Felsökning av Bridge för att hitta prestandaproblem och låsningar

Symptom

I det här dokumentet kan du få hjälp med att lösa dålig prestanda eller systemfel som uppstår när du använder Adobe Bridge. Systemfel kan ta sig många olika uttryck, bland annat följande:

 • En tom eller flimrande dialogruta
 • En låst markör eller skärm
 • Ett fel som "Programmet Okänt har avslutats oväntat."
Systemfel kan ha olika orsaker och exempelvis bero på enhetsdrivrutiner, programvara, maskinvara och felaktiga filer. Även om ett visst systemfel endast inträffar när du arbetar med Bridge så är det inte nödvändigtvis Bridge som orsakar problemet. Det kan vara det enda program som använder tillräckligt mycket minne eller processorresurser för att utlösa problemet.

Felsökningssteg

Prova följande steg i den ordning som anges.

1. Uppdatera till den senaste versionen av Bridge.

Hämta den senaste uppdateringen av Bridge genom att gå till Hjälp > Uppdateringar via Adobes webbplats:http://www.adobe.com/se/downloads/updates.html.

2. Återställ inställningar, återställ den arbetsyta som är standard och rensa cache.

Skadade inställningar eller arbetsytor kan leda till oväntat beteende i Adobe Bridge. Rensning av cache kan åtgärda visningsproblem vid förhandsvisning av miniatyrbilder.

 1. Starta Adobe Bridge och tryck direkt på Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift (Mac OS) tills dialogrutan Återställ inställningar visas.
 2. Markera alla tre alternativ – Återställ inställningar, Återställ standardarbetsytor och Rensa hela cacheminnet för miniatyrbilder – klicka sedan på OK.

 Du kan även rensa cacheminnet på följande sätt:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Bridge > Inställningar (Mac OS).
 2. Välj panelen Cache.
 3. Klicka på Rensa cachen nu.

Du kan även rensa cacheminnet manuellt på följande sätt:

 1. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Bridge > Inställningar (Mac OS).
 2. Välj panelen Cache.
 3. Gå till Plats och notera sökvägen för Cache-mappen.
 4. Gå till Cache-mappen i Explorer (Windows) eller Finder.
 5. Dra Cache-mappen till papperskorgen (Windows eller Mac OS).

Obs! Det kan hända att du raderar etiketter och klassificeringar när du rensar cache.

Mer information finns i följande hjälpämnen:

3. Inaktivera startskript.

Om Adobe Bridge påträffar ett skadat startskript kan det krascha eller bli svårt att starta. Inaktivera alla startskript och kontrollera om det löser problemet.

 1. Gå till Adobe Bridge och välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Bridge > Inställningar (Mac OS).
 2. Markera Startskript.
 3. Klicka på Inaktivera alla och sedan på OK.
 4. Om Adobe Bridge fungerar bättre med inaktiverade startskript aktiverar du ett skript i taget eller i mindre grupper för att identifiera vilka skript som orsakar problemet.

Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

4. Inaktivera program temporärt som genomsöker eller hanterar skivaktivitet.

Program som genomsöker eller hanterar skivaktivitet kan hamna i konflikt med Bridge när det skriver cachefiler eller ansluter till Internet. Inaktivera dessa program temporärt och kör Adobe Bridge och kontrollera om krascher fortsätter att inträffa eller om prestandan förbättras.

 • Dessa program genomsöker eller hanterar skivaktivitet:
 • Programvara för virusskydd (till exempel McAfee Virex, Norton Anti-Virus)
 • Brandväggsprogram (till exempel ZoneAlarm)
 • Programvara som hanterar hårddiskaktivitet i bakgrunden (till exempel Norton Utilities)
 • Programvara som lagrar borttagna filer eller tar bort temporära filer från systemet (till exempel Norton SystemWorks).

Anvisningar om hur du inaktiverar ett program finns i dess dokumentation. Kontakta din systemadministratör för inaktivering av ett brandväggsprogram.

