fotograficzny, a otrzymasz plan Wszystkie aplikacje CC: Najlepiej będzie poczekać, aż zakończy się okres obowiązywania planu fotograficznego, a dopiero potem zrealizować kod na plan CC. Pamiętaj jednak, że kod na nagrodę trzeba wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od przesłania go przez Adobe.

Kod zachowuje ważność przez 12 miesięcy od daty jego wydania. 

Mam więcej pytań

Poszukaj odsyłacza Kontakt z nami na dole portalu Dostawcy lub napisz do nas tutaj.

Nie. Przejdź do Centrum pomocy, aby skontaktować się z odpowiednim działem.

Kod jest prawdopodobnie prawidłowy. W tym przypadku oznacza to, że obecny plan Creative Cloud był obsługiwany przez firmę Digital River, autoryzowanego dystrybutora Adobe. Aby anulować automatyczne odnawianie tego planu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Więcej informacji, w tym szczegółową listę krajów oraz odsyłacz do kontaktu z działem obsługi klienta Adobe, podano w tym dokumencie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto