Användarhandbok Avbryt

Publicera för Adobe AIR för datorprogram

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Om Adobe AIR

Adobe® AIR™ är en körningsmiljö för flera operativsystem som gör att du kan använda dina befintliga webbutvecklingskunskaper (Adobe® Animate®, Adobe® Flex™, Adobe® Flash Builder™ HTML, JavaScript®, Ajax) och skapa och distribuera RIA-program (Rich Internet Applications) för datorer. Med hjälp av AIR kan du arbeta i välkända miljöer och använda de verktyg och metoder som du kan hantera bäst, och eftersom både Animate, Flex, HTML, JavaScript och Ajax stöds kan du skapa allt som du behöver.

Användare nyttjar AIR-program på samma sätt som de nyttjar inbyggda datorprogram. Runtime-modulen installeras en gång på användarens dator och AIR-programmen installeras sedan och körs precis som andra datorprogram. Runtime-modulen ger en konsekvent plattform och ett konsekvent ramverk för programinstallation på flera operativsystem. Det gör att testning med olika webbläsare inte behövs för att ge enhetliga funktioner och enhetlig användning på alla datorer. Du behöver inte längre utveckla för ett särskilt operativsystem utan kan i stället fokusera på runtime-modulen.

AIR förändrar hur program kan skapas, installeras och användas. Du får bättre kreativ kontroll och kan utöka dina Animate-, Flex-, HTML- och Ajax-baserade program för datorn utan att behöva lära dig traditionella utvecklingstekniker.

Mer information om maskinvaru- och programvarukrav för datorer och mobila AIR-program finns i Systemkrav för AIR.

Fullständig information om hur du utvecklar Adobe AIR™-program finns i Skapa Adobe AIR-program.

Skapa en Adobe AIR-fil

Du kan skapa Adobe AIR Animate-dokument på välkomstskärmen i Animate eller med kommandot Arkiv > Nytt, men du kan också skapa en ActionScript® 3.0 Animate-fil och konvertera den till en Adobe AIR-fil i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Om du vill skapa en Adobe AIR-fil gör du något av följande:

 • Starta Animate. Välkomstskärmen visas. Om Animate redan är öppet stänger du alla öppna dokument så att du kommer tillbaka till välkomstskärmen. På välkomstskärmen väljer du Adobe AIR 2 (CS5) eller AIR (CS5.5).

  Obs! Om du har inaktiverat välkomstskärmen i Animate kan du visa den igen genom att välja Redigera > Inställningar och välja Välkomstskärm på popup-menyn Vid start i kategorin Allmänt.

 • Välj Arkiv > Nytt >Avancerat bland flikarna överst på skärmen, välj Adobe AIR 2 (CS5) eller AIR (CS5.5) och klicka på OK.

 • Öppna en befintlig Animate-fil och konvertera den till en AIR-fil genom att välja Adobe AIR på menyn Player på fliken Animate i dialogrutan Publiceringsinställningar (Arkiv > Publiceringsinställningar).

 (Endast Flash CS5) Om du sparar en Flash CS5 AIR-fil i Flash CS4-format anger du manuellt i dialogrutan Publiceringsinställningar att Player-versionen är AIR 1.5 när du öppnar filen i Flash CS.4. Flash CS4 stöder endast publicering till AIR 1.5.

Förhandsgranska eller publicera ett Adobe AIR-program

Du kan förhandsgranska en AIR SWF-fil så som den skulle visas i ett AIR-programfönster. Förhandsgranskning är praktiskt om du vill se hur programmets synliga delar kommer att se ut utan att behöva packa och installera hela programmet.

 1. Se till att du har angett inställningen Mål på fliken Animate i dialogrutan Publiceringsinställningar som Adobe AIR.

 2. Välj Kontroll > Testa filmen > Testa eller tryck på Ctrl + Retur.

Om du inte har angett programinställningar i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar skapas en programbeskrivningsfil (swfname-app.xml) automatiskt i samma mapp som SWF-filen. Om du har angett programinställningar i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar speglar programbeskrivningsfilen dessa inställningar.

