Arbeta med panelen Innehåll i Adobe Bridge

I panelen Innehåll visas miniatyrer, detaljerade miniatyrer eller en lista med filerna och mapparna i den valda mappen. I Adobe Bridge skapas som standard färghanterade miniatyrer och de visas i panelen Innehåll med fil- eller mappnamn samt etiketter och värderingar.

Du kan anpassa vyn i panelen Innehåll genom att visa den detaljerade textinformationen tillsammans med miniatyrerna eller visa miniatyrer som en lista. Du kan också ändra storlek på miniatyrer och ange deras kvalitet. Välj Vågrät layout eller Lodrät layout på menyn i panelen Innehåll om du vill flytta rullningslisterna. Om du väljer Automatisk layout växlar Adobe Bridge mellan vågrät och lodrät layout när det behövs.

Välja ett visningsläge

 1. Välj något av följande på Visa-menyn:
  • Som miniatyrer om du vill visa filer och mappar som miniatyrer med fil- eller mappnamn samt etiketter och värdering.

  • Som information om du vill visa miniatyrbilder med mer textinformation.

  • Som lista om du vill visa filer och mappar som en lista med filnamn med associerade metadata i kolumnformat.

  • Visa endast miniatyrer om du vill visa miniatyrer utan textinformation, etiketter eller klassificeringar.

    

  Obs!

  Klicka på knapparna i det nedre högra hörnet av Adobe Bridge-fönstret om du vill visa innehåll som miniatyrbilder, visa innehåll som detaljer eller visa innehåll som en lista.

Justera storleken på miniatyrbilder

Du kan göra miniatyrerna mindre så att du kan visa mer av dem samtidigt, eller förstora dem om du vill se fler detaljer i dem.

 • Dra skjutreglaget för miniatyrer  längst ned i Adobe Bridge-fönstret.

Obs!

När du ändrar storlek på Adobe Bridge-fönstret i läget Automatisk layout ändrar miniatyrerbilderna i panelen Innehåll också storlek. Du undviker detta genom att välja Vågrät layout eller Lodrät layout på menyn i panelen Innehåll.

Obs!

Om du inte ser filnamnet eller andra metadata med en miniatyr i panelen Innehåll kan du göra miniatyrerna större genom att dra skjutreglaget åt höger.

 • Klicka på knappen Mindre miniatyrstorlek längst till vänster om skjutreglaget för miniatyrer om du vill minska antalet kolumner i panelen Innehåll med ett. Klicka på knappen Större miniatyrstorlek längst till höger om skjutreglaget för miniatyrer om du vill öka antalet kolumner i panelen Innehåll med ett. Storleken på miniatyrerna maximeras automatiskt för det antal kolumner som visas.

Låsa rutnätet

Lås rutnätet så att Adobe Bridge alltid visar kompletta miniatyrer i panelen Innehåll. När rutnätet är låst, behåller miniatyrerna sin konfiguration om fönstret ändrar storlek eller paneler öppnas eller stängs.

 1. Välj Visa > Rutnätslås eller klicka på knappen Rutnätslås bredvid skjutreglaget för miniatyrer längst ned i Adobe Bridge-fönstret.

Visa mer metadata för miniatyrer

Inställningen Inställningen Ytterligare rader för miniatyrmetadata anger om ytterligare metadatainformation ska visas tillsammans med miniatyrbilderna i panelen Innehåll.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS) och klicka på Miniatyrbilder.

 2. Välj vilken typ av metadata som du vill visa i området Ytterligare rader för miniatyrmetadata. Du kan visa högst fyra ytterligare rader med information.

Begränsa filstorleken för miniatyrbilder

Du kan begränsa hur stora filer som skapas i Adobe Bridge för miniatyrerna (en större fil kan påverka prestanda). Om det inte går att skapa miniatyrer i Adobe Bridge visas ikonen för respektive filtyp. Den här inställningen ignoreras när miniatyrer visas för videofiler.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS) och klicka på Miniatyrbilder.

 2. Skriv ett tal i rutan Bearbeta inte filer som är större än.

Ange förhandsvisningar i skärmstorlek

Förhandsvisningar i skärmstorlek visar den högsta möjliga förhandsvisningskvaliteten utifrån bildskärmens upplösning. När förhandsvisningar i skärmstorlek har aktiverats blir bilderna skarpa i helskärmsläge.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac OS) och klicka på Avancerat.

 2. Välj Generera förhandsvisningar i skärmstorlek.

Ange kvalitet för miniatyrbilder

Du kan ange att Adobe Bridge ska visa inbäddade, högkvalitativa eller 1:1-förhandsvisningar av bildminiatyrer för enskilda mappar med bilder.

 • Om du vill kunna söka snabbare väljer du en mapp och klickar på knappen Bläddra snabbt genom att använda inbäddade bilder i programfältet i Adobe Bridge.
 • Om du vill visa förhandsvisningar av miniatyrer med högre kvalitet klickar du på Alternativ för miniatyrkvalitet och förhandsvisningsgenerering i programfältet i Adobe Bridge och väljer något av följande:
  • Använd Inbäddad (snabbare) om du vill använda lågupplösta miniatyrer inbäddade i källfilen. Dessa miniatyrer färghanteras inte. Det här alternativet motsvarar att välja Bläddra snabbt genom att använda inbäddade bilder.

  • Hög kvalitet vid begäran om du vill använda inbäddade miniatyrer tills du förhandsvisar en bild, då Adobe Bridge skapar färghanterade miniatyrer som skapas från källfilerna.

  • Alltid hög kvalitet om du alltid vill visa färghanterade miniatyrer för alla bilder. Alltid hög kvalitet är standardinställningen för kvalitet.

  • Generera förhandsvisningar i 100 % om du vill skapa förhandsvisningar med storleken 100 % av bilder i bakgrunden för vyerna Lupp och Bildspel. Det här alternativet gör att lupp- och bildspelsvyn går snabbare men använder mer diskutrymme och gör bläddringen långsammare till att börja med. Mer information finns i Använda luppverktyget och Visa bilder som ett bildspel.

Anpassa listvyn

Du kan anpassa listvyn genom att sortera och ändra storlek på kolumnerna, och genom att välja vilka metadatakategorier som ska visas.

 1. Välj Visa > Som lista.
 2. Utför ett av följande alternativ:
  • Klicka på ett kolumnhuvud om du vill ändra riktning på sorteringsordningen.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett valfritt kolumnhuvud om du vill välja en annan metadatakategori, stänga kolumnen, infoga en ny kolumn, ändra storlek på kolumnen eller återgå till standardkonfigurationen.

  Obs!

  Kolumnen Namn finns alltid längst till vänster.

  • Dra den lodräta delningslisten mellan två kolumner om du vill göra dem bredare eller smalare.

  • Dubbelklicka mellan de två kolumnrubrikerna om du automatiskt vill ändra storlek på kolumnen till vänster.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy