High Dynamic Range-bilder

Det dynamiska omfånget (förhållandet mellan mörka och ljusa områden) i den synliga världen är mycket större än vad det mänskliga ögat kan uppfatta och vad som kan visas på en bildskärm eller skrivas ut. Det mänskliga ögat kan visserligen anpassas till mycket olika ljusnivåer, men de flesta kameror och datorskärmar har endast ett begränsat dynamiskt omfång. Eftersom man arbetar med ett sådant begränsat dynamiskt omfång måste fotografer, filmskapare och andra som arbetar med digitala bilder vara noga med vad som är viktigt i bilden.

HDR-bilder (High Dynamic Range) öppnar en ny värld av möjligheter eftersom de kan återge hela den synliga världens dynamiska omfång. Alla luminositetsvärden i den avbildade scenen representeras proportionellt och lagras i HDR-bilden, så när du justerar exponeringen i en HDR-bild är det som att justera exponeringen när du fotograferar scenen.

Photoshop: Sammanfoga
Lägga samman bilder med olika exponeringar till en HDR-bild

A. Bild med skuggdetalj och kapade högdagrar B. Bild med högdagerdetalj och kapade skuggor C. HDR-bild med den avbildade scenens dynamiska omfång 

I Photoshop lagras luminositetsvärdena för en HDR-bild med en numerisk, 32 bitar lång (32 bitar per kanal) flyttalsrepresentation. HDR-bildens luminositetsvärden är direkt relaterade till mängden ljus i den avbildade scenen. I bildfiler med 16 och 8 bitar per kanal (ej flyttal) lagras däremot luminansvärden i intervallet svart till pappersvitt, vilket endast är en bråkdel av det dynamiska intervall som finns i verkligheten.

Med kommandot Lägg samman till HDR Pro kan du skapa HDR-bilder utifrån flera foton som tagits med olika slutartider. HDR-bilder innehåller intensitetsnivåer som inte kan visas på en vanlig skärm med 24-bitarsfärgdjup. Du har därför möjlighet att justera förhandsvisningen av HDR-bilder. Om du behöver skriva ut HDR-bilder eller använda verktyg och filter som inte fungerar med dessa bilder kan du först omvandla dem till bilder med 16 eller 8 bitar per kanal.

Ta foton för HDR-bilder

Hur många foton krävs för en förstklassig HDR-sammanfogning?

Läs de här anvisningarna och tipsen från Rikk Flohr (Software Quality Engineer för Lightrooms ekosystem av appar, Adobe).

HDR-foton används för att fånga motiv med stort dynamiskt omfång. Om du använder många foton kan det dock leda till oönskade artefakter på grund av dålig justering eller fantomskuggor. För optimal HDR-sammanfogning är målet att ta foton på ett sätt som gör att varje del av motivet är välexponerat, alltså varken över- eller underexponerat i minst ett av fotona.

Använd följande riktlinjer för att avgöra hur många foton som passar bäst i ditt fall:

 • Om din HDR-sammanfogning är mindre än 3,0 steg i total separation (-1,5, 0, +1,5) använder du endast de mörkaste och ljusaste exponeringarna för att generera en HDR. Det är inte nödvändigt med mellanexponering eller nollexponering för att generera en bra exponeringsblandning i sådana fall. Om du överskrider en separation på 3 steg mellan de mörkaste och de ljusaste exponeringarna behövs ytterligare en exponeringsförskjutning för att bearbeta ett HDR-foto av god kvalitet.
I tabellen nedan kan du snabbt se hur många foton som krävs för att bearbeta en HDR-sammanfogning av hög kvalitet
Inställningar för kameraexponering Optimalt antal exponeringar för att sammanfoga foton till HDR
-1,5 till +1,5 2
-3,0 till +3,0 3
-4,5 till +4,5 4
-6,0 till +6,0 5
 • Om du är fotograf och använder exponeringen ±1,5 kan du ignorera noll- eller mellanexponeringen. Det ger snabbare återgivning och förbättrar justeringsoddsen för resulterande HDR genom att minska risken för att kameran rör sig mellan exponeringarna. Nollexponeringen kan dock vara användbar i situationer där motivet är inom det acceptabla intervallet för en enda exponering och kan framkallas separat.
 • Om du tar vanliga HDR-foton med exponering i ±2,0 steg behöver du bara tre foton för att sammanfoga till en HDR-bild.
 • Om du brukar ta 5 foton i ±4,0 steg kan du nu gå ned från 5 till 4 foton för sammanfogning och bearbetning av HDR. Om du däremot brukar ta7 foton i ±6,0 steg kan du nu få den optimala HDR-blandningen med endast 5 foton (-6,0, -3,0, 0, 3,0, 6,0), förutsatt att kameran har funktioner för exponering i tre steg.

Tänk på följande när du tar foton som ska kombineras med kommandot Lägg samman till HDR Pro:

 • Stabilisera kameran med ett stativ.

 • Ta tillräckligt många bilder för att få med hela det dynamiska omfånget i motivet. Försök ta minst fem till sju bilder. Det kan behövas ännu fler exponeringar beroende på motivets dynamiska omfång. Du måste minst ta tre foton.

 • Skapa olika exponeringar genom att variera slutarhastigheten. Om du ändrar bländaren blir fältdjupet olika i de olika exponeringarna, vilket kan ge sämre resultat. Om du ändrar ISO eller bländare kan det även ge upphov till brus eller vinjetter i bilden.

 • I allmänhet är det ingen idé att använda kamerans automatiska motivsökning eftersom exponeringsändringarna är för små.

 • De olika fotonas exponeringar ska skilja sig med ett eller två EV-steg (motsvarande ett eller två bländarsteg).

 • Variera inte ljuset genom att till exempel använda blixt i en exponering men inte i nästa.

 • Se till att inget rör sig i det avbildade motivet. Exponeringssammanläggning fungerar bara med olika exponeringar av exakt samma motiv.

Funktioner som stöder HDR-bilder med 32 bitar per kanal

Du kan använda följande verktyg, justeringar och filter med HDR-bilder med 32 bitar per kanal. (Om du behöver fler Photoshop-funktioner kan du konvertera en bild med 32 bitar per kanal till 16 eller 8 bitar per kanal. Om du vill ha kvar originalbilden skapar du en kopia med kommandot Spara som.)

Justeringar

Nivåer, Exponering, Nyans/mättnad, Blanda kanaler och Fotofilter.

Obs!

Kommandot Exponering kan visserligen användas med bilder med 8 eller 16 bitar per kanal, men har främst utformats för att justera exponeringen i HDR-bilder med 32 bitar per kanal.

Blandningslägen

Normal, lös upp, mörkare, multiplicera, gör ljusare, mörkare färg, linjär skugga (lägg till), ljusare färg, differens, subtrahera, dela upp, nyans, mättnad, färg och luminans.

Skapa nya dokument med 32 bitar per kanal

Alternativet 32 bitar finns på snabbmenyn Bitdjup till höger om snabbmenyn Färgläge i dialogrutan Nytt.

Kommandon på menyn Redigera

Alla kommandon inklusive Fyllning, Linje, Omforma fritt och Omforma.

Filformat

Photoshop (PSD, PSB), Radiance (HDR), Portable Bit Map (PBM), OpenEXR och TIFF.

Obs!

I Photoshop kan du öppna och läsa, men inte spara, filer i formatet LogLuv TIFF.

Filter

Medel, Rutoskärpa, Gaussisk oskärpa, Rörelseoskärpa, Radiell oskärpa, Formoskärpa, Ytoskärpa, lägg till brus, Moln, Differensmoln, Linsöverstrålning, Smart skärpa, Oskarp mask, Relief, Ej sammanflätning, NTSC-färger, Högpass, Maximum, Minimum och Förskjutning.

Bildkommandon

Bildstorlek, Storlek på arbetsyta, Bildrotation, Beskär, Rensa, Duplicera, Använd bild, Beräkningar och Variabler.

Visa

Pixelproportioner (Egna pixelproportioner, Ta bort pixelproportioner, Återställ pixelproportionerna osv.)

Lager

Nya lager, duplicerade lager, justeringslager (Nivåer, Lyster, Nyans/mättnad, Blanda kanaler, Fotofilter och Exponering), fyllningslager, lagermasker, lagerstilar, blandningslägen som stöds samt smarta objekt.

Lägen

RGB-färg, Gråskala, konvertering till 8 eller 16 bitar/kanal.

Pixelproportioner

Stöd för rektangulära och icke-rektangulära dokument.

Markeringar

Invertera, Ändra gräns, Omforma markering, Spara markering och Läs in markering.

Verktyg

Alla verktyg i verktygslådan utom: Magnetlasso, Trollstav, Smart lagningspensel, Lagningspensel, Röda ögon, Färgersättning, Konsthändelsepensel, Magiskt suddgummi, Bakgrundssuddgummi, Färgpyts, Skugga, Efterbelys och Svamp. Vissa verktyg kan bara användas med blandningslägen som stöds.

Sammanfoga bilder till HDR

Kommandot Lägg samman till HDR Pro kombinerar flera bilder med olika exponering av samma scen och fångar in hela det dynamiska området i en enda HDR-bild. Du kan skapa en sammanfogad bild med 32, 16 eller 8 bitar per kanal. Fullständiga data för HDR-bilden kan däremot endast lagras i filer med 32 bitar per kanal.

HDR-sammanslagning fungerar bäst med foton som är optimerade för processen. Mer information finns i Ta foton för HDR-bilder.

 1. Gör något av följande:
  • (Photoshop) Välj Arkiv > Automatisera > Lägg samman till HDR.

  • (Bridge) Markera bilderna du vill använda och välj Verktyg > Photoshop > Lägg samman till HDR Pro. Gå till steg 5.

 2. Klicka på Bläddra i dialogrutan Lägg samman till HDR Pro och markera specifika bilder, eller klicka på Lägg till öppna filer eller välj Använd > Mapp. (Om du vill ta bort ett visst objekt markerar du det i fillistan och klickar på Ta bort.)
 3. Om du inte använde något stativ när du tog bilderna kan du välja Försök att automatiskt justera källbilder.
 4. Klicka på OK.

  Obs!

  Om det inte finns någon exponeringsmetadata för bilderna anger du värden i dialogrutan Ange EV manuellt.

  Miniatyrer av källbilderna, och en förhandsvisning av det sammanslagna resultatet visas i en andra dialogruta (Lägg samman till HDR Pro).

 5. Välj ett bitdjup för den sammanslagna bilden i förhandsvisningens övre högra hörn.

  Obs!

  Välj 32-bitars om du vill att den sammanslagna bilden ska lagra HDR-bildens hela dynamiska område. 8-bitars- eller 16-bitarsbildfiler (ej flyttal) kan inte lagra hela omfånget av luminansvärden i en HDR-bild.

 6. Mer information om hur du justerar tonomfånget finns i Alternativ för 32-bitarsbilder och i Alternativ för 16- eller 8-bitarsbilder.
 7. (Valfritt) Om du vill spara dina toningsinställningar för framtida bruk kan du välja Förinställning > Spara förinställning. (När du vill använda inställningarna igen väljer du Läs in förinställning.)

Alternativ för 32-bitarsbilder

Justera vitpunktsförhandsvisningen av den sammanslagna bilden genom att flytta reglaget under histogrammet. När du flyttar reglaget justeras endast bildens förhandsvisning. Alla HDR-bilddata är kvar i den sammanslagna filen.

Förhandsvisningsjusteringen lagras i HDR-filen och används varje gång du öppnar filen i Photoshop. Om du vill justera vitpunktsförhandsvisningen väljer du Visa > Alternativ för 32-bitars förhandsvisning.

Obs!

Camera Raw-filtret fungerar inte med 32-bitarsfiler i följande program:

 • Adobe Camera Raw 9.10
 • Photoshop CC 2017

Om du använder något av de programmen och vill få information om tillfälliga lösningar på problemet läser du i Camera Raw-filtret fungerar inte längre med 32-bitarsfiler.

Alternativ för 16- eller 8-bitarsbilder

HDR-bilder innehåller luminansnivåer som betydligt överstiger det dynamiska omfånget som kan lagras i bilder med 16 eller 8 bitar per kanal. För att skapa en bild med det dynamiska område du vill ha bör du justera exponering och kontrast när du konverterar från 32 bitar per kanal till lägre bitdjup.

Välj någon av följande metoder för tonmappning:

Lokal anpassning

Justerar HDR-tonaliteten genom att justera lokala intensitetsregioner i bilden.

Kantglöd

Radie anger storlek på lokala intensitetsregioner. Styrka anger hur långt isär två pixlars tonvärden ska befinna sig för att inte längre ingå i samma intensitetsregion.

Ton och detaljskärpa

Det dynamiska området är maximerat vid en gammainställning på 1.0. Lägre inställningar framhäver mellantoner medan högre inställningar framhäver högdagrar och skuggor. Exponeringsvärden återspeglar bländarsteg. Justera skärpan genom att dra reglaget Skärpa, och gör regionerna mörkare eller ljusare genom att dra reglagen Skugga och Högdager.

Färg

Lystern ändrar intensiteten för diskreta färger och minskar bortfall för mättade färger. Mättnaden ändrar intensiteten för alla färger i intervallet -100 (monokroma) till +100 (dubbel mättnad).

Toningskurva

Visar en justerbar kurva över ett histogram med luminansvärden i den ursprungliga HDR-bilden med 32 bitar. Varje rött märke längs den vågräta axeln representerar ett EV (cirka ett bländarsteg).

Obs!

Toningskurva och histogram begränsar och utjämnar som standard dina ändringar från punkt till punkt. Om du vill ta bort begränsningen och använda mer extrema justeringar markerar du alternativet Hörn när du har infogat en punkt på kurvan. När du infogar och flyttar en andra punkt blir kurvan vinklad.

Photoshop: Justering av toningskurva och histogram
Justering av toningskurva och histogram med alternativet Hörn

A. Infogning av en punkt och val av alternativet Hörn. B. När du justerar en ny punkt får kurvan en hörnvinkel där alternativet Hörn användes. 

Utjämna histogram

Komprimerar HDR-bildens dynamiska omfång och försöker bevara kontrast så gott det går. Den här metoden är automatisk så du behöver inte göra några justeringar.

Exponering och gamma

Manuell justering av intensitet och kontrast i HDR-bilden. Justera förstärkning genom att flytta exponeringsreglaget, och kontrast genom att flytta gammareglaget.

Markera komprimering

Komprimerar värdena för högdagrar i HDR-bilden så att de faller inom luminositetsomfånget för en bildfil med 8 eller 16 bitar per kanal. Den här metoden är automatisk så du behöver inte göra några justeringar.

Kompensera för rörliga objekt

Om bilder har olika innehåll på grund av att de innehåller rörliga objekt som bilar, människor eller lövverk så väljer du Ta bort fantomskuggor i dialogrutan Lägg samman till HDR.

Photoshop visar en grön kontur runt den miniatyrbild som har bäst tonbalans, och anger därmed basbild. Rörliga objekt i andra bilder tas bort. (Om rörelse sker i väldigt ljusa eller mörka områden får du bättre resultat om du klickar på en annan miniatyrbild där rörliga objekt är bättre exponerade.)

Obs!

En självstudie om alternativ för att ta bort artefakter finns här. (Anvisningarna om hur du tar bort fantomskuggor börjar 3:00 minuter in i videoklippet.)

Spara eller läsa in kurvor från kameran

Dessa kurvor indikerar hur kamerans sensorer tolkar olika nivåer av inkommande ljus. Som standard beräknar dialogrutan Lägg samman till HDR Pro automatiskt kurvan för en kamera baserat på tonomfånget hos de bilder du lägger samman. Du kan spara den aktuella kurvan och senare använda den på en annan grupp med sammanslagna bilder.

 • Klicka på kurvmenyn () i det övre högra hörnet av dialogrutan Lägg samman till HDR Pro och välj Spara kurva. (Om du vill använda kurvan igen senare väljer du Läs in kurva.)

Konvertera från 32 bitar per kanal till 16 eller 8 bitar per kanal

Om du ursprungligen skapade en 32-bitarsbild under sammanläggningen till HDR Pro så kan du senare konvertera den till en 16- eller 8-bitarsbild.

 1. Öppna en bild med 32 bitar per kanal i Photoshop och välj Bild > Läge > 16 bitar/kanal eller 8 bitar/kanal.
 2. Justera exponering och kontrast och skapa en bild med det dynamiska område du vill ha. (Se Alternativ för 16- eller 8-bitarsbilder.)
 3. Utför konverteringen av den 32-bitarsbilden genom att klicka på OK.

Justera visat dynamisk omfång för HDR-bilder med 32 bitar

HDR-bilder har ett större dynamiskt omfång än vad som kan visas på standardbildskärmar. När du öppnar en HDR-bild i Photoshop kan den se väldigt mörk eller alltför ljus ut. Du kan justera förhandsvisningen i Photoshop så att HDR-bilden visas utan att högdagrar och skuggor är för mörka eller ljusa. Alternativen för förhandsvisning lagras i HDR-bildfilen (endast PSD, PSB och TIFF) och används varje gång filen öppnas i Photoshop. Själva HDR-bildfilen påverkas inte när du ändrar förhandsvisningen, utan all bildinformation bevaras. Använd funktionen för exponeringsjustering (Bild > Justeringar > Exponering) om du vill ändra exponeringen i en HDR-bild med 32 bitar per kanal.

Obs!

Du kan visa 32-bitarsvärden i panelen Info genom att klicka på pipettikonen i panelen Info och välja 32 bitar på snabbmenyn.

 1. Öppna en HDR-bild med 32 bitar per kanal i Photoshop och välj Visa > Alternativ för 32-bitars förhandsvisning.
 2. Dialogrutan Alternativ för 32-bitars förhandsvisning öppnas. Välj ett alternativ på menyn Metod:

  Exponering och gamma

  Justerar intensitet och kontrast.

  Markera komprimering

  Komprimerar värdena för högdagrar i HDR-bilden så att de faller inom luminositetsomfånget för en bildfil med 8 eller 16 bitar per kanal.

 3. Om du väljer Exponering och gamma kan du sedan justera intensitet och kontrast för förhandsvisningen genom att flytta skjutreglagen Exponering och Gamma.
 4. Klicka på OK.

  Obs!

  Du kan även justera förhandsvisningen av en HDR-bild som är öppen i Photoshop genom att klicka på triangeln i dokumentfönstrets statusfält och välja 32-bitarsexponering på snabbmenyn. Ange vitpunkt för visning av HDR-bilden genom att flytta skjutreglaget. Dubbelklicka på skjutreglaget om du vill återställa standardinställningen för exponering. Justeringen gäller bara den aktuella vyn. Du kan alltså öppna samma HDR-bild i flera fönster med olika alternativ för förhandsvisning. När du justerar förhandsvisningen på det här sättet lagras inte ändringarna i HDR-bildfilen.

HDR-färgväljaren

Du kan använda HDR-färgväljaren för att visa och välja färger som ska användas i HDR-bilder med 32 bitar per kanal. På samma sätt som i den vanliga färgväljaren väljer du en färg genom att klicka i ett färgfält och justera färgreglaget. Du kan använda reglaget för Intensitet om du vill ändra en färgs intensitet så att den matchar intensiteten i färgerna i den HDR-bild som du arbetar med. I förhandsvisningsområdet kan du granska färgrutor av den färg som du har valt för att se hur färgen visas med olika exponering och intensitet.

Photoshop: HDR-färgväljare
HDR-färgväljare

A. Förhandsvisa område B. Justerad färg C. Ursprungsfärg D. 32-bitars flyttalsvärden E. Intensitetsreglage F. Vald färg G. Färgreglage H. Färgvärden 

Visa HDR-färgväljaren

Öppna en bild med 32 bitar per kanal och gör något av följande:

 • Klicka på färgvalsrutan för för- eller bakgrundsfärg i verktygslådan.

 • Klicka i rutan Ange förgrundsfärg eller Ange bakgrundsfärg i panelen Färg.

Färgväljaren visas också när en funktion begär att du ska välja en färg. Detta gör du till exempel genom att klicka på färgrutan i alternativfältet för vissa verktyg eller på pipetterna i vissa dialogrutor för färgjustering.

Välja färger för HDR-bilder

Den nedre delen av HDR-färgväljaren fungerar på samma sätt som den vanliga färgväljaren när du arbetar med 8- eller 16-bitarsbilder. Välj en färg genom att klicka i färgfältet och flytta färgreglaget för att ändra nyans, eller använd NMI- eller RGB-fälten och ange numeriska värden för en viss färg. Intensiteten ökar när du flyttar nedifrån och upp, och mättnaden ökar när du flyttar från vänster till höger i färgfältet.

Använd reglaget för intensitet om du vill ändra färgens intensitet. Färgvärdet plus intensitetsvärdet konverteras till 32-bitarsflyttalsvärden i HDR-dokumentet.

 1. Välj en färg genom att klicka i färgfältet och flytta färgreglaget, eller ange numeriska NMI- eller RGB-värden, på samma sätt som i färgväljaren.
 2. Flytta reglaget för intensitet om du vill öka eller minska färgens intensitet. I de nya förhandsvisningsrutorna överst i färgväljaren kan du se hur resultatet påverkas om du ökar eller minskar stoppen för den färg som du har valt.

  Det finns en korrelation mellan intensitetsstoppen och exponeringsinställningsstoppen. Om du ökar HDR-bildens exponeringsinställning med två stopp och minskar intensitetsstoppen med två återges samma färg som om både exponeringen och färgintensiteten i HDR-bilden hade värdet 0.

  Om du känner till de exakta RGB-värdena med 32 bitar för den färg som du vill använda kan du ange dem direkt i motsvarande fält.

 3. (Valfritt) Justera inställningar för förhandsvisningsområdet.

  Förhandsvisa stoppstorlek

  Anger stoppstegen för varje förhandsvisningsruta. Inställningen 3 resulterar exempelvis i rutorna -9, -6, -3, +3, +6, +9. Med hjälp av dessa färgrutor kan du förhandsvisa den färg som du har valt med olika exponeringsinställningar.

  I förhållande till dokument

  Använd det här alternativet om du vill justera förhandsvisningsrutorna så att de återspeglar bildens aktuella exponeringsinställning. Om dokumentets exponering exempelvis är högre blir den nya förhandsvisningsrutan ljusare än den färg som du har valt i färgväljarens färgfält, så att du ser hur färgen ser ut med den högre exponeringen. Om den aktuella exponeringsinställningen är 0 (standardinställningen) påverkas inte den nya rutan om du markerar eller avmarkerar det här alternativet.

 4. (Valfritt) Klicka på Lägg till i färgrutor om du vill lägga till den valda färgen i panelen Färgrutor.
 5. Klicka på OK.

Måla i HDR-bilder

Du kan redigera och lägga till effekter i HDR-bilder med 32 bitar per kanal med hjälp av följande Photoshop-verktyg: Pensel, Ritstift, Penna, Form, Klonstämpel, Mönsterstämpel, Suddgummi, Övertoning, Oskärpa, Skärpa, Smeta ut och Händelsepensel. Du kan också använda textverktyget för att lägga till textlager med 32 bitar per kanal i en HDR-bild.

När du redigerar eller målar i HDR-bilder kan du förhandsvisa arbetet med olika exponeringsinställningar med hjälp av reglaget för 32-bitarsexponering i dokumentinformationsområdet eller i dialogrutan Alternativ för 32-bitars förhandsvisning (Visa > Alternativ för 32-bitars förhandsvisning). Du kan också använda HDR-färgväljaren och förhandsvisa den förgrundsfärg som du har valt med olika intensitetsinställningar för att matcha olika exponeringsinställningar i en HDR-bild.

 1. Öppna en HDR-bild.
 2. (Valfritt) Ange exponeringen för bilden. Se Justera visat dynamisk omfång för HDR-bilder med 32 bitar.
 3. Om du använder verktyget Pensel eller Penna klickar du på förgrundsfärgen för att öppna HDR-färgväljaren och väljer en färg. Om du använder textverktyget klickar du på färgrutan i alternativfältet för textverktygen för att ange textfärgen.

  Förhandsvisningsområdet i HDR-färgväljaren gör det lättare att välja och justera en förgrundsfärg i förhållande till olika exponeringsinställningar i HDR-bilden. Se HDR-färgväljaren.

  Obs!

  Toningskurva och histogram begränsar och utjämnar som standard dina ändringar från punkt till punkt. Om du vill ta bort begränsningen och använda mer extrema justeringar markerar du alternativet Hörn när du har infogat en punkt på kurvan. När du infogar och flyttar en andra punkt blir kurvan vinklad.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy