Avslutningskod: 26 – Byte av media krävs för att fortsätta installationen.

Felmeddelandet Avslutningskod: 26 vid distribution av ett paket

Vid distribution av ett paket som skapats med Creative Cloud Packager visas följande meddelande i filen PDApp.log:

Avslutningskod: 26 – Byte av media krävs för att fortsätta installationen.

Relaterade fel i loggfilerna kan innehålla följande:

11/22/33 11:22:33:444 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Returkoden från Adobe Installer Process är (26). Avbryter installationsprocessen.

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Det gick inte att ta bort payload-informationen ({[Hexidecimal code]}) från tabellen beroendedata i lokal media db- [olika tecken]

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 525888 | Det gick inte att åtgärda beroenden i media db

11/22/33 11:22:33:444 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager | |  | 535848 | Media misslyckades ([file name])

 

Lösning: Återskapa distributionspaket

Vissa filer saknas i installationspaketet. Lösning: Återskapa paketet. Gå till Skapa paket.

Återskapa även media_db.db och tillhörande filer. Ta bort CAPS-databasmappen och dess säkerhetskopiering från alla datorer som paketet distribuerades till:

Windows

  • Program\Delade filer\Adobe\initvers
  • Program\Delade filer\Adobe\backup

Mac OS

  • /Bibliotek/Programsupport/Adobe/caps
  • /Bibliotek/Programsupport/Adobe/säkerhetskopiering
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto