Användarhandbok Avbryt

Så här paketerar du program för AIR för iOS

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt
 9. Felsökning
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

 

Animate har stöd för publicering av AIR-program för iOS. AIR för iOS-program kan köras i Apple iPhone och iPad. När du publicerar för iOS, konverteras dina FLA-filer till iPhone-program. 

Mer information om maskinvaru- och programvarukrav för datorer och mobila AIR-program finns i Systemkrav för AIR.

Du hittar detaljerad information om paketering av program för iPhone i Skapa Adobe AIR-program med Packager for iPhone.

 I Animate kan du bara lägga till sökvägen till iOS SDK när AIR-programmet innehåller en ANE-fil. Gå till Arkiv > ActionScript-inställningar > Bibliotekssökväg om du vill inkludera en ANE-fil.

Stöd för AIR 17.0 och Flash Player 17.0

Med AIR 17.0 för iOS kan du generera 64-bitars binära filer tillsammans med vanliga 32-bitars binära filer i dina program för att uppfylla Apples krav på iOS-program. Med AIR 17.0-uppdateringen för iOS är alternativet Aktivera snabbare paketering på fliken Distribution i dialogrutan AIR för iOS-inställningar aktiverad som standard.

Distribuera AIR-program direkt på iOS-enheter

Tack vare en viktig förändring i arbetsflödet för distribution av AIR-program kan du nu distribuera AIR-program direkt till iOS-enheter. Om du tidigare ville distribuera ett program till iOS-enheter krävdes att AIR-programmet anropades från iTunes.

Med Animate kan du nu distribuera AIR-program direkt på iOS-enheter, utan att använda iTunes. Tack vare den här funktionen går det fortare att publicera AIR-program för iOS, vilket påverkar både produktivitet och prestanda positivt.

Obs! Du måste installera iTunes på den dator där Animate är installerat.

Så här aktiverar du direktdistribution på en iOS-enhet:

 1. Kontrollera att iTunes är installerat på den dator där du har installerat Animate.
 2. Öppna panelen Egenskaper i Animate och klicka på knappen  bredvid listrutan Mål för att visa dialogrutan AIR for iOS-inställningar.

 1. Gå till fliken Distribution och markera alternativet Installera programmet på den anslutna iOS-enheten.

 1. Klicka på Publicera.

Testa och felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Animate kan integreras med Apple Xcode för att aktivera den systemspecifika iOS-simulatorn för att testa och felsöka AIR-program som skapats för iOS. iOS-simulatorn är mycket praktisk när du inte har tillgång till själva enheten (iPhone eller iPad). Med den systemspecifika iOS-simulatorn kan du även testa och felsöka AIR-program på flera enheter (iPhone och iPad). iOS-simulatorn kan dock bara integreras med Flash CS6 på Macintosh-system.

Om du vill använda iOS-simulatorn med Animate måste du hämta och installera Xcode. Mer information finns i Konfigurera Xcode för iOS-simulatorstöd.

 Hämta och installera den senaste versionen av AIR för att använda iOS-simulatorn.

Sedan SDK version 16 och framåt ( 2014.2-uppdateringen) installerar och startar Animate CC iOS-appen i IOS-simulatorn.

Konfigurera Xcode för iOS-simulatorstöd

 1. Hämta och installera Xcode från http://developer.apple.com eller hämta från Mac App Store.
 2. Starta Animate.
 3. Skapa eller öppna ett befintligt AIR för iOS-dokument.
 4. Gå till egenskapspanelen och ange den senaste versionen av AIR som målspelare.
 5. Klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.

 1. På fliken Allmänt anger du den fullständiga sökvägen till SDK för iOS-simulatorn manuellt eller bläddrar till dess plats. Till exempel:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk

 1. Ange certifikat och lösenord på fliken Distribution. Du kan också ange provisioneringsprofil för AIR-programmet, men det är inte obligatoriskt.

 1. Klicka på OK för att slutföra.

Nu kan du använda iOS-simulatorn för att testa och felsöka programmet. Mer information finns i Testa AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn och Felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn.

Testa AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Se till att du har konfigurerat Xcode och angett sökvägen till iPhone SDK innan du testar AIR-programmet.

