Wykonuje: Administrator

Konsola: Nowa wersja Admin Console

Administratorzy mogą zarządzać planem zespołowym Adobe Stock za pomocą tego samego serwisu Admin Console, którego używają w odniesieniu do pozostałych produktów zespołowych Adobe. Po zakupie planu Adobe Stock dla zespołów administrator konta zespołowego musi przypisać go użytkownikowi w celu aktywacji. Aby to zrobić, administrator musi otworzyć kartę Produkty w serwisie Admin Console i wybrać opcję Dodaj użytkownika.

Przypisywanie planu użytkownikowi w celu aktywacji

Plan Adobe Stock dla zespołów można przypisać:

  • sobie;
  • obecnemu członkowi zespołu;
  • użytkownikowi, który nie jest jeszcze członkiem zespołu.

Po aktywacji planu Adobe Stock przez przypisanie go użytkownikowi wszyscy członkowie zespołu będą mieli równy dostęp do tego wspólnego planu zespołowego. Administrator główny i administratorzy dodatkowi także będą mogli korzystać ze wspólnego planu Adobe Stock dla zespołów po jego aktywacji. Można także usunąć przypisanie produktu Adobe Stock do użytkownika. Aby uniknąć przerwy w dostępie do usługi, należy przypisać ten plan innemu użytkownikowi.

Dodawanie użytkowników do planu Adobe Stock

Aby umożliwić użytkownikom spoza zespołu dostęp do planu zespołowego Adobe Stock, wybierz opcję Dodaj użytkowników do organizacji w serwisie Admin Console.

Dodawanie użytkowników do organizacji

Jeśli plan Adobe Stock dla zespołów jest już przypisany istniejącemu użytkownikowi, to nie trzeba go przypisywać żadnym innym użytkownikom. Po dodaniu nowego użytkownika do zespołu i przypisaniu mu innych produktów taki użytkownik będzie mieć również dostęp do zespołowego planu Adobe Stock.

Dodawanie użytkownika

Więcej informacji na temat zarządzania kontem zespołowym: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Po aktywacji planu Adobe Stock dla zespołów można przejrzeć historię licencji zespołu.

Strona Historia licencji umożliwia wyświetlanie historii licencji nabytych przez zespół z możliwością filtrowania według dat i rodzajów mediów. Członkowie zespołu mogą kliknąć udostępnione na tej stronie odsyłacze identyfikacyjne, aby wyświetlić szczegółowe informacje o każdym z licencjonowanych zasobów.

W razie potrzeby mogą również ponownie kupić licencję na dany zasób. Jeśli zasób został licencjonowany więcej niż raz, każda transakcja zakupu licencji będzie wyświetlana jako oddzielna pozycja z własną datą. Każda transakcja licencjonowania będzie również zawierać nazwę konta członka zespołu, który ją zrealizował.

Historia licencji i działania