Distribuera Creative Cloud-paketet på MAC OS version 10.8 och tidigare

Problem med att distribuera Creative Cloud-paketet på MAC OS version 10.8 och tidigare

Om du skapar ett paket för CC 2014 eller tidigare versioner som stöds i MAC OS 10.8 och dina användare kan distribuera det här paketet på datorer med 10.8 eller tidigare versioner kommer distributionen av paketet att misslyckas.

Upplösning

Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Skapa paketet med de nödvändiga produkterna.

    Om du redan har skapat ett paket som ska distribueras, kan du använda det paketet.

  2. Hämta zip-filen från följande platser:

  3. Extrahera det här zip-arkivet och ersätta innehållet i följande mapp med innehållet i arkivet:

    <package name>/Build/<pacakge name>_Install.pkg/Contents/Resources/ASU

  4. Du kan distribuera detta paket på MAC OS version 10.8 och tidigare.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?