Användarhandbok Avbryt

Arbeta med cacheminnet i Adobe Bridge

Miniatyrbilder och metadatainformation (samt metadata som inte kan lagras i filen, som etiketter och betyg) lagras i cachen för att förbättra prestanda när du visar miniatyrbilder eller söker efter filer. Lagringen av cachen upptar dock diskutrymme. När du bygger upp en cache kan du välja att exportera den för delning eller arkivering och du kan välja om du vill skapa förhandsvisningar med 100 % av storleken. Du kan hantera cachen genom att rensa den och ange inställningar som anger dess storlek och plats.

Mer information om den delade cachen finns i Hantera Adobe Bridge-cachen på en central plats.

Rensa cachen

I cachen för Adobe Bridge lagras information om miniatyrbilder, förhandsvisningar och metadatainformation i en databas för att förbättra prestanda när du bläddrar bland eller söker efter filer. Ju större cachen är, desto mer diskutrymme används. Du måste rensa cachen med regelbundna intervall.

Du kan rensa cachen på följande sätt:

Rensa alla cachar

Dialogrutan Återställ inställningar

Om du vill rensa alla cachar gör du något av följande:

Rensa cachen automatiskt

När cachen blir stor används mycket diskutrymme för den. Du kan hantera balansen mellan prestanda och cachestorlek genom att ange cacheinställlningar. Du kan använda Komprimera cachen och avsluta i cacheinställningarna till att ange att cachen ska rensas automatiskt när du avslutar Bridge om databasstorleken är större än 100 MB. Mer information finns i Ange cacheinställningar. Om du inte har angett inställningen för att komprimera cache och storleken på cachedatabasen på datorn är större än 100 MB visas en dialogruta när du avslutar Bridge.

Inställningar för att rensa cachen

Cachen optimeras genom att gamla objekt i den rensas automatiskt när Bridge är inaktivt. Som standard är rensningsintervallet 30 dagar. Det innebär att objekt som är äldre än 30 dagar betraktas som gamla och rensas.

Du kan anpassa rensningsintervallet och ange ett värde mellan 1 dag och 180 dagar. Du anger rensningsintervallet i dialogrutan Cacheinställningar. Mer information finns i Ange cacheinställningar.

Rensa en vald cache

Om du vill rensa en vald cache gör du något av följande:

 • Klicka på Verktyg > Hantera cache. Välj alternativet Rensa cache. Om den cache du vill rensa är en delad cache väljer du om du vill ta bort den lokalt eller för alla. Alternativt så väljer du alternativet Rensa cachen för alla användare i dialogrutan Hantera cache. Mer information om hur du rensar en delad cache finns i Hantera Adobe Bridge-cachen på en central plats.
 • Högerklicka på den mapp du vill rensa och välj Rensa cachen för markeringen.

Ange cacheinställningar

Du kan använda cacheinställningarna till att hantera avvägningen mellan prestanda och cachestorlek.

Så här anger du inställningarna för cachen:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på Cache.

  Minnesinställningar
  Minnesinställningar

 3. Välj något av följande:

  Cachestorlek

  Dra i reglaget om du vill ange en större eller mindre storlek på cachen. Cachestandardstorleken är 100 000. Om cachen börjar närma sig den definierade gränsen (500 000 poster) eller den volym som innehåller cachen är full tas äldre cachade objekt bort när du avslutar Adobe Bridge. En större cache ger bättre prestanda, men mer diskutrymme krävs för den.

  Under Redigera > Inställningar > Cache kan du nu ställa in maximalt diskutrymme som ska användas för cache i gigabyte med hjälp av reglaget för cachestorlek.

  Komprimera cachen och avsluta

  Om du väljer det här alternativet komprimeras cachen automatiskt när du stänger Adobe Bridge om storleken på cachedatabasen är större än 100 MB. Rekommenderas för att behålla cachen optimerad. Om du inte har angett inställningen för att komprimera cachen och storleken på cachedatabasen på datorn är större än 100 MB visas en dialogruta när du avslutar Bridge.

   

  Behåll förhandsvisningar med 100 % av storleken i cachen

  Behåll förhandsvisningar med 100 % av storleken för bilder i cachen så att åtgärderna i ett bildspel eller i förhandsvisningar i helskärmskärmsläge går snabbare, och det går snabbare att använda verktyget Lupp. Att behålla förhandsvisningar med 100 % av storleken i cachen kan kräva mycket diskutrymme.

  Importera cachen från mappar automatiskt när det går

  Importera cachen automatiskt när du bläddrar i den mapp som innehåller den exporterade cachen. Den automatiska importen av cachefiler innebär att prestanda förbättras.

  Rensa objekt i cachen som är äldre än "n" dagar, när Bridge är inaktivt

  Ange rensningsintervall (mellan 1 dag och 180 dagar). Objekt som cachats tidigare och som är äldre än det angivna antalet dagar betraktas som gamla och tas bort automatiskt när Bridge är inaktivt.

Ange inställningar för cachehantering

Så här anger du inställningarna för cachehantering:

 1. Välj Redigera Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på Cachehantering.

  Inställningar för cachehantering
  Inställningar för cachehantering

 3. Gör något av följande:

  Komprimera cachen

  Optimera cachen genom att ta bort äldre poster så att det totala antalet poster minskar.

  Komprimera cachen nu

  Optimera cachen genom att ta bort gamla cacheposter och de associerade JPEG-filerna. 

  Rensa cachen

  Ta bort hela cachen och frigör utrymme på hårddisken.

  Rensa alla lokala cachefiler

  Ta bort hela cachen och frigör utrymme på hårddisken.

  Plats

  Ange en ny plats för cachen. Den nya platsen används nästa gång du startar Adobe Bridge.

  Med denna version kan du nu selektivt ta bort dina återgivningar av 100 % förhandsvisning som är lagrade i appens cache. Detta är användbart om arbetsflödet kräver att du genererar 100 % förhandsvisningar.

  Om du vill generera 100 % förhandsvisningar klickar du på ikonen för miniatyrbildskvalitet () i det övre högra hörnet av panelen Innehåll och väljer 100 % förhandsvisningar som ditt alternativ för generering av förhandsvisning. Återgivningarna av 100 % förhandsvisning lagras i appens cache, vilket tar upp en del av diskutrymmet.

  Om du vill ta bort 100 % förhandsvisningar går du till Redigera > Inställningar > Cachehantering > Rensa 100 % förhandsvisningar i cache.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?