Installera Adobe Output Module

Adobe Output Module (AOM) är ett valfritt plugin-program som används för att skapa PDF-presentationer och webbgallerier i Adobe Bridge. AOM medföljer inte Bridge CC november 2016 (version 7.0) eller tidigare versioner. Men det går att installera separat.

Detta plugin-program för AOM är ett tillval och stöds inte officiellt.

Adobe Output Module för Bridge CC 2018 version 8.0

Följande uppdateringar har gjorts i oktober 2017-versionen av Bridge CC:

 • En ny Output-arbetsyta har introducerats för skapa ett internt PDF-kontaktark i Bridge. Du behöver inte installera Adobe Output Module separat. Gå till Skapa ett PDF-kontaktark i Output-arbetsytan för hjälpdokumentation.
 • Plugin-programmet AOM (Adobe Output Module) (förklaras i den här artikeln) stöds inte längre och funktionerna för att skapa webbgallerier är inte tillgängliga i den senaste versionen av Bridge.
 • Plugin-programmet Adobe Output Module (AOM) fungerar bara med Bridge CC 2017 (version 7.0) och tidigare versioner. Du kan överföra rätt AOM-fil genom att använda länkarna i den här artikeln.

Installera Adobe Output Module för Bridge CC 2017 version 7.0

Kontrollera att Bridge CC 2017 version 7.0 har installerats. Välj Hjälp > Uppdateringar i Bridge och kontrollera om det finns uppdateringar. Installera eventuella uppdateringar genom att följa anvisningarna. 

Hämta tillämplig fil nedan genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl+klicka (Mac OS) och välja att spara filen. Spara filen på en plats som du kommer ihåg, till exempel skrivbordet.

Hämta

Obs!

Bridge CC 2017 stöds inte i Mac OS X 10.9 eller tidigare.

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen för att dekomprimera den. Öppna den resulterande mappen AOM_Package_Mac, AOM_Package_Win64, or AOM_Package_Win32. Mappen innehåller:

  • Adobe Output Module-mappen
  • Filen AdobeOutputModule.workspace
 2. Kopiera mappen Adobe Output Module (inte mappen AOM_Package_[OS]) till mappen Bridge CC 2017 Extensions på tillämplig plats:

  • Windows: C:\Program\Common files\Adobe\Bridge CC 2017 Extensions
  • macOS: /Library/Application support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  Obs!

  I Mac OS sökväg för mappar, som omnämns ovan, refererar ”biblioteket” till systembiblioteket inte användarbiblioteket på Mac OS. För att navigera till mappen Bridge CC 2017 Extensions på din Mac:

  1. I rutan Finder klickar du på Gå till mapp.
  2. Kopiera och klistra in den här sökvägen i dialogrutan som visas:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
  3. Klicka på -knappen.
 3. Kopiera filen AdobeOutputModule.workspace till Arbetsytor under mappen Bridge CC 2017 Extensions (samma mapp som det hänvisas till i steg 2).

  Obs!

  Kontrollera att du kopierar de ursprungliga filerna och mapparna om du har skapat alias för de ursprungliga Adobe Output Module-filerna och -mapparna på Mac OS X. Ett alias är en fil som länkar till det faktiska objektet. Om man flyttar ett alias till ett objekt följer inte det ursprungliga objektet med. En pil nere till vänster av ikonen (som visas på bilden nedan) indikerar att filen eller mappen är ett alias. För att kopiera den ursprungliga filen eller mappen som ett alias länkar till, högerklicka eller Control + klicka på aliasfilen/-mappen och välj Visa original från snabbmenyn.

  Aliasikon på Mac OS X

Installera Adobe Output Module för Bridge CC 2015 version 6.3.x

Om du använder Bridge CC 2015, överför du den rätta filen nedan genom att högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Mac OS) och väljer att spara filen. Spara filen på en plats som du kommer ihåg, till exempel skrivbordet.

Hämta

*Obs! Bridge CC 2015 version 6.3 stöds inte på Mac OS X 10.8 eller tidigare. 

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen för att dekomprimera den. Öppna den resulterande mappen AOM_Mac, AOM_Win64 eller AOM_Win32. Mappen innehåller:

  • Adobe Output Module-mappen
  • Filen AdobeOutputModule.workspace
 2. Kopiera mappen Adobe Output Module (inte mappen AOM_Package_[OS]) till Bridge CC 2015 Extensions-mappen på tillämplig plats:

  • Windows: C:\Program\Common files\Adobe\Bridge CC 2015 Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  Obs!

  I Mac OS X sökväg för mappar, som omnämns ovan, refererar ”biblioteket” till systembiblioteket och inte användarbiblioteket. För att navigera till mappen Bridge CC 2015 Extensions på din Mac:

  1. I rutan Finder klickar du på Gå till mapp.
  2. Kopiera och klistra in den här sökvägen i dialogrutan som visas:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC 2015 Extensions
  3. Klicka på -knappen.
 3. Kopiera filen AdobeOutputModule.workspace till mappen Arbetsytor under mappen Bridge CC 2015 Extensions (samma mapp som det hänvisas till i steg 2).

  Obs!

  Kontrollera att du kopierar de ursprungliga filerna och mapparna om du har skapat alias för de ursprungliga Adobe Output Module-filerna och -mapparna på Mac OS X. Ett alias är en fil som länkar till det faktiska objektet. Om man flyttar ett alias till ett objekt följer inte det ursprungliga objektet med. En pil nere till vänster av ikonen (som visas på bilden nedan) indikerar att filen eller mappen är ett alias. För att kopiera den ursprungliga filen eller mappen som ett alias länkar till, högerklicka eller Control + klicka på aliasfilen/-mappen och välj Visa original från snabbmenyn.

  Aliasikon på Mac OS X

Installera Adobe Output Module för Bridge CC 6.2

Om du använder den tidigare versionen 6.2 av Bridge CC ska du överföra lämplig AOM-fil nedan genom att högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Mac OS) och välj att spara filen. Spara filen på en plats som du kommer ihåg, till exempel skrivbordet.

Hämta

*Obs! Bridge CC 6.2 stöds inte på Mac OS X 10.8 eller tidigare. 

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen för att dekomprimera den. Öppna den resulterande mappen AOM_Mac_New, AOM_Package_Win64, eller mappen AOM_Package_Win32. Mappen innehåller:

  • Adobe Output Module-mappen
  • Filen AdobeOutputModule.workspace
 2. Kopiera mappen Adobe Output Module (inte mappen AOM_Package_[OS]) till Bridge CC Extensions-mappen på tillämplig plats:

  • Windows: C:\Program\Common files\Adobe\Bridge CC Extensions
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  Obs!

  I Mac OS X sökväg för mappar, som omnämns ovan, refererar ”biblioteket” till systembiblioteket och inte användarbiblioteket. För att navigera till mappen Bridge CC Extensions på din Mac:

  1. I rutan Finder klickar du på Gå till mapp.
  2. Kopiera och klistra in den här sökvägen i dialogrutan som visas:
   /Library/Application Support/Adobe/Bridge CC Extensions
  3. Klicka på -knappen.
  Mapplats för Adobe Output Module

 3. Kopiera filen AdobeOutputModule.workspace till mappen Arbetsytor under mappen Bridge Extensions (samma mapp som det hänvisas till i steg 2).

  Mapplats för Bridge CC Extension

Obs!

Kontrollera att du kopierar de ursprungliga filerna och mapparna om du har skapat alias för de ursprungliga Adobe Output Module-filerna och -mapparna på Mac OS X. Ett alias är en fil som länkar till det faktiska objektet. Om man flyttar ett alias till ett objekt följer inte det ursprungliga objektet med. En pil nere till vänster av ikonen (som visas på bilden nedan) indikerar att filen eller mappen är ett alias. För att kopiera den ursprungliga filen eller mappen som ett alias länkar till, högerklicka eller Control + klicka på aliasfilen/-mappen och välj Visa original från snabbmenyn.

Aliasikon på Mac OS X

Hantera varningar som visas

När du lägger till filer i mappen Bridge Extensions visas varningen:

Det går inte att flytta objektet Adobe Output Module eftersom Bridge Extensions inte kan ändras. 

Klicka på Legitimera och ange sedan ditt användarnamn och lösenord som administratör.

Nästa gång du startar Bridge visas följande varning:

"Bridge-tillägget AdobeOutputModule har lagts till i Bridge. Vill du aktivera det nu?"

Klicka på Ja.

Öppna Adobe Output Module i Adobe Bridge

Du kan komma till Output Module på två sätt efter installationen:

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Utdata i Bridge.
 • Välj pilen för byte av arbetsyta högst upp i Bridge-fönstret och välj Output
Pil för byte av arbetsyta i Bridge för åtkomst till Adobe Output Module

Möjliga problem och lösningar

Lösning

Detta fel visas när du har en äldre version av AOM installerad. Lös problemet genom att hämta de senaste AOM-filerna för Mac OS i avsnittet Installera Adobe Output Module och ersätt de nuvarande filerna med de senaste.

Kringgå problem

Dra rutan manuellt uppåt eller nedåt.

Prova en eller flera av följande lösningar:

Lösning 1 – Återställa arbetsytan

Välj Fönster > Arbetsyta > Återställ arbetsyta i Bridge.

Lösning 2 – Återställa arbetsytan manuellt

Windows:

 1. Stäng Bridge.
 2. Navigera i Utforskaren till mappen \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Bridge CC 2017\Workspaces.
 3. Ta bort !!– filen $$$AdobeOutputModule.workspace.

macOS:

 1. Stäng Bridge.
 2. I Finder navigerar du till mappen Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017/Workspaces
 3. Ta bort !!– filen $$$AdobeOutputModule.workspace.

Lösning 3 – Kontrollera att du inte använder ett alias

macOS: 

 1. Gå till Output-modulmappen /Bibliotek/Application Support/Adobe/Bridge CC 2017 Extensions
 2. Kontrollera att det inte finns någon pil i det nedre vänstra hörnet på ikonen för Adobe Output Module-mappen
 3. Om det finns en pil betyder det att mappen är ett alias. Mappens innehåll finns på en annan plats och måste flyttas till rätt mapp. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?