Användarhandbok Avbryt

Justera vad som visas i panelen Innehåll i Adobe Bridge

På panelen Innehåll visas miniatyrer, detaljerade miniatyrer eller en lista med filerna och mapparna i den valda mappen. I Adobe Bridge skapas som standard färghanterade miniatyrer och de visas i panelen Innehåll med fil- eller mappnamn samt etiketter och värderingar.

Du kan anpassa vyn i panelen Innehåll genom att visa den detaljerade textinformationen tillsammans med miniatyrerna eller visa miniatyrer som en lista. Du kan också ändra storlek på miniatyrer och ange deras kvalitet. Välj Vågrät layout eller Lodrät layout på menyn i panelen Innehåll om du vill flytta rullningslisterna. Om du väljer Automatisk layout växlar Adobe Bridge mellan vågrät och lodrät layout när det behövs.

Välja ett visningsläge

Välj något av följande på Visa-menyn:
 • Som miniatyrer om du vill visa filer och mappar som miniatyrer med fil- eller mappnamn samt etiketter och värdering.

 • Som information om du vill visa miniatyrbilder med mer textinformation.

 • Som lista om du vill visa filer och mappar som en lista med filnamn med associerade metadata i kolumnformat.

 • Visa endast miniatyrer om du vill visa miniatyrer utan textinformation, etiketter eller klassificeringar.

   

Obs!

Klicka på knapparna i det nedre högra hörnet av Adobe Bridge-fönstret om du vill visa innehåll som miniatyrbilder, visa innehåll som detaljer eller visa innehåll som en lista.

Ange kvalitet på miniatyrbilder

I Adobe Bridge kan du välja mellan olika visningsalternativ för miniatyrbilder.

Om du vill kunna söka snabbare väljer du en mapp och klickar sedan på knappen Bläddra snabbt genom att använda inbäddade bilder () i programfältet i Adobe Bridge.

Om du vill se förhandsvisningar av miniatyrbilder med högre kvalitet klickar du på ikonen Alternativ för miniatyrkvalitet och förhandsvisningsgenerering () i programfältet för Adobe Bridge och väljer något av följande alternativ - Storlek på förhandsvisning, Kvalitet på förhandsvisning, Generera förhandsvisning och Förhandsvisning för zoom. De rekommenderade inställningarna fungerar för de flesta arbetsflöden. Men om du behöver förhandsvisning i högre kvalitet kan du ändra inställningarna efter ditt specifika behov.

Förbättrad kvalitet på förhandsvisningen

Förhandsvisningsstorlek

 • Inbäddad (snabbast): Använd det här alternativet om du vill använda miniatyrbilder med låg upplösning som är inbäddade i källfilen för snabbare arbetsflöden. De här miniatyrerna är inte färghanterade. Det här alternativet motsvarar Bläddra snabbt genom att använda inbäddade bilder.
 • Standard (rekommenderas); Använd inbäddade miniatyrer tills du förhandsvisar en bild, då skapar Adobe Bridge färghanterade miniatyrer som genereras från källfilerna.
 • Bildskärmsstorlek (för HiDPI-bildskärmar): Förhandsvisningar i bildskärmsstorlek genererar förhandsvisning som baseras på bildskärmens upplösning.  Med förhandsvisning i bildskärmsstorlek aktiverad visas bilderna tydligt på förhandsvisningspanelen eller i helskärmsläge.

Kvalitet för förhandsvisning

 • Standard (rekommenderas): Använd det här alternativet för att skapa normala förhandsvisningar snabbare .
 • Hög (hög processorbelastning): Använd det här alternativet för att generera förhandsvisning i högre kvalitet. Om du väljer det här alternativet blir processorbelastningen hög och det tar längre tid att generera förhandsvisning.

Förhandsvisningsgenerering

 • På begäran (generera endast förhandsvisning vid behov): Använd det här alternativet för att generera färghanterade miniatyrbilder och förhandsvisningar endast när du behöver dem. Till exempel för visning i helskärmsläge eller förhandsvisningspanel.
 • Generera alltid (rekommenderas): Använd det här alternativet för att alltid generera färghanterade miniatyrbilder och förhandsvisning för alla bilder.

Förhandsvisning för zoom

 • Generera alltid förhandsvisning i 100 % (hög processorbelastning, lagring): Använd det här alternativet för att skapa förhandsvisning av bilder i bakgrunden i 100 % för luppverktyget och för att zooma in bildspels-/helskärmsvyer. Det här alternativet gör att lupp- och bildspelsvyn går snabbare men använder mer diskutrymme och gör bläddringen långsammare till att börja med. Mer information finns i Använda luppverktyget och Visa bilder som ett bildspel.

