Användarhandbok Avbryt

Synka dina filer med hjälp av molnlagring

 1. Användarhandbok för Creative Cloud
 2. Introduktion till Creative Cloud
  1. Vanliga frågor | Creative Cloud
  2. Systemkrav för Creative Cloud
  3. Filsynkning i Creative Cloud | Kända fel
 3. Hämta, installera, konfigurera och uppdatera
  1. Hämta Creative Cloud-program
  2. Öppna Creative Cloud-program
  3. Arbetsytan Start
  4. Uppdatera Creative Cloud-program
  5. Ändra språkinställning för dina Creative Cloud-program
  6. Avinstallera Creative Cloud-datorprogrammet
  7. Avinstallera eller ta bort Creative Cloud-program
 4. Hantera ditt konto
  1. Konvertera en testversion av Creative Cloud till ett betalt medlemskap
  2. Återställ ditt Adobe-lösenord.
  3. Ändra din Adobe-plan.
  4. Uppdatera kreditkort och faktureringsadress
  5. Visa, hämta eller e-posta din Adobe-faktura
  6. Åtgärda en misslyckad eller utebliven betalning
  7. Avbryta en Adobe-testversion eller prenumeration
 5. Tjänster i Creative Cloud
  1. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
  2. Använda Adobe Fonts i Creative Cloud-program
  3. Creative Cloud Market är inte längre tillgängligt
 6. Tjänster för samarbete och lagring
  1. Vad är molndokument?
  2. Molndokument | Vanliga frågor
  3. Skapa eller konvertera filer till molndokument
  4. Konfigurera molndokument för användning offline
  5. Återgå till en tidigare version av ett molndokument
  6. Dela dina verk för kommentarer content/help/en/creative-cloud/add-group-libraries.html
  7. Varför kan jag inte se mina molndokument offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeta om bibliotek och mappar i Creative Cloud
  10. Frågor och svar om samarbete
  11. Synka dina filer med molnlagring
  12. Ta reda på hur mycket molnlagring du har
  13. Ange synkningsalternativ
  14. Avveckling av synkade Creative Cloud-filer
  15. Hämta Synkade filer och innehåll
 7. Ordna bibliotek
  1. Skapa grupper i bibliotek
  2. Radera grupper i bibliotek
  3. Radera element i bibliotek
  4. Flytta element i bibliotek
 8. Creative Cloud-mobilappar
  1. Vanliga frågor | Mobilappar
  2. Adobe Creative Cloud för mobila enheter
 9. Enterprise och team
  1. Lär dig mer och support för företag
  2. Lär dig mer och support för team
  3. Snabbstartguide för teammedlemmar

Lär dig synka Creative Cloud-filer så att du får tillgång till och kan arbeta med dina projekt på olika enheter och datorer.

Obs!

Från och med 11 december 2023 har inte nya användare och organisationer rätt till Synkade filer i Creative Cloud. Från och med 1 februari 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för personliga konton som fanns före 11 december 2023 (läs mer här). Från och med 1 oktober 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för företagskonton som är kopplade till organisationer som fanns före 11 december 2023 (läs mer här).

Vad är filsynkronisering?

Molnlagring synkar dina filer, mappar, Creative Cloud Libraries och resurser mellan anslutna enheter via ditt Creative Cloud-konto. Filer som finns i din Creative Cloud Files-mapp synkas automatiskt till Creative Clouds webbsida. På liknande sätt synkas en fil som överförts till avsnittet Synkade filerCreative Clouds webbsida eller till en mobilapp till Creative Cloud Files-mappen på datorn.

Synkade filer går att se direkt i Adobes egna filformat utan att behöva hämtas eller visas i själva Creative Cloud-appen.

Spara dina filer i molnet

Synka dina filer automatiskt genom att spara dem direkt i Creative Cloud Files-mappen.

 1. Starta ditt Creative Cloud-program.

 2. Skapa en fil eller öppna en befintlig.

 3. Välj endera Arkiv > Spara för en ny fil eller Arkiv > Spara som för en befintlig fil.

  Specialtecken

  Filnamn som innehåller specialtecken som |, ", ?, <, >, /, *, eller : synkas inte. Det gör inte heller filer med reserverade namn, som AUX eller Com1. Om du får ett felmeddelande byter du namn på filen och synkar den till Creative Cloud. Mer information finns i Fel: "Det gick inte att synka resurser."

 4. Navigera till mappen Creative Cloud Files och spara filen där. Filerna synkas automatiskt till ditt Creative Cloud-konto.

  Mappen Creative Cloud Files
  Mappen Creative Cloud Files

 Med Creative Cloud-program som Adobe Aero, Adobe Fresco, Photoshop, Illustrator, Adobe XD och Adobe InDesign kan du spara dina filer som molndokument. Ändringar av molndokument sparas i molnet i realtid. Läs mer om molndokument.

Flytta befintliga filer till molnet

Samla alla dina mediefiler. Du kan använda molnlagring för alla typer av filer, inte bara sådana som du har skapat med Creative Cloud-program.

 1. Välj ikonen Överför i det övre högra hörnet på fliken Synkade filer.

  Överför mediefiler till Creative Cloud-webbplatsen

 2. Välj filer på datorn som du vill överföra och välj Öppna.

  De överförda filerna synkas automatiskt till fliken Synkade filer på Creative Cloud-webbplatsen.

Kontrollera synkningsstatusen för filerna

Använd Creative Cloud-datorprogrammet för att kontrollera statusen för de synkade filerna.

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj molnaktivitetsikonen  uppe till höger.

  På snabbmenyn visas synkningsstatusen för Creative Cloud-filerna.

  Kontrollera synkningsstatusen för Creative Cloud-filer

Hitta och hantera dina filer

Du får tillgång till och kan hantera dina filer på Creative Cloud-webbplatsen.

 1. Gå till fliken där filen finns:

  • Molndokument: Filer som har skapats i Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och Adobe InDesign (om du sparade filerna som molndokument).
  • Publicerade länkar: Filer som har skapats och delats från Adobe Aero, Adobe Dimension och Adobe XD.
  • Synkoniserade filer: Filer som du har sparat till Creative Cloud Files-mappen eller laddat upp direkt till synkade filer på Creative Clouds webbplats.
  • Mobila arbeten: Filer som har skapats med Creative Cloud-mobilappar.
 2. Välj en fil och välj sedan ikonen Fler åtgärder  för att se vad du kan göra med den. Du kan dela, byta namn på, flytta, kopiera, hämta och radera filer. (Du kan till och med överföra nya versioner av dem.)

  Välj ikonen för Fler åtgärder

 Gå till fliken Filer och välj Öppna synkningsmapp längst ned till vänster om du vill komma åt Creative Cloud-filmappen från Creative Cloud-datorprogrammet. När mappen öppnas kan du överföra dina filer direkt för att synka dem med ditt Creative Cloud-konto. (Om du använder en tidigare version av Creative Cloud-datorprogrammet väljer du Filer > Öppna mapp.)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online