Kan inte överföra programinställningar mellan CC- och CC 2014-produkter

Problem: Programinställningar överförs inte mellan CC- och CC 2014-produkter

När du försöker använda Adobe CC-programinställningar i Adobe CC 2014-versionen slutförs synkroniseringsprocessen, men inställningarna importeras inte eller du får ett fel om inställningarna är inkompatibla.

Obs! Följande CC-/CC 2014-produkter inkluderar förmågan att ladda upp inställningar till Creative Cloud: After Effects, Dreamweaver, Flash Professional, Illustrator, InDesign, Photoshop, och Premiere Pro.

Lösning

Inställningar från CC-produkter kanske inte är kompatibla med CC 2014-utgåvan. Beteendet varierar beroende på produkt. De flesta CC-produkter som är kompatibla med CC 2014 kräver att du importerar den tidigare versionens inställningar första gången du startar CC 2014-versionen. Adobes tekniska team är medvetet om att kundernas förväntningar kring processen inte var tydliga och undersöker hur man kan förbättra upplevelsen.

Se nedan för information om den specifika CC-produkten.

After Effects

I nedre delen av rutan Allmänt i dialogrutan After Effects-inställningar finns knappen Migrera tidigare versionsinställningar. Om du har After Effects CC (12.x) installerad på samma dator som versionen CC 2014 (13.0), öppnas en dialogruta med en möjlighet att migrera inställningar från den versionen till den nya. Om du väljer att migrera inställningar, starta om After Effects för att ladda de nya inställningarna.

Inställningarna som migreras inkluderar inställningar, tangentbordsgenvägar, mallar för utmatningsmoduler, kompositionsinställningar, återställningsinställningar och tolkningsregler.

Se detta inlägg för mer information.

Dreamweaver

Inställningar från Dreamweaver CC kan migreras vid första start av Dreamweaver CC 2014 med hjälp av knappen Importera synkroniseringsinställningar som beskrivs här.

Obs! Alternativet är endast tillgängligt vid första starten av CC 2014-versionen. Det är inte tillgängligt för dig senare.

Flash Professional

Flash Pro stöder endast överföring av inställningar från CC till CC 2014 vid första synkronisering. Om du har CC-inställningar som du har laddat upp till Creative Cloud får du en synkroniseringskonflikt när du försöker synkronisera första gången i CC 2014. Välj att synkronisera moln för att importera CC-inställningarna. Processen för att synkronisera inställningar finns här.

Illustrator

Illustrator CC 2014 stöder för närvarande inte import av inställningar från tidigare CC-version.

Manuell kopiering av innehållet i inställningsmappen mellan versioner har fungerat för de flesta kunder. Inställningar för Illustrator CC 2014 finns i inställningsmappen Adobe Illustrator 18, medan inställningar för Illustrator CC finns i inställningsmappen Adobe Illustrator 17.

Information om inställningsplats finns här.

InDesign

Synkronisering av inställningar bevarar inte inställningar mellan installationer av olika större versioner av InDesign. InDesign CC-versionsinställningarna synkroniseras till exempel inte med en installation av CC 2014-utgåvan.  

Vid första starten av nya CC 2014-versionen uppmanas du att importera inställningar från den tidigare versionen. Processen förklaras i Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud och i denna video.

Photoshop

Nytt i Photoshop CC (2015), dina förinställningar och inställningar migreras automatiskt från den tidigare versionen som är installerad på ditt lokala system.

Om du installerar Photoshop CC på ett separat, nytt system, bör du ladda upp dina inställningar från ditt befintliga system och sedan hämta dem till det separata nya systemet. Välj Inställningar > Synkronisera inställningar för att synkronisera dina inställningar.

Om du stöter på problem, se Förinställd migration.

Adobe Premiere Pro

Varje större version av Adobe Premiere Pro har sin egen kopia av inställningsfiler. Adobe Premiere Pro CC 7.x använder till exempel en 7.0-katalog för att lagra inställningsfilen, medan Adobe Premiere Pro CC 2014 använder en 8.0-katalog.

När du uppgraderar till aktuell version av Adobe Premiere Pro CC från en 7.x-version migreras synkroniseringsinställningarna automatiskt till den nya versionen.

Välj Synkronisera inställningar eller Använd inställningar från ett annat konto från välkomstskärmen eller menyn Arkiv > Synkronisera inställningar. Alla inställningsfiler från katalogen 7.0 kopieras automatiskt till katalogen 8.0.

Mer information finns i avsnittet Migrera synkroniserade inställningar i Synkronisera inställningar med Adobe Creative Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?