Förhandsvisning i bildskärmsstorlek

Förhandsvisningar i bildskärmsstorlek genererar förhandsvisningar som baseras på bildskärmens upplösning. Med förhandsvisning i bildskärmsstorlek aktiverad visas bilderna tydligt på förhandsvisningspanelen eller i helskärmsvyn.

Om du vill kontrollera förhandsvisning i bildskärmsstorlek för dina tillgångar gör du något av följande:

 • Gå till Redigera (Win) / Adobe Bridge (Mac) > Inställningar > Avancerat och aktivera Generera förhandsvisningar i bildskärmsstorlek.
 • Klicka på ikonen Alternativ för miniatyrkvalitet och förhandsvisningsgenerering () i Adobe Bridge-programfältet och välj Bildskärmsstorlek under Förhandsvisningsstorlek.

Justera storleken på miniatyrbilder

Du kan göra miniatyrerna mindre så att du kan visa mer av dem samtidigt, eller förstora dem om du vill se fler detaljer i dem.

 • Dra i skjutreglaget för miniatyrer  längst ned i Adobe Bridge-fönstret.
Obs!

När du ändrar storlek på Adobe Bridge-fönstret i läget Automatisk layout ändrar miniatyrbilderna i panelen Innehåll också storlek. Du undviker detta genom att välja Vågrät layout eller Lodrät layout på menyn i panelen Innehåll.

Obs!

Om du inte ser filnamnet eller andra metadata med en miniatyr i panelen Innehåll kan du göra miniatyrerna större genom att dra skjutreglaget åt höger.

 • Klicka på knappen Mindre miniatyrstorlek längst till vänster om skjutreglaget för miniatyrer om du vill minska antalet kolumner i panelen Innehåll med ett. Klicka på knappen Större miniatyrstorlek längst till höger om skjutreglaget för miniatyrer om du vill öka antalet kolumner i panelen Innehåll med ett. Storleken på miniatyrerna maximeras automatiskt för det antal kolumner som visas.

Låsa rutnätet

Lås rutnätet så att Adobe Bridge alltid visar kompletta miniatyrer i panelen Innehåll. När rutnätet är låst, behåller miniatyrerna sin konfiguration om fönstret ändrar storlek eller paneler öppnas eller stängs.

 1. Välj Visa > Rutnätslås eller klicka på knappen Rutnätslås  bredvid skjutreglaget för miniatyrer längst ned i Adobe Bridge-fönstret.

Visa mer metadata för miniatyrer

Inställningen Inställningen Ytterligare rader för miniatyrmetadata anger om ytterligare metadatainformation ska visas tillsammans med miniatyrbilderna i panelen Innehåll.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Win) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac) och klicka på Miniatyrbilder.

 2. Välj vilken typ av metadata som du vill visa i området Ytterligare rader för miniatyrmetadata. Du kan visa högst fyra ytterligare rader med information.

Begränsa filstorleken för miniatyrbilder

Du kan begränsa hur stora filer som skapas i Adobe Bridge för miniatyrerna (en större fil kan påverka prestanda). Om det inte går att skapa miniatyrer i Adobe Bridge visas ikonen för respektive filtyp. Den här inställningen ignoreras när miniatyrer visas för videofiler.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Bridge > Inställningar (Mac) och klicka på Miniatyrbilder.

 2. Skriv ett tal i rutan Bearbeta inte filer som är större än.

Anpassa listvyn

Du kan anpassa listvyn genom att sortera och ändra storlek på kolumnerna, och genom att välja vilka metadatakategorier som ska visas.

 1. Välj Visa > Som lista.
 2. Utför ett av följande alternativ:
  • Klicka på ett kolumnhuvud om du vill ändra riktning på sorteringsordningen.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett valfritt kolumnhuvud om du vill välja en annan metadatakategori, stänga kolumnen, infoga en ny kolumn, ändra storlek på kolumnen eller återgå till standardkonfigurationen.

  Obs!

  Kolumnen Namn finns alltid längst till vänster.

  • Dra den lodräta delningslisten mellan två kolumner om du vill göra dem bredare eller smalare.

  • Dubbelklicka mellan de två kolumnrubrikerna om du automatiskt vill ändra storlek på kolumnen till vänster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?