Utrata danych w programie Team Projects (wersja beta)

Jaki jest zgłaszany problem?

W dniu 14 listopada usunięto dane programu Team Projects w wersji wstępnej lub w wersji beta, które miały ponad 40 dni.  

Korzystam z programu Team Projects (wersja beta). Czy mogę utracić jakiekolwiek dane?

Projekty w programie Team Projects, które nie były edytowane lub modyfikowane w aplikacji klienta (Premiere Pro lub After Effects) po 7 października 2017 r., mogą już nie zawierać sekwencji, historii Team Projects ani innych informacji o projekcie. 

Czy ma to wpływ na projekty w programie Team Projects utworzone przy użyciu wersji Team Projects 1.0?

Nie ma to wpływu na projekty utworzone za pomocą programu Team Projects 1.0.

Na które regiony ma to wpływ?

Może to mieć wpływ na wiele projektów utworzonych w programie Team Projects (wersja beta). Dotknięte lokalizacje obejmują region Azji i Pacyfiku, Unię Europejską i Amerykę Północną.

Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?

Ponieważ program Team Projects przechowuje kopię Twojego projektu na komputerze, w większości przypadków powinno być możliwe przywrócenie utraconych danych i zsynchronizowanie ich z programem Team Projects.

Jakie kroki muszę podjąć, aby odzyskać utracone dane?

Uruchom narzędzie do odzyskiwania programu Team Projects, wykonując poniżej wymienione kroki, aby odzyskać utracone dane.

 

 

Kroki w celu odzyskania utraconych danych

 1. Włącz komputer, na którym był używany program Team Projects.  

 2. Zaloguj się przy użyciu tego samego profilu użytkownika, który był używany podczas uzyskiwania dostępu do programu Team Project.

  Uwaga:

  Jeśli wielu użytkowników usługi Creative Cloud (CC) zalogowało się na to samo konto systemu operacyjnego, narzędzie odzyskiwania odzyska wszystkie projekty programu Team Projects, a także usunie informacje o identyfikatorze użytkownika Creative Cloud (CC). Jeśli różni użytkownicy korzystali z tego samego komputera, narzędzie do odzyskiwania musi być uruchomione dla każdego konta systemu operacyjnego.

 3. Pobierz i uruchom narzędzie do odzyskiwania na swoim komputerze.

 4. W systemie Windows:

  1. Pobierz narzędzie do odzyskiwania.
  2. Rozpakuj archiwum.
  3. Wybierz folder TeamProjectsRecovery i kliknij dwukrotnie TeamProjectsRecovery.exe.
 5. W systemie Mac: 

  1. Pobierz narzędzie do odzyskiwania
  2. Rozpakuj archiwum.
  3. Wybierz folder TeamProjectsRecovery i kliknij dwukrotnie Uruchom narzędzie do odzyskiwania programu Team Projects.
  W systemie Windows W systemie Mac
  Pobierz (2,42 MB) Pobierz (12,5 MB)
 6. Otwórz pliki programu Team Project za pomocą aplikacji Premiere Pro lub After Effects (używając tej samej wersji).

 7. Minie trochę czasu zanim ten program Team Project w pełni zsynchronizuje się z usługą Team Project. Możesz teraz udostępniać zmiany i zapraszać innych współpracowników.

Uwaga:

Odzyskany program Team Project zawiera wyłącznie zapisany ostatnio status projektu, który został zapisany na komputerze lokalnym i tylko dla użytkownika, który był zalogowany w danym czasie. Nie odzyskuje on poprzednio udostępnionej historii programu Team Project ani żadnych innych nieudostępnionych zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. Bieżący użytkownik jest właścicielem odzyskanego programu Team Project. Ponownie zaproś wszystkich współpracowników, którzy pracowali nad projektem. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online