Aktivera AIR SDK i Animate

Så här kommer du igång med AIR-arbetsflöden

Från och med version 20.0.2 levereras AIR SDK inte längre med Animate för att optimera hämtnings- och installationsupplevelsen.
Du kan komma igång genom att hämta den senaste versionen av AIR SDK och lägga till den med hjälp av Hantera Adobe AIR SDK.

Följ stegen nedan för att aktivera den senaste versionen av AIR SDK.

  1. Hämta AIR SDK från Harman.

  2. Extrahera de hämtade filerna.

  3. I Animate, väljer du menyn Hjälp> Hantera Adobe AIR SDK... och klickar på knappen Lägg till ny SDK.

    Lägg till ny knapp
    Lägg till ny SDK

  4. Bläddra, välj den extraherade AIR SDK-mappen, och klicka på OK.

Adobes support för AIR kommer att upphöra efter december 2020 och pågående support kommer att hanteras av HARMAN och kommuniceras av dem direkt.  För att få veta mer, se Framtiden för Adobe AIR. Du kan hämta den arkiverade versionen på Arkiverade Adobe AIR SDK-versioner.

Nu är du inställd på att skapa AIR  för PC, AIR för iOS och AIR för Android med den nyligen installerade AIR SDK-versionen.

För att lära dig mer om Adobe AIR, hur du skapar, förhandsgranskar och publicerar, se:

För mer information om regler och villkor, prissättning på Harman AIR SDK, klicka på https://airsdk.harman.com/.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?