Platforma, której to dotyczy Windows
Produkty, których to dotyczy Photoshop,  Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Audition, Media Encoder
Wersje produktu, których to dotyczy

Photoshop: od wersji CS2 do CC 2015 w różnym stopniu

Lightroom: od wersji 3 do 6.x/CC 2015.x w różnym stopniu

Premiere Pro: wszystkie wersje

After Effects: wszystkie wersje

Audition: wszystkie wersje

Adobe Media Encoder: wszystkie wersje

Tło

W kwietniu 2016 r. Amerykański Zespół Gotowości ds. Awarii Komputerowych (the United States Computer Emergency Readiness Team) wydał Alert TA16-105A. W tym alercie zaleca się, by użytkownicy systemu Windows odinstalowali z komputerów program Apple QuickTime.

Chociaż firma Adobe podejmuje ogromny wysiłek w celu usunięcia ze swoich aplikacji zależności od programu QuickTime, w zależności od przepływów pracy możesz nadal dostrzegać wpływ na funkcjonalność po odinstalowaniu programu QuickTime. Firma Adobe pracuje nad tym, aby zminimalizować ten wpływ w kolejnych aktualizacjach.

Wpływ

Produkt Wersje Wpływ
    Photoshop CS2 do wersji CS5 Być może po odinstalowaniu programu QuickTime nie będzie można używać funkcji powiązanych z wideo.
Photoshop CS6 do wersji Photoshop CC 2015 Po odinstalowaniu programu QuickTime niektóre kodeki mogą stać się niedostępne dla operacji importowania i odtwarzania.
Lightroom 3 Po odinstalowaniu programu QuickTime miniatury klipów wideo mogą nie być generowane.
Lightroom 4 do wersji 6.x/CC 2015.x Po odinstalowaniu programu QuickTime niektóre kodeki mogą stać się niedostępne dla operacji importowania i odtwarzania.
Wszystkie wersje Po odinstalowaniu programu QuickTime kodery-dekodery programu Pro-res, Animation i Motion JPEG nie będą dostępne do importu i odtwarzania. 
Wszystkie wersje Po odinstalowaniu programu QuickTime kodery-dekodery programu Pro-res, Animation i Motion JPEG nie będą dostępne do importu i odtwarzania. 
Wszystkie wersje Po odinstalowaniu programu QuickTime kodery-dekodery programu Pro-res, Animation i Motion JPEG nie będą dostępne do importu i odtwarzania. 
Wszystkie wersje Po odinstalowaniu programu QuickTime kodery-dekodery programu Pro-res, Animation i Motion JPEG nie będą dostępne do importu i odtwarzania. 

Uwaga:

Problemy mogą wystąpić w szczególności podczas importowania i odtwarzania filmów nagranych na następujących urządzeniach:

  • Telefony Google Nexus 5x i Nexus 6P
  • (w programie Lightroom 4 and 5) Panasonic Lumix DMC-FX40, Lumix DMC-FZ100, Lumix DMC-GH1, Lumix DMC-GH2, i Lumix DMC-LX5

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online