Kom igång med Adobe Bridge genom att följa stegen nedan

Hämta och installera Bridge

laptop-download

Om du vill börja hämta Bridge klickar du på Hämta Bridge nedan. Logga in och installera genom att följa de instruktioner som visas på skärmen. (Eventuellt visas sidan för att hämta en kostnadsfri utvärderingsversion, men du kommer att hämta prenumerationsversionen när du har loggat in.)

Hjälp med ditt medlemskap

Har du glömt ditt Adobe ID-id eller -lösenord?

Ditt Adobe ID-id är den e-postadress du använde när du inledde en utvärdering eller när du köpte ett Adobe-program eller -medlemskap. Lösningar på vanliga Adobe ID- och inloggningsproblem

Varför måste jag logga in för att använda Bridge?

Du måste validera din licens genom att logga in på ditt konto med regelbundna intervall. Om du är månadsmedlem måste du logga in var 30:e dag, om du är årsmedlem måste du logga in var 99:e dag. Du måste även logga in när du vill hämta eller uppdatera Bridge. Mer
information finns i Aktivera eller avaktivera Creative Cloud-program genom att logga in och logga ut.

Kan jag installera Bridge på en annan dator?

Du kan installera Bridge och andra Creative Cloud-program på högst två datorer. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du avaktivera det på en av de andra datorerna. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar Creative Cloud-program.

Var kan jag få tag på min faktura?

Du kan skriva ut fakturor från ditt konto på Adobe.com. Mer information finns i Skriva ut ett betalningskvitto eller en faktura.