 1. I Animate väljer du Kontroll > Testa filmen > i iOS-simulator för att öppna iOS-simulatorn. Om du inte har angett sökvägen till SDK för iOS-simulatorn i dialogrutan AIR for iOS-inställningar visas ett felmeddelande om detta.
 2. Bläddra till programmet i iOS-simulatorn och klicka för att starta det.

Felsöka AIR-program med den systemspecifika iOS-simulatorn

Se till att du har konfigurerat Xcode och angett sökvägen till iPhone SDK innan du felsöker AIR-programmet

 1. I Animate väljer du Felsök > Felsök filmen > i iOS-simulator för att öppna iOS-simulatorn. Om du inte har angett sökvägen till SDK för iOS-simulatorn i dialogrutan AIR for iOS-inställningar visas ett felmeddelande om detta.
 2. I Animate väljer du Felsök > Starta fjärrfelsökning > ActionScript 3.0.
 3. Bläddra till programmet i iOS-simulatorn och klicka för att starta det.

Publicera AIR-program för enheter med stöd för högupplöst Retina-skärm

Med Animate kan du skapa innehållsrika AIR-program för iOS med utökat stöd för högupplöst Retina-skärm. Du kan välja högupplöst Retina-skärm när du publicerar AIR-program.

 1. Skapa eller öppna ett befintligt AIR for iOS-dokument i Animate.
 2. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.

 1. Ange upplösningen Hög på fliken Allmänt.

 1. Klicka på Publicera.

Testa och felsöka i tolkläge

I tolkläget kan du snabbt felsöka och testa AIR-program som skrivits för iOS. När tolkläget är valt installeras AIR-program utan konvertering till ARM-kod.

Så här aktiverar du tolkläge:

 1. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 2. Gå till fliken Distribution väljer du Enhetstestning i tolkläge eller Enhetsfelsökning i tolkläge som alternativ för iOS-distributionstyp.
 3. Klicka på OK för att slutföra.

 Du kan paketera och läsa in flera SWF-filer som innehåller ActionScript-bytekod både med tolkläget och med AOT-läget (Ahead of Time).

 Tolkläget bör bara användas för testning och felsökning. Det går inte att överföra de AIR-installationsfiler som genereras i tolkläget till Mac App Store.

Testa och felsöka på iOS via USB

Du kan testa och felsöka program på USB-anslutna iOS-enheter. Detta utökar funktionerna för fjärrtestning och fjärrfelsökning via Wi-Fi i Animate. Genom att ansluta enheter via USB förenklas arbetsflödena för testning och felsökning, eftersom antalet manuella steg minskas, och arbetet går därmed fortare.

Du kan aktivera testning och felsökning via USB på något av följande sätt:

 • (För felsökning) Välj Felsök > Felsök filmen > på enheten via USB.
 • (För testning) Välj Kontroll > Testa filmen > på enheten via USB.

Anslutning av flera enheter via USB

Animate har stöd för att testa program på flera enheter samtidigt. Du kan ansluta till och testa flera enheter via USB.

Du kan utnyttja den här funktionen för testning genom att distribuera till flera enheter med olika skärmstorlekar, operativsystem och maskinvarukonfigurationer samtidigt. På så sätt kan du analysera programmets prestanda på olika typer av enheter samtidigt.

 1. Öppna panelen Egenskaper och klicka på knappen bredvid listrutan Mål för att öppna dialogrutan AIR for iOS-inställningar.
 2. Det visas en lista över alla anslutna enheter på fliken Distribution. Välj de enheter för vilka du vill publicera programmet.
 3. Klicka på Publicera.

Lägga till xxhdpi-ikoner (144x144)

Du kan lägga till xxhdpi-ikoner för ett AIR-program manuellt med filen app-descriptor.xml. I Animate kan du lägga till xhdpi-ikoner (96x96) med dialogrutan Hantera AIR SDK. Men om du vill lägga till ikoner med högre upplösning kan du göra det manuellt i filen app-descriptor.xml för ditt AIR-program med följande tagg:

<icon><image144x144>{Location of png}/[icon_name-144x144].png</image144x144></icon>

Mer information om filen app-descriptor.xml finns i den här hjälpartikeln.

Felsökning

 • Publicering av ett AIR for iOS-program misslyckas om filnamnet för FLA- eller SWF-filen innehåller tecken med dubbla byte.
 • Vid publicering av ett AIR for iOS-program kraschar Animate om enheten kopplas ifrån.

 Air för iOS har stöd för tre nya språk: danska, hebreiska och norska.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online