Användarhandbok Avbryt

Synkronisera dina filer med hjälp av molnlagring

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord
  3. Ändra din Adobe-plan
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina alster för att få kommentarer
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
 7. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 8. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig synkronisera Creative Cloud-filer så att du får tillgång till och kan arbeta med dina projekt på olika enheter och datorer.

Vad är filsynkronisering?

Molnlagring synkroniserar dina filer, mappar, Creative Cloud Libraries och resurser mellan anslutna enheter via ditt Creative Cloud-konto. Filer som finns i din Creative Cloud Files-mapp synkroniseras automatiskt till Creative Clouds webbsida. På liknande sätt synkroniseras en fil som överförts till avsnittet Synkade filerCreative Clouds webbsida eller till en mobilapp till Creative Cloud Files-mappen på datorn.

Synkroniserade filer går att se direkt i Adobes egna filformat utan att behöva hämtas eller visas i själva Creative Cloud-appen.

Spara dina filer i molnet

Synkronisera dina filer automatiskt genom att spara dem direkt i Creative Cloud Files-mappen.

 1. Starta ditt Creative Cloud-program.

 2. Skapa en fil eller öppna en befintlig.

 3. Välj endera Arkiv > Spara för en ny fil eller Arkiv > Spara som för en befintlig fil.

  Specialtecken

  Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Det gör inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

 4. Navigera till mappen Creative Cloud Files och spara filen där. Filerna synkroniseras automatiskt till ditt Creative Cloud-konto.

  Mappen Creative Cloud Files
  Mappen Creative Cloud Files

 Med Creative Cloud-program som Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe XD kan du spara dina filer som molndokument. Ändringar av molndokument sparas i molnet i realtid. Läs mer om molndokument.

Flytta befintliga filer till molnet

Samla alla dina mediefiler. Du kan använda molnlagring för alla typer av filer, inte bara sådana som du har skapat med Creative Cloud-program.

 1. Välj ikonen Överför i det övre högra hörnet på fliken Synkroniserade filer.

  Överför mediefiler till Creative Cloud-webbplatsen

 2. Välj filer på datorn som du vill överföra och välj Öppna.

  De överförda filerna synkroniseras automatiskt till fliken Synkroniserade filer på Creative Cloud-webbplatsen.

Kontrollera synkroniseringsstatusen för filerna

Använd Creative Cloud-datorprogrammet för att kontrollera statusen för de synkroniserade filerna.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj molnaktivitetsikonen  uppe till höger.

  På snabbmenyn visas synkroniseringsstatusen för Creative Cloud-filerna.

  Kontrollera synkroniseringsstatusen för Creative Cloud-filer

Hitta och hantera dina filer

Du får tillgång till och kan hantera dina filer på Creative Cloud-webbplatsen.

 1. Gå till fliken där filen finns:

  • Molndokument: Filer som har skapats i Adobe Aero, Adobe Fresco, XD Illustrator eller Photoshop (om du sparade filerna som molndokument).
  • Publicerade länkar: Filer som har skapats och delats från Adobe Aero, Dimension, XD eller InDesign.
  • Synkoniserade filer: Filer som du har sparat till Creative Cloud Files-mappen eller laddat upp direkt till synkroniserade filer på Creative Clouds webbplats.
  • Mobila arbeten: Filer som har skapats med Creative Cloud-mobilappar.
 2. Välj en fil och välj sedan ikonen Fler åtgärder  för att se vad du kan göra med den. Du kan dela, byta namn på, flytta, kopiera, hämta och radera filer. (Du kan till och med överföra nya versioner av dem.)

  Välj ikonen för Fler åtgärder

Gå till fliken Filer och välj Öppna synkningsmapp längst ned till vänster om du vill komma åt Creative Cloud-filmappen från Creative Cloud-datorprogrammet. När mappen öppnas kan du överföra dina filer direkt för att synka dem med ditt Creative Cloud-konto. (Om du använder en tidigare version av Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Filer > Öppna mapp.)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto