Lär dig hur du synkroniserar Creative Cloud-filer så att du kan komma åt och arbeta med dina projekt på olika enheter eller datorer.

Introduktion

Med molnlagringsfunktionen i Creative Cloud kan du synkronisera ditt innehåll till din dator via en Creative Cloud Files-mapp i ditt operativsystems filläsare. Med den här funktionen kan du komma åt och arbeta med dina projekt på olika enheter eller datorer.

Synkronisering replikerar alla filer i mappen Creative Cloud Files och överför dem automatiskt online. På motsatt sätt, om du överför en fil till Creative Cloud-webben via Ditt arbete eller via en mobilapp så hämtas den automatiskt till Creative Cloud Files-mappen på din dator. När synkronisering är aktiverad hålls innehållet identiskt på alla enheter.

När filer har synkroniserats kan de visas direkt i webbläsaren i Adobe-filformat utan att behöva laddas ned eller visas i själva produkterna.

Komma igång med filsynkronisering

Du kan synkronisera filer från din dator till Creative Cloud-webben och programmet, och sedan ha åtkomst till dem överallt. Synkroniserade filer är tillgängliga på alla dina anslutna enheter och datorer samt i mappen Creative Cloud Files.

Creative Cloud Files-mappen skapas automatiskt när du använder Creative Cloud-datorprogrammet. Mappen finns i användarmappen på både Windows och macOS.

Windows: C:\Users\<användare>
macOS: Mac HD/User/<användare>

Om du vill veta den exakta platsen för Creative Cloud Files-mappen klickar du på molnikonen  i det övre högra hörnet i Creative Cloud-datorprogrammet och klickar på knappen Öppna synkningsmapp.

Öppna synkningsmapp

 Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

När synkronisering är aktiverad överförs filerna i Creative Cloud Files-mappen till din molnlagring och kan visas online.

Visa synkroniserade resurser online

Du kan visa dina synkroniserade filer online via avsnittet Ditt arbete på Creative Cloud-webbplatsen. När filerna är synkroniserade är de åtkomliga från andra enheter eller online genom att gå till Ditt arbete > Filer > Synkroniserade filer.

Creative Cloud Assets-sidan

Obs!

Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

Överför resurser

Du kan överföra filer direkt till Ditt arbete på något av de följande sätten.

 • Överför dina filer på Creative Cloud med knappen Överför filer i det övre högra hörnet på sidan Ditt arbete.
Knappen Överför filer

Obs!

När du aktiverar synkronisering av filer laddas dina överförda filer automatiskt ned till Creative Cloud-filmappen.

 • Dra och släpp filer från din dator till sidan Ditt arbete.
Sidan Ditt arbete

Obs!

Vissa webbläsare stöder inte synkronisering av filer med drag-och-släpp-funktionalitet.

 • Du kan även överföra filer via mobilappar. Med CreativeSync kan du smidigt gå mellan olika appar på din mobila enhet i ett sammanhängande arbetsflöde. 

Byt plats för synkroniseringsmappen

Följ de här stegen om du vill ändra plats för Creative Cloud-filmappen på din dator.

 1. Starta Creative Cloud-datorprogrammet och logga in på ditt konto.

  Du kan även klicka på ikonen för Creative Cloud  som finns i aktivitetsfältet (Windows) eller Apple-menyfältet (macOS), för att öppna Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger i Creative Cloud-datorprogrammet.

 3. Klicka på Synkronisering i sidlisten till vänster och klicka på redigeringsikonen   för att ändra mapplatsen

  Redigera plats för synkroniseringsmapp
  Redigera plats för synkroniseringsmapp

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 4. Välj den plats där du vill placera Creative Cloud-filmappen.

  Resurserna och filerna i din befintliga synkroniseringsmapp flyttas till den nya platsen.

  Obs!

  När platsen har ändrats flyttas mappen och filerna automatiskt till den nya platsen. Låt synkroniseringsprocessen slutföras innan du ändrar mappens plats.

 5. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Aktivera synkroniseringsmeddelanden från Adobe

Gör så här för att få synkroniseringsmeddelanden från Creative Cloud-datorprogrammet:

 1. Klicka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet i Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Klicka på Meddelanden i sidlisten och aktivera OS-meddelanden.

  Aktivera OS-meddelanden

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

 3. Aktivera Synkronisering i listan.

  Aktivera synkroniseringsmeddelanden
  Aktivera synkroniseringsmeddelanden

Hantera överföringshastigheten vid synkronisering

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan du styra hur snabbt dina filer synkroniseras. Du kan hantera överföringshastigheten för dina filer, både när de överförs online och när de laddas ned lokalt.

Gör så här för att justera hastigheten till den aktuella bandbredden:

 1. Klicka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet i Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Klicka på Synkronisering i sidlisten och välj hämtnings- och överföringshastighet i listrutan. 

  Ändra överförings- och hämtningshastighet
  Ändra hämtnings- och överföringshastighet för filsynkronisering

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

Kontrollera version av Creative Cloud Sync

Om du vill se vilken version av Creative Cloud Sync som är installerad på datorn klickar du på Hjälp i menyraden och klickar sedan på Om Creative Cloud i listrutan.

Om Creative Cloud
Om Creative Cloud
Sync-version
Sync-version

 Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

Pausa och återuppta filsynkronisering

Med pausfunktionen kan du låta filsynkroniseringen pausas automatiskt. Gör så här för att pausa och återuppta filsynkronisering.

 1. Klicka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet i Creative Cloud-datorprogrammet.

 2. Klicka på Synkronisering i popupfönstret Inställningar. Klicka på Pausa synkning eller Fortsätt synka beroende på vad du vill göra.

  Pausa filsynkronisering
  Pausa eller fortsätt synkning

   Ser skärmen annorlunda ut? Se anvisningar för den tidigare versionen av Creative Cloud-datorprogrammet. 

  Synkroniseringsstatusen i Creative Cloud-datorprogrammet ändras när du pausar eller återupptar synkroniseringen. 

  Filsynkronisering pausad
  Statusen Pausa filsynkronisering

  Obs!

  När filsynkronisering är pausad synkroniseras inte de ändringar du gör i filer på din dator till Creative Cloud-program och webben. På samma sätt synkroniseras inte ändringarna du gör i filer på ditt Creative Cloud-konto (på webben, mobilappar eller en annan dator) tillbaka till din dator. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy