Radera filer permanent från molnlagringen

Slut på ledigt lagringsutrymme? Borttagna filer räknas fortfarande in i din befintliga molnlagring. Lär dig hur du rensar bort filer och resurser som inte används så att du får mer utrymme i molnlagringen.

Varför bör jag radera filer permanent från molnlagringen?

När du når upp till det maximala antalet filer eller mappar som går att synka med ditt Creative Cloud-konto upphör synkningen. För att åtgärda problemet bör du radera filer och mappar som du inte behöver permanent. När du har raderat dessa filer och mappar permanent återupptas synkningen automatiskt efter en tid.

Creative Cloud | Ta bort filer permanent

När du tar bort filer permanent från mappen Borttaget kan du inte återställa dem.

 1. Logga in på Creative Cloud-webbplatsen

 2. Klicka på Raderat på sidopanelen.

  Hur du arkiverar filer
  Alternativet Borttaget i den vänstra panelen

 3. Markera filerna eller mapparna som du vill ta bort permanent från molnet och välj sedan  Radera permanent.

   Vill du radera flera filer eller mappar? Håll ned skifttangenten för att välja flera filer eller mappar. 

  Arkivera flera filer
  Ta bort filer permanent

 4. Välj Radera permanent i bekräftelsefönstret för att radera filerna permanent.

  Välj permanent borttagning
  Dialogrutan Ta bort permanent

  Obs!

  Se till att du inte stänger webbläsarfönstret förrän alla valda filer har tagits bort.

Viktigt:

För att frigöra din kvot genom att ta bort synkade förinställningar i Photoshop måste du inaktivera Synkning av förinställningar. En dialogruta visas med en fråga om du vill behålla dina nu synkade förinställningar eller radera dem från kontot. Välj Nej för att ta bort alla Photoshop-förinställningar som synkas nu från Creative Cloud. Läs mer i Synka Photoshop-förinställningar

Lightroom-lagring | Ta bort foton permanent

När du tar bort filer permanent från mappen Borttaget kan du inte återställa dem.

 1. Logga in på Lightroom på webben.

 2. Välj  Raderat i den vänstra sidopanelen.

   Filer i mappen Raderat tas bort automatiskt efter 60 dagar.

  LR har raderats

 3. Markera filerna du vill radera permanent från molnet och välj sedan .

  Välj filer att radera permanent

   Vill du radera flera filer eller mappar? Håll ned skifttangenten för att välja flera filer eller mappar.

 4. Välj Radera i bekräftelsefönstret för att ta bort filerna permanent från molnet.

  Obs!

  Se till att du inte stänger webbläsarfönstret förrän alla valda filer har tagits bort.

Document Cloud | Ta bort filer permanent

 1. Logga in på Acrobat Web.

 2. Markera filerna du vill ta bort och välj  Ta bort bland alternativen som visas till höger.

  Radera dokument
  Radera Document Cloud-filer

 3. Välj Radera i bekräftelsefönstret för att radera filerna permanent.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto