Förinställningar är samlingar av objekt och värden som tillämpas på grafik och som när som helst kan sparas, läsas in eller ersättas. Penslar och kortkommandon är två exempel. Photoshop innehåller förinställningar men du kan även skapa dina egna.

Inställningar är faktiska värden som är inlästa i Photoshop. Inställningarna styr olika element och verktyg i programmet, t.ex. den aktuella penseln och alla dess värden.

Du kan migrera både dina egna förinställda samlingar och vissa Photoshop-förinställningar från en version av Photoshop till en annan på samma dator. Processen är liknande som hur förinställa migrerat i Photoshop CS6. Om du redan har migrerat förinställningar i Photoshop CS6 kan du se några förändringar av den automatiska funktionen för migrering av förinställningar i listan nedan.

Du kan även flytta dina egna förinställningar till andra datorer genom att använda Exportera/importera förinställningar. Funktionen Exportera/importera förinställningar är inte bara avsedd för datorer med Creative Cloud.

Obs! Se till att du använder samma mappstruktur när du flyttar åtgärderna till en ny dator. I annat fall kan vissa åtgärder inte fungera korrekt.

Migrera inställningar från en tidigare version när du installerar Photoshop CC

När du installerar Photoshop CC migrerar Creative Cloud som standard dina förinställningar och inställningar från tidigare versioner. Om du inte vill migrera dina förinställningar och inställningar avmarkerar du Avancerade alternativ > Importera inställningar och förinställningar från föregående version i den bekräftelsedialogruta som visas när du klickar på Uppdatera i Creative Cloud-datorprogrammet.

Om du inte migrerar dina inställningar när du installerar Photoshop CC, eller om du uppgraderar till Photoshop CC från en äldre version av Photoshop, kan du migrera dina förinställningar och inställningar genom att välja Redigera > Förinställningar > Migrera förinställningar.

Obs!

Huvudinställningsfilen migreras inte när du väljer menyalternativet Migrera förinställningar.

Migrering av förinställningar och inställningar efter installation

Du kan migrera förinställningar och vissa inställningar i Photoshop CS6 till Photoshop CC. Du kan även kopiera dem till en annan dator. Förinställda alternativ är tillgängligt när du startar Photoshop CC första gången och därefter om du väljer Redigera > Förinställningar i Photoshop.

När du startar Photoshop första gången visas Förinställningshanteraren. Med hjälp av den kan alla förinställningar i listan nedan migreras från Photoshop CS6 (eller från din senaste version av Photoshop).

Flera ändringar har gjorts från Photoshop CS6 migreringsprocessen:

 • Dialogrutan Migrering av förinställningar visas första gången Photoshop CC startas. Den visas inte igen om du återställer inställningarna genom att trycka på Skift+Ctrl+Alt (Windows) eller Skift+Alt+Cmd (Mac OS). För att migrera efter första start, välj Redigera > Förinställd > Migrera förinställning.
 • Det är inte längre nödvändigt att starta om Photoshop efter migrering av dina förinställningar.
 • Förinställningar kan migreras från den senaste installerade versionen före Photoshop CC, från och med Photoshop CS3. Du kan migrera förinställningarna från ett flertal versioner av Photoshop, men gör migreringen från en version av Photoshop åt gången.

Följande förinställningar kan migreras:

 • Åtgärder
 • Svartvit (justering)
 • Penslar
 • Blanda kanaler (justering)
 • Färgområde
 • Färgrutor
 • Konturer
 • Kurvor (justering)
 • Egna former
 • Doutone (Mono, Duo, Tri, kvadrupel)
 • Exponering (justering)
 • Övertoningar
 • HDR-toning (justering)
 • Nyans och mättnad (justering)
 • Kortkommandon
 • Nivåer (justering)
 • Ljuseffekter
 • 3D-ljus
 • 3D-material
 • Menyanpassning
 • Mönster
 • 3D-renderingsinställningar
 • 3D-ciselering
 • Selektiv färgändring (justering)
 • Stilar
 • Verktyg
 • 3D-volymer

Följande inställningar kan migreras:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Exportera och importera förinställningar

Om du önskar att överföra dina förinställningar från en dator till andra eller till en offline-dator, exportera manuellt därefter importera dina förinställningar.

Gå till datorn som innehåller de förinställningar som du vill migrera:

 1. Öppna Photoshop.
 2. Välj Redigera > Förinställningar >Exportera/importera förinställningar.
 3. Välj Exportera förinställningar.
 4. Välj de förinställningar som du vill migrera.
 5. Klicka på Exportera förinställningar.
 6. Markera mappen som du ska exportera förinställningarna till. Välj en mapp som du kan använda för överföring av filerna via en USB-enhet, ett nätverk eller en delningstjänst på Internet.
 7. På den dator som tar emot de importerade inställningarna välj redigera > förinställningar > exportera/importera förinställningar från Photoshop.
 8. Välj den mapp som du vill importera från samt de förinställningar som du vill importera.

Du kan importera inställningar manuellt från Photoshop CS6 till Photoshop CC genom att använda Exportera/importera förinställningar:

 1. Välj Redigera > Förinställningar >Exportera/importera förinställningar.
 2. Välj Importera förinställningar.
 3. Välj den förinställng du vill importera, eller klicka Lägg till allt.
 4. Om du inte har sparat förinställningarna i en förvald standardmapp, ska du markera Välj importmapp och sedan välja en lämplig mapp.
 5. Klicka på Importera förinställningar.