Problem

När du startar Bridge efter uppdatering till en nyare version, fryser programmet och du kan se följande beteende:

 • Panelen Filter visar meddelandet Byggvillkor.
 • Statuslinjen i nedre vänstra hörnet visar ikonen för det snurrande hjulet.

Produktversion som berörs

Bridge CC 2018 8.0 och tidigare

Operativsystem

Windows och macOS

Problem med frysning i Bridge
Bridge visar byggvillkorsmeddelandet och ett snurrande hjul.

Orsak

När du använder Bridge för första gången efter uppdateringen till en nyare version genereras miniatyrbilder och förhandsgranskningar för alla dina filer. När Bridge arbetar i bakgrunden för att generera det nya innehållet verkar det som programmet har frysts.

Lösning

Problemet har åtgärdats i utgåvan Bridge CC 2018 version 8.0.1

Gör något av följande för att lösa problemet:

 • Uppdatera till den senaste versionen av Bridge. Välj Hjälp > Uppdateringar för att kontrollera om det finns uppdateringar i Bridge. Se Uppdatera Creative Cloud-program för information om hur du uppdaterar ett program.
 • Hämta den senaste versionen av Bridge. Gå till http://www.adobe.com/se/products/bridge.html för att hämta programmet. Du måste din inloggningsinformation till Adobe ID om du vill fortsätta.

Kringgå problemet

 1. Starta Bridge.

 2. Identifiera huvudmappen (se anteckningen nedan för att utföra en testversion) som de flesta av dina filer lagras under i sökvägsfältet.

  När du har identifierat huvudmappen i sökvägsfältet, högerklickar du (Windows) eller kontrollklickar (Mac) på mappen och väljer Visa objekt från undermappar i snabbmeny. Du kan också klicka på högerpilen () efter mappen och välja Visa objekt från undermappar.

  Obs!

  Försök först med en liten mapp som innehåller färre filer innan du utför anvisningarna nedan i huvudmappen. Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Mac) på en liten mapp i sökvägsfältet och välj Visa objekt från undermappar i snabbmenyn. Lämna Bridge i viloläge tills generering av förhandsgranskning och miniatyrbilder har slutförts.

  Följ anvisningarna i huvudmappen som nämnts nedan när allt är slutfört enligt ovan.    

  Alternativet Visa objekt från undermappar
  Alternativet Visa objekt från undermappar
 3. Lämna Bridge i viloläge tills Byggvillkor-meddelandet på Filter-panelen det snurrande hjulet på statusraden försvinner.

Problemet dyker upp när du använder en ny version av Bridge för första gången på datorn.

Vi rekommenderar att du, om du inte använder din dator, låter Bridge vara i viloläge under en viss tid tills all generering av förhandsgranskning och miniatyrbilder har slutförts. Tiden det tar att generera miniatyrbilder och förhandsgranskning beror på datorns konfiguration och mängden av data.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy