Synkronisera dina filer med hjälp av molnlagring

Lär dig synkronisera Creative Cloud-filer så att du får tillgång till och kan arbeta med dina projekt på olika enheter och datorer.

Vad är filsynkronisering?

Dina filer, mappar, Creative Cloud Libraries och resurser synkroniseras tack vare molnlagring mellan anslutna enheter via ditt Creative Cloud-konto. Filer som finns i din Creative Cloud Files-mapp synkroniseras automatiskt till Creative Clouds webbplats. På liknande sätt synkroniseras en fil som överförs till Creative Clouds webbplats eller till en mobilapp till Creative Cloud Files-mappen på skrivbordet.

Synkroniserade filer går att visa direkt i Adobes egna filformat utan att behöva hämtas eller visas i själva Creative Cloud-programmen.

Spara dina filer i molnet

Synkronisera dina filer automatiskt genom att spara dem direkt i Creative Cloud Files-mappen.

 1. Starta ditt Creative Cloud-program.

 2. Skapa en fil eller öppna en befintlig.

 3. Välj endera Arkiv > Spara för en ny fil eller Arkiv > Spara som för en befintlig fil.

  Specialtecken

  Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkroniseras inte. Det gör inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkroniserar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synkronisera resurser."

 4. Navigera till mappen Creative Cloud Files och spara filen där. Filerna synkroniseras automatiskt till ditt Creative Cloud-konto.

  Mappen Creative Cloud Files
  Mappen Creative Cloud Files

 Med Creative Cloud-program som Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator och Adobe XD kan du spara dina filer som molndokument. Ändringar av molndokument sparas i molnet i realtid. Läs mer om molndokument.

Flytta befintliga filer till molnet

Samla alla dina mediefiler. Du kan använda molnlagring för alla typer av filer, inte bara sådana som du har skapat med Creative Cloud-program.

 1. Välj ikonen Överför filer  i det övre högra hörnet på fliken Synkroniserade filer.

  Överför mediefiler till Creative Cloud-webbplatsen

 2. Välj filer på datorn som du vill överföra och välj Öppna.

  De överförda filerna synkroniseras automatiskt till fliken Synkroniserade filer på Creative Cloud-webbplatsen.

Kontrollera synkroniseringsstatusen för filerna

Använd Creative Cloud-datorprogrammet för att kontrollera statusen för de synkroniserade filerna.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj -ikonen i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj molnaktivitetsikonen  uppe till höger.

  På snabbmenyn visas synkroniseringsstatusen för Creative Cloud-filerna.

  Kontrollera synkroniseringsstatusen för Creative Cloud-filer

Hitta och hantera dina filer

Du får tillgång till och kan hantera dina filer på Creative Cloud-webbplatsen.

 1. Gå till fliken där filen finns:

  • Synkroniserade filer: Filer som du har sparat i mappen Creative Cloud Files.
  • Molndokument: Filer som har skapats i Adobe Aero, Adobe Fresco, XD Illustrator eller Photoshop (om du sparade filerna som molndokument).
  • Mobila arbeten: Filer som har skapats med Creative Cloud-mobilappar.
 2. Välj en fil och välj sedan ikonen Fler åtgärder  för att se vad du kan göra med den. Du kan dela, byta namn på, flytta, kopiera, hämta och radera filer. (Du kan till och med överföra nya versioner av dem.)

  Välj ikonen för Fler åtgärder

 Om du vill få tillgång till Creative Cloud-filmappen i Creative Cloud-datorprogrammet går du till fliken Ditt arbete och väljer länkikonen för Ditt arbete  på sidopanelen till vänster. Välj sedan Öppna synkningsmapp. När mappen är öppen kan du överföra dina filer direkt för att synkronisera dem med ditt Creative Cloud-konto. (Om du använder en tidigare version av Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Filer > Öppna mapp.)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto