Animate CC har stöd för publicering av AIR-program för iOS. AIR för iOS-program kan köras i Apple iPhone och iPad. När du publicerar för iOS, konverteras dina FLA-filer till iPhone-program. 

Mer information om maskinvaru- och programvarukrav för datorer och mobila AIR-program finns i Systemkrav för AIR.

Du hittar detaljerad information om paketering av program för iPhone i Skapa Adobe AIR-program med Packager for iPhone.

Obs!

I Animate kan du bara lägga till sökvägen till iOS SDK när AIR-programmet innehåller en ANE-fil. Gå till Arkiv > ActionScript-inställningar > Bibliotekssökväg om du vill inkludera en ANE-fil.

Stöd för AIR 17.0 och Flash Player 17.0

Med AIR 17.0 för iOS kan du generera 64-bitars binära filer tillsammans med vanliga 32-bitars binära filer i dina program för att uppfylla Apples krav på iOS-program. Med AIR 17.0-uppdateringen för iOS är alternativet Aktivera snabbare paketering på fliken Distribution i dialogrutan AIR för iOS-inställningar aktiverad som standard.

Distribuera AIR-program direkt på iOS-enheter

Tack vare en viktig förändring i arbetsflödet för distribution av AIR-program kan du nu distribuera AIR-program direkt till iOS-enheter. Om du tidigare ville distribuera ett program till iOS-enheter krävdes att AIR-programmet anropades från iTunes.

Med Animate kan du nu distribuera AIR-program direkt på iOS-enheter, utan att använda iTunes. Tack vare den här funktionen går det fortare att publicera AIR-program för iOS, vilket påverkar både produktivitet och prestanda positivt.

Obs! Du måste installera iTunes på den dator där Animate är installerat.

Så här aktiverar du direktdistribution på en iOS-enhet:

 1. Kontrollera att iTunes är installerat på den dator där du har installerat Animate.
 2. Öppna panelen Egenskaper i Animate och klicka på knappen  bredvid listrutan Mål för att visa dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 1. Gå till fliken Distribution och markera alternativet Installera programmet på den anslutna iOS-enheten.
 1. Klicka på Publicera.

Testa och felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Animate kan integreras med Apple Xcode för att aktivera den systemspecifika iOS-simulatorn för att testa och felsöka AIR-program som skapats för iOS. iOS-simulatorn är mycket praktisk när du inte har tillgång till själva enheten (iPhone eller iPad). Med den systemspecifika iOS-simulatorn kan du även testa och felsöka AIR-program på flera enheter (iPhone och iPad). iOS-simulatorn kan dock bara integreras med Flash CS6 på Macintosh-system.

Om du vill använda iOS-simulatorn med Animate måste du hämta och installera Xcode. Mer information finns i Konfigurera Xcode för iOS-simulatorstöd.

Obs!

 • Hämta och installera den senaste versionen av AIR för att använda iOS-simulatorn.
 • Sedan SDK version 16 och framåt (CC 2014.2-uppdateringen) installerar och startar Animate CC iOS-appen i IOS-simulatorn.

Konfigurera Xcode för iOS-simulatorstöd

 1. Hämta och installera Xcode från http://developer.apple.com eller hämta från Mac App Store.
 2. Starta Animate.
 3. Skapa eller öppna ett befintligt AIR för iOS-dokument.
 4. Gå till egenskapspanelen och ange den senaste versionen av AIR som målspelare.
 5. Klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 1. På fliken Allmänt anger du den fullständiga sökvägen till SDK för iOS-simulatorn manuellt eller bläddrar till dess plats. Till exempel:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk
 1. Ange certifikat och lösenord på fliken Distribution. Du kan också ange provisioneringsprofil för AIR-programmet, men det är inte obligatoriskt.
 1. Klicka på OK för att slutföra.

Nu kan du använda iOS-simulatorn för att testa och felsöka programmet. Mer information finns i Testa AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn och Felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn.

Testa AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Se till att du har konfigurerat Xcode och angett sökvägen till iPhone SDK innan du testar AIR-programmet.

 1. I Animate väljer du Kontroll > Testa filmen > i iOS-simulator för att öppna iOS-simulatorn. Om du inte har angett sökvägen till SDK för iOS-simulatorn i dialogrutan AIR for iOS-inställningar visas ett felmeddelande om detta.
 2. Bläddra till programmet i iOS-simulatorn och klicka för att starta det.

Felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Se till att du har konfigurerat Xcode och angett sökvägen till iPhone SDK innan du felsöker AIR-programmet

 1. I Animate väljer du Felsök > Felsök filmen > i iOS-simulator för att öppna iOS-simulatorn. Om du inte har angett sökvägen till SDK för iOS-simulatorn i dialogrutan AIR for iOS-inställningar visas ett felmeddelande om detta.
 2. I Animate väljer du Felsök > Starta fjärrfelsökning > ActionScript 3.0.
 3. Bläddra till programmet i iOS-simulatorn och klicka för att starta det.

Publicera AIR-program för enheter med stöd för högupplöst Retina-skärm

Med Animate kan du skapa innehållsrika AIR-program för iOS med utökat stöd för högupplöst Retina-skärm. Du kan välja högupplöst Retina-skärm när du publicerar AIR-program.

 1. Skapa eller öppna ett befintligt AIR for iOS-dokument i Animate.
 2. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 1. Ange upplösningen Hög på fliken Allmänt.
 1. Klicka på Publicera.

Testa och felsöka i tolkläge

I tolkläget kan du snabbt felsöka och testa AIR-program som skrivits för iOS. När tolkläget är valt installeras AIR-program utan konvertering till ARM-kod.

Så här aktiverar du tolkläge:

 1. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 2. Gå till fliken Distribution väljer du Enhetstestning i tolkläge eller Enhetsfelsökning i tolkläge som alternativ för iOS-distributionstyp.
 3. Klicka på OK för att slutföra.

Obs!

Du kan paketera och läsa in flera SWF-filer som innehåller ActionScript-bytekod både med tolkläget och med AOT-läget (Ahead of Time). Mer information finns i den här bloggen.

Obs!

Tolkläget bör bara användas för testning och felsökning. Det går inte att överföra de AIR-installationsfiler som genereras i tolkläget till Mac App Store.

Testa och felsöka på iOS via USB

Du kan testa och felsöka program på USB-anslutna iOS-enheter. Detta utökar funktionerna för fjärrtestning och fjärrfelsökning via Wi-Fi i Animate CC. Genom att ansluta enheter via USB förenklas arbetsflödena för testning och felsökning, eftersom antalet manuella steg minskas, och arbetet går därmed fortare.

Du kan aktivera testning och felsökning via USB på något av följande sätt:

 • (För felsökning) Välj Felsök > Felsök filmen > på enheten via USB.
 • (För testning) Välj Kontroll > Testa filmen > på enheten via USB.

Anslutning av flera enheter via USB

Animate har stöd för att testa program på flera enheter samtidigt. Du kan ansluta till och testa flera enheter via USB.

Du kan utnyttja den här funktionen för testning genom att distribuera till flera enheter med olika skärmstorlekar, operativsystem och maskinvarukonfigurationer samtidigt. På så sätt kan du analysera programmets prestanda på olika typer av enheter samtidigt.

 1. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 2. Det visas en lista över alla anslutna enheter på fliken Distribution. Välj de enheter för vilka du vill publicera programmet.
 3. Klicka på Publicera.

Lägga till xxhdpi-ikoner (144x144)

Du kan lägga till xxhdpi-ikoner för ett AIR-program manuellt med filen app-descriptor.xml. I Animate CC kan du lägga till xhdpi-ikoner (96x96) med dialogrutan Hantera AIR SDK. Men om du vill lägga till ikoner med högre upplösning kan du göra det manuellt i filen app-descriptor.xml för ditt AIR-program med följande tagg:

<icon><image144x144>{Location of png}/[icon_name-144x144].png</image144x144></icon>

Mer information om filen app-descriptor.xml finns i den här hjälpartikeln.

Felsökning

 • Publicering av ett AIR for iOS-program misslyckas om filnamnet för FLA- eller SWF-filen innehåller tecken med dubbla byte.
 • Vid publicering av ett AIR for iOS-program kraschar Animate om enheten kopplas ifrån.

Obs!

AIR för iOS har stöd för tre nya språk:

 • danska
 • hebreiska 
 • norska