Uwaga: Przedsiębiorstwa będą stopniowo migrowane do nowego serwisu Admin Console i po zalogowaniu się będą widzieć jego nową wersję. Co miesiąc nowa konsola będzie udostępniana kolejnym grupom, aż do objęcia nią wszystkich klientów. Jeśli migracja nie objęła jeszcze Twojego przedsiębiorstwa, przeczytaj artykuł Adobe Stock dla zespołów (stary serwis Admin Console).


Wykonuje: Administrator

Konsola: Nowa wersja Admin Console

Administratorzy mogą zarządzać planem zespołowym Adobe Stock za pomocą tego samego serwisu (Admin Console), którego używają w odniesieniu do pozostałych produktów zespołowych Adobe. Po zakupie planu Adobe Stock dla zespołów administrator konta zespołowego musi przypisać go użytkownikowi w celu aktywacji. Aby to zrobić, kliknij kartę Produkty w serwisie Admin Console i wybierz opcję Dodaj użytkownika (zob. niżej).

Przypisywanie planu użytkownikowi w celu aktywacji

Plan Adobe Stock dla zespołów można przypisać:

  • sobie;
  • obecnemu członkowi zespołu;
  • użytkownikowi, który nie jest jeszcze członkiem zespołu.

Po aktywacji planu Adobe Stock przez przypisanie go użytkownikowi wszyscy członkowie zespołu będą mieli równy dostęp do tego wspólnego planu zespołowego. Administrator główny i administratorzy dodatkowi także będą mogli korzystać ze wspólnego planu Adobe Stock dla zespołów po jego aktywacji. W razie potrzeby można również usunąć przypisanie planu Adobe Stock do użytkownika, ale w celu zachowania dostępu do usługi trzeba będzie wówczas przypisać ten plan innemu użytkownikowi.

Dodawanie użytkowników do planu Adobe Stock

Jeśli chcesz przyznać dostęp do wspólnego planu Adobe Stock dla zespołów użytkownikom, którzy nie są jeszcze członkami zespołu, skorzystaj z opcji Dodaj użytkowników do organizacji w serwisie Admin Console.

Dodawanie użytkowników do organizacji

Przy dodawaniu nowego użytkownika do zespołu nie trzeba przypisywać mu planu zespołowego Adobe Stock, jeśli jest on już przypisany istniejącemu użytkownikowi. Po dodaniu nowego użytkownika do zespołu i przypisaniu mu innych produktów taki użytkownik będzie mieć również dostęp do zespołowego planu Adobe Stock.

Dodawanie użytkownika

Więcej informacji na temat zarządzania kontem zespołowym: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Po aktywacji planu Adobe Stock dla zespołów można przejrzeć historię licencji zespołu.

Strona Historia licencji umożliwia wyświetlanie historii licencji nabytych przez zespół z możliwością filtrowania według dat i rodzajów mediów. Członkowie zespołu mogą kliknąć udostępnione na tej stronie odsyłacze identyfikacyjne, aby wyświetlić szczegółowe informacje o każdym z licencjonowanych zasobów.

W razie potrzeby mogą również ponownie kupić licencję na dany zasób. Jeśli zasób został licencjonowany więcej niż raz, każda transakcja zakupu licencji będzie wyświetlana jako oddzielna pozycja z własną datą (zob. niżej). Każda transakcja licencjonowania będzie również zawierać nazwę konta członka zespołu, który ją zrealizował.

Historia licencji i działania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online