Om du vill publicera en AIR-fil gör du något av följande:

 • Klicka på knappen Publicera i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • Klicka på knappen Publicera i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar.

 • Välj Arkiv > Publicera.

 • Välj Arkiv > Publicera förhandsgranskning.

När du publicerar en AIR-fil skapas en SWF-fil och en programbeskrivningsfil i XML-format i Animate. Kopior av de här filerna paketeras tillsammans med andra eventuella filer som du har lagt till i programmet i en AIR-installationsfil (swfname.air).

 (Endast Windows) Publicering av ett AIR-program misslyckas om filnamnet innehåller tecken som inte är engelska.

Skapa program- och installationsfiler för Adobe AIR

När du är klar med utvecklingen av programmet måste du ange inställningar för de programbeskrivnings- och installationsfiler för AIR som krävs för att du ska kunna distribuera programmet. Animate skapar beskrivnings- och installationsfilerna samtidigt som SWF-filen när du publicerar en AIR-fil.

Du anger inställningarna för de här filerna i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar. När du har skapat en AIR-fil kan du öppna den här dialogrutan från egenskapsinspektören för dokumentet eller genom att klicka på knappen Inställningar på menyn Player på fliken Animate i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Skapa program- och installationsfiler för Adobe AIR

 1. Öppna den FLA-fil eller den uppsättning filer som Adobe AIR-programmet består av i Animate.

 2. Du måste spara Adobe AIR FLA-filen för att kunna öppna dialogrutan AIR-inställningar.

 3. Välj Arkiv > Inställningar för AIR 2.

 4. Fyll i dialogrutan AIR-inställningar och klicka på Publicera.

  När du klickar på knappen Publicera paketeras följande filer: SWF-filen, programbeskrivningsfilen, programikonfilerna och filerna i textrutan Inkluderade filer. Om du inte redan har skapat ett digitalt certifikat visas dialogrutan Digital signatur när du klickar på knappen Publicera.

Dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar har fyra flikar: Allmänt, Signatur, Ikoner och Avancerat. Mer information om dessa inställningar finns i följande avsnitt:

Allmänna inställningar

Fliken Allmänt i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar innehåller följande alternativ:

Utdatafil

Namnet på och platsen för den .air-fil som ska skapas med kommandot Publicera.

Ut som

Den typ av paket som ska skapas.

 • AIR-paket – Skapar en vanlig AIR-installationsfil, som förutsätter att AIR-miljön kan hämtas separat under installationen eller redan har installerats på målenheten.
 • Mac-installationsprogram – Skapar en fullständig installationsfil för Macintosh.
 • Program med programmiljö inbäddad – Skapar en AIR-installationsfil som innehåller AIR-miljön, så att ingen ytterligare hämtning behövs.

Windows Installer

Markera det här alternativet om du vill kompilera en plattformsspecifik Windows Installer-fil (.exe) i stället för en plattformsoberoende AIR-installationsfil (.air).

Namn

Filnamnet är namnet på programmets huvudfil. Standardvärdet är FLA-filens namn.

Version

Valfritt. Versionen anger programmets versionsnummer. Standardvärdet är 1.0.

Program-ID

ID identifierar programmet med ett unikt ID. Du kan ändra standard-ID om du vill. Använd inte blanksteg eller specialtecken i programmets ID. Endast 0–9, a–z, A–Z, punkt (.) och bindestreck (-) får användas, från 1 till 212 tecken. Standardvärdet är com.adobe.example.applicationName.

Beskrivning

Valfritt. Här kan du skriva en beskrivning som visas i installationsfönstret när användaren installerar programmet. Standardvärdet är tomt.

Copyright

Valfritt. Här kan du skriva ett copyrightmeddelande. Standardvärdet är tomt.

Fönsterstil

Fönsterstilen anger vilken färg som används i programmets användargränssnitt när användaren kör programmet i sin dator. Du kan välja Systemfärg (standard), vilket är den visuella standardstil som används i operativsystemet. Du kan också välja Anpassad färg (ogenomskinlig) eller Anpassad färg (genomskinlig). Om du vill att programmet ska visas utan systemfärg väljer du Ingen. Systemfärgen omger programmet med operativsystemets standardfönsterkontroller. Anpassad färg (ogenomskinlig) eliminerar systemets standardfärg så att du kan skapa en egen färg för programmet. (Den anpassade färgen byggs in direkt i FLA-filen.) Anpassad färg (transparent) fungerar som Anpassad färg (ogenomskinlig) förutom att sidans kanter blir genomskinliga. På så sätt behöver programfönstret inte vara fyrkantigt eller rektangulärt.

Återgivningsläge

Använd detta för att ange vilken metod som AIR ska använda för att återge bildinnehåll. Alternativen inkluderar:

 • Auto – Identifiera och använd automatiskt den snabbaste återgivningsmetod som är tillgänglig på värdenheten.
 • CPU – Använd huvudprocessorn.
 • Direkt – Återge med Stage3D. Detta är den snabbaste återgivningsmetoden.

Du hittar en lista över processorer som inte har stöd för läget Direkt i Kretsar och drivrutiner som inte stöds i Stage3D | Flash Player 11, AIR 3 (på engelska).

Profiler

De profiler som ska inkluderas när AIR-filen skapas. Om du vill begränsa AIR-programmet till en viss profil avmarkerar du övriga profiler. 

Inkluderade filer

Anger vilka ytterligare filer och mappar som ska ingå i programpaketet. Klicka på plusknappen (+) om du vill lägga till filer och på mappknappen om du vill lägga till mappar. Om du vill ta bort en fil eller en mapp från listan, markerar du filen eller mappen och klickar på minusknappen (-).

Som standard läggs programbeskrivningsfilen och SWF-huvudfilen automatiskt till i paketlistan. Filerna visar filerna även om du inte har publicerat Adobe AIR FLA-filen ännu. Filer och mappar visas i platt struktur i paketlistan. Filer som finns i en mapp listas inte och fullständiga sökvägar till filer visas, men de trunkeras om det behövs.

Om du har lagt till ANE-filer (AIR Native Extension) i sökvägen till ActionScript-biblioteket visas även dessa filer i den här listan.

Ikonfiler är inte med i listan. När filerna paketeras kopieras ikonfilerna till en temporär mapp i förhållande till placeringen av SWF-filen. Mappen tas bort automatiskt i Animate när paketeringen är slutförd.

Signaturinställningar

På fliken Signatur i dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar kan du ange ett kodsigneringscertifikat för ditt program.

Du hittar mer information om digitala signaturer i Signera programmet och Signera en AIR-fil digitalt.

Ikoninställningar

På fliken Ikoner i dialogrutan AIR - Program- och installationsinställningar kan du ange en ikon för programmet. Ikonen visas när du har installerat programmet och det körs i Adobe AIR. Du kan ange fyra olika storlekar för ikonen (128, 48, 32 och 16 pixlar) för de olika vyer som ikonen ska visas i. Till exempel kan ikonen visas i filläsaren i miniatyrvyn, listvyn och ikonvyn. Den kan också visas som en skrivbordsikon och i rubrikraden i AIR-programfönstret samt på andra platser.

Som standard används AIR-programmets exempelikon om inga andra ikonfiler anges (endast Flash CS5).

Om du vill ange en ikon klickar du på en ikonstorlek längst upp på fliken Ikoner och går sedan till den fil som du vill använda för den storleken. Filerna måste vara i PNG-format (Portable Network Graphics).

Om du anger en bild måste den ha exakt rätt storlek (128 × 128, 48 × 48, 32 × 32 eller 16 × 16). Om du inte anger någon bild för en specifik ikonstorlek ändras storleken på en av de angivna bilderna automatiskt i Adobe AIR så att inga ikonstorlekar saknas.

Avancerade inställningar

På fliken Avancerat kan du ange ytterligare inställningar för programbeskrivningsfilen.

Du kan ange de associerade filtyper som AIR-programmet ska hantera. Om du till exempel vill att programmet ska vara standardprogram för hantering av HTML-filer anger du det i textrutan Associerade filtyper.

Du kan också ange inställningar för följande programaspekter:

 • Det inledande fönstrets storlek och plats

 • Vilken mapp programmet installeras i

 • Vilken mapp på menyn Program som programmet placeras i.

I dialogrutan finns följande alternativ:

Associerade filtyper

Ange vilka associerade filtyper AIR-programmet ska hantera. Klicka på plusknappen (+) om du vill lägga en ny filtyp i textrutan. Om du klickar på plusknappen visas dialogrutan Filtypsinställningar. Om du klickar på minusknappen (-) tas ett markerat objekt bort från textrutan. Om du klickar på pennknappen visas dialogrutan Filtypsinställningar så att du kan redigera ett objekt du har markerat i textrutan. Som standard är minusknappen (-) och pennknappen nedtonade. Om du markerar ett objekt i textrutan aktiveras minusknappen (-) och pennknappen så att du kan ta bort eller redigera objektet. Standardvärdet i textrutan är Ingen.

Utgångsinställningar för applikationsfönstret

Ange storlek och placering för det inledande programfönstret.

 • Bredd: Anger önskad inledande bredd för fönstret i pixlar. Värdet är tomt som standard.

 • Höjd: Anger önskad inledande höjd för fönstret i pixlar. Värdet är tomt som standard.

 • X: Anger önskat inledande vågrätt läge för fönstret i pixlar. Värdet är tomt som standard.

 • Y: Anger önskat inledande lodrätt läge för fönstret i pixlar. Värdet är tomt som standard.

 • Maxbredd och Maxhöjd: Ange fönstrets maximala storlek i pixlar. Värdena är tomma som standard.

 • Minimibredd och Minimihöjd: Ange fönstrets minimala storlek i pixlar. Värdena är tomma som standard.

 • Kan maximeras: Ange om användaren kan maximera fönstret. Det här alternativet är valt (true) som standard.

 • Kan minimeras: Ange om användaren kan minimera fönstret. Det här alternativet är valt (true) som standard.

 • Skalbar: Ange om användaren kan ändra storlek på fönstret. Om alternativet inte är valt är alternativen Maximibredd, Maximihöjd, Minimibredd och Minimihöjd nedtonade. Det här alternativet är valt (true) som standard.

 • Synlig: Anger om programfönstret ska vara synligt från början. Alternativet är valt (true) som standard.

Andra inställningar

Ange följande ytterligare information om installationen:

 • Installationsmapp: Anger vilken mapp programmet installeras i.

 • Mapp på menyn Program (endast Windows): Anger namnet på programmets mapp på menyn Program.

 • Använd anpassat gränssnitt för uppdateringar: Anger vad som ska hända när en användare öppnar en AIR-installationsfil för ett program som redan är installerat. Som standard visas en dialogruta där användaren kan uppdatera den installerade versionen med versionen i AIR-filen. Om du inte vill att användaren ska fatta det beslutet och du vill att programmet ska ha fullständig kontroll över sina uppdateringar markerar du det här alternativet. Om du markerar det här alternativet åsidosätts standardfunktionen så att programmet får fullständig kontroll över sina uppdateringar.

Språkinställningar

På panelen Språk kan du välja de språk som du vill att ditt program ska kopplas till i App Store eller Marketplace. Om du väljer ett språk kan användare med operativsystem på det språket hämta ditt program. Tänk på att de här språkinställningarna inte innebär att programmets gränssnitt översätts på något sätt.

Om du inte väljer något språk publiceras programmet med stöd för alla språk. Då slipper du välja varje språk separat. De språk som visas är de som stöds i Adobe AIR. Android kan ha stöd för fler språk.

Filtypsinställningar

Om du klickar på plusknappen (+) eller ritstiftsknappen i avsnittet Associerade filtyper på fliken Avancerat för att lägga till eller redigera associerade filtyper för AIR-programmet visas dialogrutan Filtypsinställningar.

De enda två obligatoriska fälten i dialogrutan är Namn och Filnamnstillägg. Om du klickar på OK och något av fälten är tomt visas ett felmeddelande.

Du kan ange följande inställningar för en associerad filtyp:

Namn

Filtypens namn (till exempel Hypertext Markup Language, Textfil eller Exempel).

Filnamnstillägg

Filnamnstillägget (till exempel html, txt eller xmpl) får bestå av upp till 39 alfanumeriska tecken (A–Z, a–z, 0–9) utan inledande punkt.

Beskrivning

Valfritt. En beskrivning av filtypen (till exempel Adobe-videofil).

Innehållstyp

Valfritt. Anger filens MIME-typ.

Ikoninställningar för filtyp

Valfritt. Ange en ikon som är associerad med filtypen. Du kan ange fyra olika storlekar för ikonen (128 × 128, 48 × 48, 32 × 32 och 16 × 16 pixlar) för de olika vyer som ikonen ska visas i. Till exempel kan ikonen visas i filläsaren i miniatyrvyn, listvyn och ikonvyn. Om du anger en bild måste den ha den storlek du väljer. Om du inte anger en fil för varje enskild storlek kommer den bild som har närmast storlek att skalas automatiskt i AIR så att den passar. Om du vill ange en ikon klickar du på mappen för varje ikonstorlek och markerar den ikonfil som ska användas eller anger dess sökväg och filnamn i avsedd textruta. Ikonfilen måste vara i PNG-format. När en ny filtyp har skapats visas den i listrutan Filtyp i dialogrutan Avancerade inställningar.

Det gick inte att skapa program- och installationsfiler

I följande fall går det inte att skapa program- och installationsfiler:

 • Strängen Program-ID har felaktig längd eller innehåller ogiltiga tecken. Strängen Program-ID får vara mellan 1 och 212 tecken och kan innehålla följande tecken: 0–9, a–z, A–Z, . (punkt), - (bindestreck).

 • Filerna i listan Filer som ingår finns inte.

 • De anpassade ikonfilerna har fel storlekar.

 • AIR-målmappen har inte skrivåtkomst.

 • Du har inte signerat programmet eller har inte angett att det är ett Adobe AIRI-program som ska signeras senare.

Signera programmet

Alla Adobe AIR-program måste signeras för att kunna installeras på andra datorer. Med Animate kan du emellertid skapa osignerade Adobe AIR-installationsfiler så att programmet kan signeras senare. Dessa osignerade Adobe AIR-installationsfiler kallas för ett AIRI-paket (AIR Intermediate). Denna möjlighet är avsedd för fall där certifikatet finns på en annan dator eller där signeringen hanteras separat från programutvecklingen.

Signera ett Adobe AIR-program med ett köpt digitalt certifikat från en rotcertifikatutfärdare

 1. Välj Arkiv > Inställningar för AIR 2 och klicka sedan på fliken Signatur.

  På den fliken finns två alternativ. Du kan antingen signera Adobe AIR-programmet med ett digitalt certifikat eller förbereda ett AIRI-paket. Om du signerar AIR-programmet kan du antingen använda ett digitalt certifikat från en rotcertifikatutfärdare eller skapa ett självsignerat certifikat. Ett självsignerat certifikat är lätt att skapa men inte lika tillförlitligt som ett certifikat från en rotcertifikatutfärdare.

 2. Välj en certifikatfil på popup-menyn eller klicka på Bläddra och bläddra efter en certifikatfil.

 3. Välj certifikatet.

 4. Ange ett lösenord.

 5. Klicka på OK.

Mer information om signering av AIR-program finns i Signera en AIR-fil digitalt.

Skapa ett självsignerat digitalt certifikat

 1. Klicka på Skapa. Dialogrutan Självsignerat digitalt certifikat öppnas.

 2. Fyll i uppgifterna Utgivarnamn, Organisationsenhet, Organisationsnamn, Land, Lösenord och Bekräfta lösenord. För Land kan du välja ett värde i listan eller ange en landskod med två bokstäver som inte visas på menyn. En lista med giltiga landskoder finns på http://www.iso.org/iso/country_codes.

 3. Ange certifikattyp.

  Alternativet Typ avser säkerhetsnivån för certifikatet. 1024-RSA använder en 1024-bitars nyckel (mindre säkert) och 2048-RSA använder en 2048-bitars nyckel (säkrare). Standardvärdet är 2048-RSA. 

   I Animate stöds 1024 RSA-certifikat bara upp till version 2017.2.

 4. Spara informationen i en certifikatfil genom att fylla i Spara som eller genom att klicka på Bläddra och bläddra till en mapp.

 5. Klicka på OK.

 6. Ange lösenordet du ställde in i det andra steget i dialogrutan Digital signatur. Klicka på OK.

Om du vill att Animate ska komma ihåg lösenordet du använde för den här sessionen klickar du på Kom ihåg lösenordet för den här sessionen.

Om alternativet Tidsstämpel är avmarkerat när du klickar på OK visas en dialogruta med en varning om att det inte kommer att gå att installera programmet när det digitala certifikatet upphör att gälla. Om du klickar på Ja i den här dialogrutan inaktiveras tidstämpling. Om du klickar på Nej markeras alternativet Tidsstämpel automatiskt och tidsstämpling aktiveras.

Mer information om hur du skapar ett självsignerat digitalt certifikat finns i Signera en AIR-fil digitalt.

Du kan också skapa ett AIR Intermediate-program (AIRI) utan digital signatur. Användare kan i så fall inte installera programmet på sina datorer förrän du har lagt till en digital signatur.

Förbereda ett AIRI-paket som ska signeras senare

 1. Markera Förbered en AIRI-fil (AIR Intermediate) som ska signeras senare på fliken Signatur och klicka på OK.

  Den digitala signaturens status ändras för att reflektera att du har valt att förbereda ett AIRI-paket som ska signeras senare och knappen Ange ändras till Ändra.

Om du väljer att signera programmet senare måste du använda kommandoradsverktyget för AIR-utveckling som ingår i Animate och i AIR SDK.

URL-adress för tidsstämpelserver

Animate har stöd för den senaste tidsstämpelservern samt ett alternativ för att lägga till en URL-adress för en anpassad tidsstämpelserver. 

Lägga till eller ta bort en version av AIR SDK

Du kan lägga till nya och egna versioner av AIR SDK i Animate. När du väl har gjort det visas den nya SDK-versionen i listan över målspelare i Publiceringsinställningar.

Så här lägger du till en ny version av SDK:

 1. Hämta den nya AIR SDK-mappen.
 2. Välj Hjälp > Hantera AIR SDK i Animate.
 3. I dialogrutan Hantera AIR SDK klickar du på knappen "+" och bläddrar till den nya AIR SDK-mappen. Klicka på OK.
 4. Klicka på OK i dialogrutan Hantera AIR SDK.

Den nya SDK-versionen visas i listan över målspelare i Publiceringsinställningar. Den äldsta tillåtna SDK-versionen bör vara senare än den version som ingår i Animate.

Så här tar du bort en version av SDK:

 1. Välj Hjälp > Hantera AIR SDK i Animate.
 2. Markera den SDK som du vill ta bort i dialogrutan Hantera AIR SDK.
 3. Klicka på minusknappen, "-". Klicka på OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online