Camera Raw-filtret fungerar inte längre med 32-bitarsfiler

Problem

När du försöker skapa HDR-bilder i Photoshop med alternativet Slå samman till HDR Pro och ställer in Läge32 bitar i dialogrutan Slå samman till HDR Pro visas följande felmeddelande:

Kommandot "Camera Raw-filter" är inte tillgängligt just nu.

Felmeddelandet som visas när du använder Slå samman till HDR Pro i 32-bitarsläge

Produktversioner som berörs

Adobe Camera Raw 9.10 och Photoshop CC 2017

Operativsystem

macOS och Windows

Ytterligare information

I Adobe Camera Raw 9.10 har alternativet att direkt tillämpa Camera Raw-filtret på 32-bitars Photoshop-dokument inaktiverats för att förhindra oväntade visuella felmatchningar mellan Camera Raw och Photoshop. Pluginprogrammet Camera Raw bearbetar alltid en 32-bitars källbild eller Smart Object till ett resultat med 8 eller 16 bitar.

Kringgå problemet

Använd någon av metoderna som listas nedan:

Metod 1: Ange filhanteringsinställningar och bildläge i Photoshop

Gör så här för att tillämpa Camera Raw-filtret på en 32-bitarsbild (HDR) i Photoshop:

  1. Se till att alternativet 32 bitar till 16/8 bitar är aktiverat. Så här aktiverar du det alternativet:
    • Välj Redigera > Inställningar > Filhantering.
    • Markera rutan Använd Adobe Camera Raw för att konvertera dokument från 32 bitar till 16/8 bitar i dialogrutan Inställningar under avsnittet Filkompatibilitet.
    • Klicka på OK.
  2. Välj antingen Bild > Läge > 8 bitar/kanal eller Bild > Läge > 16 bitar/kanal.

Nu när du använder alternativet Slå samman till HDR Pro öppnas dialogrutan Camera Raw-filter i Photoshop. Justera enligt önskemål och klicka på OK. Det resulterande dokumentet i Photoshop är nu antingen 8 bitar/kanal eller 16 bitar/kanal.

Metod 2: Använd Lightrooms inbyggda HDR-funktion

Vi rekommenderar att du använder Fotosammanslagning > HDR istället för Redigera i > Slå samman till HDR Pro i Photoshop. Lightrooms inbyggda HDR-funktion skapar en sammanfogad HDR DNG-rawfil som kan tonmappas med hjälp av framkallningsfunktionerna som är standard för rawfiler i framkallningsmodulen.

Se HDR-fotosammanslagning för mer information.

Metod 3: Använd Camera Raws inbyggda funktion Slå samman till HDR

För att lägga till bilder till HDR från Photoshop och tillämpa tonmappning med Camera Raws plugin-program rekommenderar vi att man använder Camera Raws inbyggda funktion Slå samman till HDR. Camera Raws sammanslagningsfunktion skapar en HDR DNG-rawfil som kan tonmappas med Camera Raws framkallningsfunktioner som är standard för rawfiler.

Se HDR-fotosammanslagning i Adobe Camera Raw 9.0 för mer information. 

Metod 4: 32-bitars HDR Smart Object

För att tillämpa Camera Raws pluginprogram på 32-bitars HDR Smart Object-filer rekommenderar vi att du använder Camera Raw eller Lightrooms inbyggda funktion Slå samman till HDR. Sammanslagningsfunktionen skapar en HDR DNG-rawfil som går att öppna i Photoshop som ett Smart Object. Om du dubbelklickar på ett Smart Object-skikt i Photoshop öppnas dialogrutan Camera Raw. Där kan du utföra tonmappning på den ursprungliga HDR-bilden med Camera Raws framkallningsfunktioner som är standard för rawfiler.

Metod 5: Använd de rekommenderade inställningarna för Photoshops funktion Slå samman till HDR Pro

När du använder Photoshops funktion Slå samman till HDR Pro rekommenderar vi att du använder antingen 8- eller 16-bitarsläget (med Photoshops inbyggda alternativ för tonmappning), eller 32-bitarsläget då Slutför toning i Adobe Camera Raw har avmarkerats. För närvarande kan du uppleva problem med arbetsflödet Slutför toning i Adobe Camera Raw. Adobe arbetar för att åtgärda arbetsflödet i en kommande utgåva av Photoshop.

När du väljer 32-bitars läget kan den resulterande 32-bitars HDR-dokumentet bearbetas i Camera Raw med Metod 1: Ange filhanteringsinställningar och bildläge i Photoshop som förklaras ovan.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto