Program nagród Adobe Stock to sposób na premiowanie dobrych dostawców i zachęcanie użytkowników do doskonalenia prac za pomocą aplikacji Adobe Creative Cloud. Nie trzeba składać wniosku, aby skorzystać z tej oferty. Jeśli się do niej zakwalifikujesz, prześlemy Ci pocztą elektroniczną kod umożliwiający uzyskanie rozwiązań Creative Cloud.

Nagrodami dla dostawców są dwa różne plany subskrypcyjne oprogramowania:

  1. Aby zdobyć roczną subskrypcję planu fotograficznego Adobe Creative Cloud, należy być jednym z pierwszych 20 000 dostawców prac Adobe Stock, którzy przesłali co najmniej 300 prac przyjętych do serwisu lub wypracowali 500 USD honorariów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Aby zakwalifikować się do udziału w tym konkursie, dostawca musi utrzymywać wskaźnik co najmniej 50% przyjętych prac spośród wszystkich przesłanych.
  2. Aby zdobyć roczną subskrypcję planu Wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud, należy być jednym z pierwszych 2 000 dostawców Adobe Stock, którzy przesłali co najmniej 300 prac wideo przyjętych do serwisu lub wypracowali 500 USD honorariów z prac wideo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Aby zakwalifikować się do udziału w tym konkursie, dostawca musi utrzymywać wskaźnik co najmniej 50% przyjętych prac spośród wszystkich przesłanych.

Obowiązują następujące warunki. Oferta ważna do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje, listę krajów objętych konkursem oraz opisy pozycji promocyjnych podano na stronie Oficjalny regulamin.

Poniżej podano również odpowiedzi na często zadawane pytania.

Kwalifikacja do udziału w konkursie

Tak. Wszystkie prace przyjęte od 1 stycznia 2018 r. liczą się do progu określonego dla planu fotograficznego CC. Natomiast wszystkie przyjęte prace wideo liczą się do progu określonego dla planu Wszystkie aplikacje CC.

Tak. Dostawca musi w 2018 r. przekazać 300 przyjętych prac wideo lub uzyskać 500 USD przychodu ze sprzedaży wideo.

W takiej sytuacji otrzymasz zarówno plan fotograficzny CC, jak i plan Wszystkie aplikacje CC.

Uwaga: Jeśli zrealizujesz kod na plan Wszystkie aplikacje CC za pomocą tego samego identyfikatora Adobe ID, dla którego jest już aktywny plan fotograficzny, to oba plany będą biegły równolegle. Nie będzie można ich połączyć ani powiązać. Dlatego warto najpierw wykorzystać do końca plan fotograficzny, a dopiero potem zrealizować kod na plan Wszystkie aplikacje CC.

Otrzymasz tylko plan Wszystkie aplikacje CC, ponieważ już obejmuje on aplikacje fotograficzne.

Tak. Jeśli jesteś dostawcą Adobe Stock, to sprzedaż prac zarówno w serwisie Stock.adobe.com, jak i Fotolia.com liczy się do nagrody w tym konkursie.

Jeśli zsynchronizujesz konto z Adobe Stock, wszystkie operacje od 1 stycznia 2018 r. będą się liczyć do nagrody. Informacje o synchronizacji konta podano w artykule Informacje dla dostawców Fotolia.

Karta Informacje w portalu Dostawcy umożliwia wyświetlenie przychodów w konkretnych przedziałach czasu. W polu Od wpisz bieżącą datę, a w polu Do ustaw datę 1 stycznia 2018 r.

Aby sprawdzić liczbę przyjętych prac, otwórz kartę Portfolio i posortuj informacje według daty. Następnie przejdź na stronę z pierwszym plikiem z 2018 r. Na stronie zawsze widać 100 miniaturek. Zatem jeśli masz więcej niż 3 strony prac z 2018 r., to kwalifikujesz się do udziału w konkursie CC.

Możliwość skorzystania z nagrody

Plan subskrypcyjny Creative Cloud zostanie dostarczony w ciągu 6-8 tygodni. Otrzymasz nagrodę w postaci kodu realizacji subskrypcji, przesłanego pocztą elektroniczną.

Żadna opłata nie zostanie teraz naliczona. Możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Przypomnij później. Jeśli wybierzesz opcję Zaakceptuj warunki i podasz dane karty kredytowej, to pod koniec okresu darmowej subskrypcji CC otrzymasz powiadomienie, że plan ten zostanie automatycznie odnowiony. Za odnowienie zostanie naliczona standardowa cena miesięczna. Warunki i ceny zostaną podane z chwilą odnowienia.

Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie i podane w tej dokumentacji technicznej.

W przypadku dostawców zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie (z wyłączeniem Quebecu), Francji, Danii, Niemczech, Islandii, Irlandii, Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Łotwy, Litwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Czech, Węgier, Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Macedonii, Grecji, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Afryki Południowej lub Meksyku:

Jeśli masz dokładnie taki sam plan jak przyznany w postaci nagrody (plan fotograficzny CC z 20 GB przestrzeni lub plan Wszystkie aplikacje CC) i zrealizujesz kod z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID: z chwilą realizacji kodu z tym samym Adobe ID naliczanie opłat zostanie zawieszone na 12 miesięcy, jeśli masz plan roczny z rozliczeniem miesięcznym. Natomiast jeśli opłata została uiszczona za cały rok z góry, to bezpłatny rok subskrypcji CC przyznany jako nagroda rozpocznie się po zakończeniu roku opłaconego z góry.

W przypadku dostawców zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie (w wyłączeniem Republiki Autonomicznej Krymu oraz strefy operacji antyterrorystycznej), w Turcji, Izraelu, Hongkongu — Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, Indiach, Malezji, Filipinach, Korei Południowej, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Argentynie, Kolumbii, Chile, Peru, Ekwadorze, Urugwaju lub Wenezueli:

Jeśli masz dokładnie taki sam plan jak przyznany w postaci nagrody (plan fotograficzny CC z 20 GB przestrzeni lub plan Wszystkie aplikacje CC), musisz odczekać 30 dni po zakończeniu aktualnej płatnej subskrypcji, zanim zrealizujesz kod na bezpłatną 12-miesięczną subskrypcję CC otrzymaną jako nagrodę.

Jeśli masz już aktywną subskrypcję innego planu i zrealizujesz kod na plan fotograficzny CC lub Wszystkie aplikacje CC, używając tego samego identyfikatora Adobe ID, zostanie utworzona osobna, równoległa subskrypcja. 

W niektórych przypadkach warto zaczekać, aż zakończy się aktualna subskrypcja, lub podarować plan bliskiej osobie. Odsprzedaż tego oprogramowania jest jednak niedozwolona.

Oto kilka przykładowych scenariuszy.

Jeśli masz:

  • Plan obejmujący pojedynczą aplikację, np. Illustrator lub InDesign: po zrealizowaniu kodu na plan fotograficzny uzyskasz dostęp do aplikacji fotograficznych, takich jak Lightroom CC i Photoshop CC, a także dodatkowe 20 GB przestrzeni dyskowej. Nadal zachowasz dostęp do aplikacji objętej planem pojedynczym (np. Illustrator lub InDesign).
  • Plan Wszystkie aplikacje CC All Apps i uzyskasz bezpłatny plan fotograficzny: Ponieważ plan Wszystkie aplikacje już zawiera aplikacje fotograficzne, warto odstąpić wygrany plan komuś z przyjaciół lub rodziny. Możesz także poczekać na zakończenie planu Wszystkie aplikacje i dopiero wtedy zrealizować kod na plan fotograficzny.
  • Plan fotograficzny i uzyskasz bezpłatny plan Wszystkie aplikacje: Zalecamy odczekanie do końca okresu obowiązywania planu fotograficznego, zanim zrealizujesz kod na bezpłatny plan CC. 

Kody można zrealizować do 31 lipca 2021 r.

Mam więcej pytań

Poszukaj odsyłacza Kontakt z nami na dole portalu Dostawcy lub napisz do nas tutaj.

Nie. Przejdź do Centrum pomocy, aby skontaktować się z odpowiednim działem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online