Pakiety punktów Adobe Stock umożliwiają klientom korzystającym z subskrypcji zespołowych nabywanie licencji na zasoby nieobjęte ich planem. Za pomocą punktów można kupować dowolne istniejące i nowe typy zasobów powstające w bibliotece Adobe Stock.

Przegląd

Adobe Stock to usługa, która umożliwia grafikom i przedsiębiorstwom korzystanie z milionów wyselekcjonowanych zasobów wysokiej jakości, dostępnych bez tantiem. Są to fotografie, wideo, ilustracje i grafiki wektorowe, elementy 3D i szablony, które można wykorzystać we wszystkich swoich projektach kreatywnych. Więcej informacji podano w Pomocy Adobe Stock.

Pakiety punktów to elastyczna metoda kupowania zasobów Adobe Stock, z której mogą skorzystać zespoły, aby dostosować poziom nabycia do zmiennych potrzeb w cyklu realizacji projektów w ciągu roku. Plany subskrypcyjne i pakiety punktów Adobe to rozwiązania, które się wzajemnie uzupełniają, ale można je kupować osobno. Pakiety obejmują od 5 do 500 punktów. Wszyscy aktywni uczestnicy planu zespołowego mają dostęp do całej puli nabytych punktów. Więcej informacji: Pakiety punktów.

Uprawnienia użytkowników

Punkty są dostępne dla wszystkich członków zespołu na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Wszyscy użytkownicy — niezależnie od przyznanych im uprawnień do produktów — mają dostęp do punktów Stock i mogą za nie kupować licencje na zasoby.

W przypadku dodania nowych członków zespołu zostaną im domyślnie przyznane uprawnienia do korzystania z usługi Adobe Stock. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z informacją, że mają dostęp do punktów Stock.

Uwaga:

Domyślnie wszyscy członkowie zespołu mogą korzystać z punktów Stock. Aby odebrać użytkownikowi takie uprawnienie, należy usunąć go z zespołu.

Pakiety punktów tracą ważność po 12 miesiącach od daty zakupu. Niewykorzystane punkty nie są przenoszone na kolejny okres. Aby nadal korzystać z usług, można kupić nowe pakiety punktów.

Gdy wszystkie lub prawie wszystkie punkty zostaną wykorzystane, otrzymasz powiadomienie w serwisie Admin Console oraz w wiadomości e-mail.

Zakup pakietów punktów dla zespołów

Pakiety punktów Stock są obecnie dostępne tylko w ramach umowy Value Incentive Plan (VIP) dla zespołów. Aby kupić pakiety punktów, skontaktuj się z dystrybutorem lub działem sprzedaży Adobe.

Listę dostępnych pakietów punktów oraz planów subskrypcyjnych można wyświetlić na stronie planów Adobe Stock.

Wyświetlanie pakietów punktów

Wszystkie nabyte pakiety punktów są wyświetlane na kartach Przegląd, Produkty oraz Konto w serwisie Admin Console. 

Jeśli organizacja (firma lub instytucja) nabyła wiele pakietów punktów, to wyświetlane jest jedno, zbiorcze podsumowanie wszystkich pakietów. Można także szybko sprawdzić poziom wykorzystania i łączną liczbę punktów.

Na poniższej ilustracji na karcie Adobe Stock — punkty widać łącznie 524 punkty. Na tę sumę składa się kilka pakietów. Na przykład: (150 x 3) + (16 x 4) + (5 x 2).

Przegląd pakietów punktów Adobe

Wyświetlanie szczegółowych informacji o pakietach punktów Adobe Stock

Serwis umożliwia wyświetlanie danych o liczbie punktów oraz takich informacji, jak nazwa, wykorzystane punkty i daty ważności. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich pakietach punktów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Przegląd kliknij opcję Adobe Stock — punkty. 
  • W panelu po lewej stronie karty Produkt wybierz opcję Adobe Stock — punkty.

Uwaga:

W pierwszej kolejności zużywane są punkty, które są najbliżej utraty ważności.

Lista pakietów punktów

Można także przejść na kartę Konta i rozwinąć sekcję Adobe Stock — punkty na liście Dodatkowe produkty.

Lista pakietów punktów

Wyświetlanie historii licencji Adobe Stock

Na stronie Historia licencji Adobe Stock w serwisie Adobe Stock można wyświetlić listę wszystkich zasobów, na które zespół kupił licencje. Są tam również podane szczegółowe informacje o obrazach, które nie zostały jeszcze wykorzystane.

Aby wyświetlić historię licencji Stock, przejdź na kartę Przegląd i kliknij opcję Przejdź do historii licencji Stock na stronieAdobe Stock — punkty.

Stronę tę można także otworzyć z poziomu karty Produkty:

  1. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Adobe Stock — punkty.

    Adobe Stock — punkty
  2. Kliknij opcję Szczegóły pod logo Adobe Stock.

  3. W panelu po prawej stronie kliknij pozycję Przejdź do historii licencji Stock.

    Okienko szczegółów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online