5. Starta Adobe Bridge med panelen Mappar inaktiverad.

Panelen Mappar kan leda till att Adobe Bridge startas långsamt. Inaktivera panelen Mappar om du inte använder den.

 • Klicka på menyn Fönster i Adobe Bridge och avmarkera panelen Mappar.

6. Inaktivera panelerna Förhandsgranskning och Metadata.

Panelerna Förhandsgranskning och Metadata använder resurser vid generering av miniatyrbilder och när du navigerar till bildinnehåll. Inaktivera dem om du inte använder dem.

 • I Adobe Bridge klickar du på menyn Fönster och avmarkerar panelerna Förhandsgranskning och Metadata.

7. Konfigurera Bridge för att bearbeta mindre filer.

Adobe Bridge kan bli långsamt vid bearbetning av stora filer. Som standard bearbetar Adobe Bridge filer med miniatyrbilder på upp till 1 000 MB. Denna filstorlek kan minskas i Inställningar.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Miniatyrbilder (Windows) eller Bridge >Inställningar för miniatyrbilder (Mac OS).
 2. I avsnittet Prestanda och filhantering anger du en summa, som 100 MB, i fältet Bearbeta inte filer större än.

Mer information finns i följande hjälpavsnitt:

8. (Windows) Kontrollera att Adobe Bridge inte körs i bakgrunden.

Ibland kraschar eller fryser Adobe Bridge när du navigerar till en annan mapp medan Adobe Bridge genererar miniatyrbilder för bilder i aktuell mapp. Kontrollera att Adobe Bridge har avslutat bearbetning av filer innan du startar Adobe Bridge på nytt efter en krasch.

 1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete och välj sedan Aktivitetshanteraren.
 2. Klicka på fliken Processer.
 3. Välj Bridge.exe och klicka på Avsluta process.

9. Byt ut mapp som Bridge öppnas med vid start.

Som standard öppnas Bridge med den mapp som var öppen när Bridge senast stängdes. Det kan hända att Bridge öppnas långsamt eller kraschar vid inläsning av en skadad mapp eller av skadade bilder inom en mapp. Byte av mapp som Adobe Bridge öppnas i kan leda till en snabbare startprocess eller minska risken för krascher. Återställ inställningar för Adobe Bridge för att tvinga Bridge att öppnas på skrivbordet. Se Lösning 2 ovan för anvisningar om återställning av inställningar för Bridge.

10. Kontrollera att Bridge inte är inställt för att öppnas i en mapp som finns på ett bortkopplat nätverk vid start.

Det kan hända Bridge inte startar om mappen som den ska öppnas i vid start finns på ett nätverk som har kopplats bort. Om Bridge inte startar och du tror att den bortkopplade nätverksenheten är problemet återställer du startinställningarna för Bridge så att Bridge kan starta korrekt. Bridge öppnas på skrivbordet när inställningarna har återställts. Se Lösning 2 ovan för anvisningar om återställning av inställningar för Bridge.

11. Uppdatera drivrutinen för grafikadaptern.

Kontakta tillverkaren av grafikkort för den senaste drivrutinen. Fastställ tillverkare av grafikkort via egenskaper för grafikkort i Systemprofiler (Mac) eller i Enhetshanteraren (Windows). För bruksanvisningar, gå till OS-tillverkarens dokumentation.

12. Utför stegen för allmän felsökning.

Om de specifika lösningarna för Adobe Bridge i det här dokumentet inte åtgärdar problemet kan du prova att tillämpa lösningar för generella systemfelsökningar. Kontrollera också att du kör den senaste versionen av din programvara och att det installerade grafikkortets drivrutin är uppdaterat. Gå hit för anvisningar: Felsök systemfel och låsningar | Adobe-programvara i Windows eller Felsök systemfel och låsningar | Adobe-programvara i Mac OS 10.x.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto