Med synkronisering av förinställningar i Photoshop kan du hantera dina bästa förinställningar genom att synkronisera dem sömlöst på valfria enheter, vilket innebär att du inte längre behöver exportera och importera mellan olika enheter eller programversioner.

Synkronisera Photoshop-förinställningar

När synkronisering av förinställningar är aktiverad synkroniseras dina förinställningar på en enhet med ditt Creative Cloud och sedan synkroniseras de med andra skrivbordsenheter som du loggar in på med samma Adobe-ID.

Synkronisera dina Photoshop-förinställningar
Synkronisera dina Photoshop-förinställningar enkelt med Creative Cloud och få åtkomst till dem på andra skrivbordsenheter.

När detta är aktiverat synkroniseras följande typer av förinställningar med Creative Cloud:

  • Penslar 
  • Övertoningar
  • Färgrutor
  • Format
  • Former
  • Mönster

Obs!

Följande typer av förinställningar kan för närvarande inte synkroniseras med Creative Cloud: förinställningar eller profiler för arbetsytor, verktyg, konturer, Ersätt himmel och Camera Raw.

Aktivera synkronisering av förinställningar

Synkronisering av förinställningar är aktiverat som standard. Du kan aktivera eller avaktivera synkronisering av förinställningar via Inställningar > Allmänt > Förinställningssynkronisering

Inställningar för synkronisering av förinställningar
Inställningar för synkronisering av förinställningar
Avaktivera synkronisering av förinställningar

När du avmarkerar alternativet Förinställningssynkronisering visas en dialogruta med en fråga om du vill behålla dina nuvarande synkroniserade förinställningar så att andra enheter fortfarande har åtkomst till dem eller om du vill ta bort dem från ditt konto.

Obs! När du väljer Nej tas alla synkroniserade förinställningar bort från Creative Cloud och alla förinställningar på andra system med synkronisering av förinställningar aktiverat tas bort.

Aktivera synkronisering av förinställningar

När du aktiverar synkronisering av förinställningar visas en bekräftelsedialogruta.

Vanliga frågor

Kan jag använda synkronisering av förinställningar som en säkerhetskopia?

Synkronisering av förinställningar är avsedd att användas till säkerhetskopiering, men vi rekommenderar alltid att ha en säkerhetskopiera dina favoritförinställningar manuellt.

Kommer ordningen på mina förinställningar att behållas?

Ja. Mappar för förinställningar, hierarkier och rangordning finns kvar på alla enheter om Synkronisering av förinställningar är aktiverad.

Hur vet jag om mina förinställningar har synkroniserats klart?

Synkronisering av förinställningar i Creative Cloud
Synkronisering av förinställningar i Creative Cloud

Klicka på molnikonen i det övre högra hörnet i Creative Cloud för att visa aktuell status för filsynkronisering.

Om filsynkronisering fortfarande pågår på någon av datorerna är synkronisering av förinställningar inte avslutad.

När filsynkroniseringen visas som Uppdaterad är synkroniseringen av dina förinställningar klar.

Varför svarar inte Photoshop vid första synkroniseringen?

Om det verkar som att Photoshop har frusit när du aktiverat synkronisering av förinställningar för första gången ska du vänta lite, och undvik att tvångsavsluta Photoshop. Om du har många förinställningar att synkronisera kan det ta några minuter innan den första synkroniseringen blir klar.

Varför visas inte mina synkroniserade förinställningar på en annan dator?

Kontrollera att Synkronisering av förinställningar är aktiverad på alla enheter som du vill att dina förinställningar ska synkroniseras mellan. Om du aktiverar synkronisering av förinställningar på en dator aktiveras inte synkronisering av förinställningar automatiskt på dina andra datorer.