Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

Den här artikeln beskriver hur du använder Adobe Creative Cloud Packager för att skapa distributionspaket för Adobe Creative Cloud. Artikeln kan användas både av Adobe Creative Cloud for teams-kunder och Adobe Creative Cloud for enterprise-kunder.

Obs! Information om programspecifika beteenden och en lista över information och lösningar för vissa scenarier finns i Viktig information.

Här följer ett antal steg för att skapa och distribuera paket med Adobe Creative Cloud Packager.

Hämta Creative Cloud Packager

Hämta Adobe Creative Cloud Packager.

 • Om du använder Creative Cloud for teams hämtar du Adobe Creative Cloud Packager från teamadministratörsportalen på Adobe Creative Cloud.
 • Om du använder Creative Cloud for enterprise hämtar du Adobe Creative Cloud Packager från Adobes licenswebbplats (LWS) eller Admin Console.

Obs! Adobe rekommenderar att Creative Cloud Packager inte installeras på ett system där en eller flera Creative Suite-produkter eller Creative Cloud Manager-produkter har installerats.

Adobe Application Manager 3.1 och Creative Cloud Packager kan installeras och användas på samma dator. Kör dem dock inte samtidigt för att skapa paket.

Skapa paket

Utför följande steg för att skapa paket med Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Kör Adobe Creative Cloud Packager.

  • (Windows) Klicka på genvägen till programmet under Program > Adobe > Creative Cloud Packager på Start-menyn.
  • (Mac OS) Använd aliaset i /Program/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Obs! Kör Creative Cloud Packager som administratör på den dator där du skapar paket.
 2. Välj kontotyp. Kontotypen är den typ av licens du har för ditt Creative Cloud-medlemskap. Du kan ha någon av följande kontotyper:

  • Administratör för en Value Incentive Plan-kund (VIP) för Creative Cloud for teams eller Creative Cloud for education.
  • Administratör för Enterprise Term License Agreement (ETLA), Education Enterprise Agreement (EEA) eller offentlig sektor.
  Välj kontotyp
 3. Logga in med ditt Adobe ID och lösenord.

  Om du är Creative Cloud for teams-medlem måste du använda ett Adobe ID som har angetts för en administratör för ditt team. Om du är Creative Cloud for enterprise-kund använder du ett standard-Adobe ID.

  Obs!

  Ditt Adobe ID måste vara listat som ett admin-id för en av kontotyperna.

  Obs!

  Om du är administratör för båda kontotyperna får du Adobe ID:n för båda kontotyperna. Creative Cloud Packager memorerar vilken kontotyp du använder för inloggningen. Även om du stänger Creative Cloud Packager och startar det igen loggas du sedan in igen med samma kontotyp. Du kan ändra kontotypen genom att logga ut, ändra kontotypen och sedan logga in igen (med ett Adobe ID för den valda kontotypen).  

 4. När du har loggat in visas Creative Cloud Packager-skärmen.

  Creative Cloud Packager
 5. Om du vill ange inställningarna för var cacheminnet för produkterna ska placeras, rensa cacheminnet, aktivera/inaktivera automatisk uppdatering av Creative Cloud Packager eller visa hjälpen för Creative Cloud Packager klickar du på nedåtpilen bredvid meddelandet ”Välkommen <användarnamn>” i övre högra hörnet av Creative Cloud Packager-skärmen.

  Välj Inställningar

  Klicka på Inställningar i listrutan för att göra något av följande:  

  • Ändra cacheplatsen som programmen hämtas till.
  • Rensa cacheminnet.

  Obs! Om du rensar cacheminnet tas de hämtade programmen bort. 

  Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar som gjorts i Inställningar. Klicka på Avbryt om du vill avsluta utan att spara de gjorda ändringarna.

  På skärmen Inställningar kan du även aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering av Creative Cloud Packager.

  • Om du väljer Se till att Creative Cloud Packager är uppdaterat om Creative Cloud Packager inte har den senaste tillgängliga versionen uppdateras Creative Cloud Packager automatiskt till den senaste versionen via internet.
  Inställningsalternativ
 6. Gör något av följande på Creative Cloud Packager-skärmen:

  • Klicka på Skapa paket för att starta paketeringsprocessen.
 7. Ange den information som efterfrågas på skärmen Paketinformation.

  Paketinformation

  Paketnamn

  Ange namnet på det paket som du skapar.

  Spara i

  Ange den plats där du vill spara det paket som du skapar. Du kan klicka på bläddringsikonen för att leta upp målmappen eller ange en absolut sökväg.

  Välj organisation

  Om ditt administratörskonto är länkat till fler än en organisation ska du välja den organisation som paketet ska skapas för.

  32-bitars/64-bitars

  I Windows ska du välja mellan stöd för 32-bitars- eller 64-bitarsprocessorer. Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator. 

  Licenstyp

  Vilka alternativ för licenstyp som finns beror på om du använder kontotypen för företagskund, offentlig sektor eller utbildningssektor för Creative Cloud eller kontotypen Creative Cloud for teams.

  Personlig licens

  Personlig licensiering ger användarna möjlighet att logga in om de vill licensiera de produkter de använder. Det gör det möjligt för medlemmarna att använda sig av tjänsterna i Creative Cloud, vilket ger administratörerna mer insyn i de aktiveringar som gjorts. Om ingen användare har loggat in och licensierat en produkt räknas användningen som testversionsanvändning.

  Som administratör kan du skicka en inbjudan till dina användare att gå med i teamet. När de har fått inbjudan kan de logga in och licensiera de program som du har distribuerat till deras system. De har även åtkomst till Creative Cloud-tjänster. Administratörsportalen uppdateras och visar status för produktaktiveringen.

  Serienummerlicens

  Endast Creative Cloud for enterprise. Använd det här alternativet för att skapa ett paket med en giltig licens. Använd det här arbetsflödet när du vill distribuera en produkt eller produktgrupp med uppdateringar till klientdatorer i licensierat läge. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

  Enhetslicens

  Endast Creative Cloud for education. Använd det här alternativet för att licensiera paketet till en dator i stället för till en användare. Användare behöver aldrig logga in eller ange något serienummer för att licensiera programvaran. Licenser associeras med datordistributionsgrupper, som skapas automatiskt när du beställer produkter.

  Distributionsgrupp

  Du måste lägga en beställning hos din återförsäljare för att lägga till enhetslicenser om du är en utbildningskund. Adobe skapar sedan en distributionsgrupp för produkterna som beställts. Om du till exempel köper 100 Creative Cloud Alla program-licenser och 50 fristående programlicenser av Photoshop skapas två distributionsgrupper. Efter att distributionsgrupperna har skapats visar Creative Cloud Packager dig alternativ för Enhetslicens under alternativet Licenstyp. När du väljer det här alternativet kan du visa och välja en distributionsgrupp som ska använda paketet. Efter installationen försöker paketet aktiveras. Om aktivering inte är möjlig vid distributionen på grund av att det inte finns någon internetanslutning eller proxykonfiguration fortsätter paketet köras och försöker aktiveras i bakgrunden i sju dagar innan det slutar fungera.

  Om du vill kontrollera hur många datorer ditt paket distribuerats till kan du öppna Creative Cloud Packager och se fältet Distribuerat till.

  Mer information finns i Skapa paket med enhetslicenser.

  Välj en distributionsgrupp

  Creative Cloud-datorprogrammet

  Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Creative Cloud-datorprogrammet är alltid aktiverat för namngivna licenser.

  Om du vill skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet markerar du inga program eller uppdateringar på de följande skärmarna.

  Visa program och uppdateringar via panelen Appar

  Det här alternativet gäller bara när Creative Cloud-datorprogrammet är aktiverat. När det är inaktiverat kan användarna inte se appanelen.

  Val av användare Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering) Aktivera Adobe Update Manager Inaktivera Adobe Update Manager
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar Aktiverat      
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar   Aktiverat    
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver
      Aktiverat  
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver
        Aktiverat

  Obs!

  För att installera program eller uppdateringar från panelen Appar måste användarna ha administratörsbehörighet. Du kan även aktivera panelen Appar retroaktivt. Mer information finns i Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet.

  Utökade behörigheter

  Det här alternativet ger användarna möjlighet att hantera program och uppdateringar även om de inte har administratörsbehörighet. Välj det här alternativet om du vill låta användare utan administratörsbehörighet hantera program och uppdateringar.

  När du har distribuerat ett paket med utökad behörighet och du senare vill återkalla den utökade behörigheten, skapar du ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är avmarkerat. Distribuera sedan paketet. Detsamma gäller om du vill ge utökade behörigheter till befintliga användare: du måste skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är markerat och distribuera det.

  Alternativet för utökad behörighet är endast tillgängligt när du har valt Visa program och uppdateringar via panelen Appar.

  Obs!

  Du måste starta om Creative Cloud-datorprogrammet för att den här ändringen ska börja gälla.

  Paketkonfigurationer

  Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte.

  Klicka på Ändra om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen.

  Skärmen Avancerad konfiguration visas.

  Avancerade paketkonfigurationer

  Adobe Update Manager-användning:

  I en fristående produktinstallation startas Adobe Application Manager automatiskt varje dag klockan 14:00 för att leta efter uppdateringar till Adobes produkter. Användaren är inte medveten om att denna kontroll görs så länge det inte finns en ny uppdatering. Om det finns en ny uppdatering visas en dialogruta för användaren med information om att en uppdatering finns tillgänglig.

  Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering)

  Om du vill förhindra att användarens Application Manager gör automatiska uppdateringskontroller för de produkter som distribuerats väljer du standardalternativet Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering). Förutom de automatiska uppdateringarna inaktiveras även uppdateringsmöjligheten via hjälpmenyn i programmen. Användarna kommer sedan inte heller att själva kunna söka efter uppdateringar. Om du väljer detta alternativ måste IT-administratören hämta och distribuera uppdateringarna för sina användare.

  Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager (standard)

  Alternativet ”Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager” möjliggör automatisk uppdateringskontroll via Adobe Application Manager. Detta är standard för produkter som installerats enskilt. Om användarens system tidigare varit inställt på att inte tillåta uppdateringar och ett paket där det här alternativet ställts in distribueras kommer automatisk uppdateringskontroll att återaktiveras.

  Använd den interna uppdateringsservern

  Du kan välja att omdirigera den automatiska uppdateringsprocessen så att du letar efter uppdateringar med din egen uppdateringsserver i stället för med Adobes uppdateringsserver. Välj alternativet ”Använd den interna uppdateringsservern”. För att detta alternativ ska fungera måste du lagra uppdateringarna på en intern server och omdirigera Adobe Application Manager så att programmet letar efter uppdateringarna där. Det gör du genom att ange en sökväg till en XML-konfigurationsfil som innehåller information om värdservern. Mer information om att använda en intern server som värd finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

  Obs!

  Du rekommenderas inte att distribuera dessa konfigurationsfiler på en admindator som kör Creative Cloud Packager.

  Det kan orsaka problem när paket skapas.

  Remote Update Manager

  Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Välj detta alternativ om du vill göra det möjligt att använda Remote Update Manager. Mer information finns i Remote Update Manager

  Installationsplats

  I Application Manager finns följande alternativ för installationsplatsen:

  • Distribuera till standardprogramkatalogen: Standardenheten är systemenheten och standardsökvägen är \Program i Windows och /Program i Mac OS.
  • Ange katalog under distributionen: Låter slutanvändarna ange installationssökvägen när paketet distribueras. På Mac OS uppmanas användare i användargränssnittet, medan uppmaningen görs via kommandoraden på Windows.
  • Ange katalog: Ange sökvägen till platsen för en specifik installationsplats.

   

  Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Välj detta alternativ om du vill göra det möjligt att använda Remote Update Manager. Mer information finns i Remote Update Manager

 8. Klicka på Spara om du vill spara eventuella ändringar du gjort i konfigurationen och återgå till skärmen Paketinformation. Klicka på Avbryt om du vill återgå till skärmen Paketinformation utan att göra några ändringar.

  Obs!

  Om du avmarkerar alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Appar avmarkeras alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager i dialogrutan Avancerad konfiguration. Den här ändringen av konfigurationen sparas dock inte. Det innebär att nästa gång du paketerar kommer alternativet Visa program och uppdateringar via panelen Appar att vara markerat. Dessutom kommer alternativet Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager att vara aktiverat.

 9. Klicka på Nästa på skärmen Paketinformation. Om du valde kontotypen för företagskund, offentlig sektor eller utbildningssektor på inloggningsskärmen och använder en serienummerlicens uppmanas du ange licensnyckeln för företagsanvändare. Om du inte har tillgång till din licensnyckel för företagsanvändare kan du hitta den på licensing.adobe.com. Ange nyckeln och klicka sedan på Nästa.

  license-number

  Obs!

  Adobe rekommenderar att du använder serienummer för Creative Cloud for enterprise i Creative Cloud Packager.

 10. Skärmen Program och uppdateringar visas.

  Välj de produkter och uppdateringar som du vill ta med i paketet. Du kan till exempel välja att ta med Adobe Photoshop och alla uppdateringar eller (bara) uppdateringarna för Adobe InDesign. Markera kryssrutorna enligt dina val.

   

  Alternativet för kärnkomponenter är markerat som standard, och du kan inte avmarkera det. Det här alternativet distribuerar den vanliga licensinfrastrukturen till klientdatorer. Aktivera Adobe Creative Cloud från paketets vy för avancerad konfiguration om du vill skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet. 

  Du kan även packa arkiverade versioner av program. Markera kryssrutan Visa arkiverade versioner för att visa listan över eventuella tidigare versioner som stöds. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

  Du kan också använda listrutan överst till höger för att välja vilket språk som ska användas för paketet.

  Obs!

  Kontrollera att målenheterna uppfyller systemkraven för de program som paketeras. Distribution av program på system som inte stöds kan leda till oväntade resultat.

  Skärm med program och uppdateringar

  När du paketerar en uppdatering för den senaste versionen av vissa av program kan du använda paketet på ett system som inte redan har grundversionen av programmet installerat. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

  Till exempel kunde uppdateringen av Photoshop CC 2015.0.1 installeras på en klientdator som redan hade grundversionen av Photoshop CC 2015 installerat. Den senaste versionen av Photoshop-uppdateringen kan installeras på en dator som inte redan har Photoshop-grundversionen. När du skapar ett paket kan du välja att endast paketera uppdateringsversionen för programmen som kan distribueras utan sina grundversioner.

 11. Klicka på Lägg till offlinemedia i stället för att hämta från Creative Cloud om du vill lägga till program och uppdateringar från en lokal källa, till exempel DVD eller ESD.

  Bläddra till den plats där offlinemediet finns. På en Mac, placera DMG-filen i en katalog och bläddra till katalogen. Välj de produkter och uppdateringar du vill packa.

  Obs!

  Använd media från Adobe eller som laddats ned från Adobes webbplats för att vara säker på att det inte är skadat eller innehåller skadlig kod.

  Klicka på Lägg till offlinemedia

  Klicka på Klar när du har gjort ditt urval för att gå till skärmen för program och uppdateringar.

  Klicka på Skapa för att börja packa de valda programmen och uppdateringarna.

 12. Adobe Creative Cloud Packager hämtar de produkter och/eller uppdateringar som inte redan hämtats till din dator. Sedan skapar den paketet. Förloppet visas på skärmarna Hämtningsförlopp och Byggförlopp.

  Hämtningsförlopp
 13. När byggprocessen är slutförd visas sidan Sammanfattning.

  Sammanfattningsskärm

  På denna sida visas en sammanfattning över de produkter eller komponenter som tagits med i bygget. Namnet på den mapp där paketet har skapats visas på skärmen. Om du klickar på mappens namn öppnas den.

  Du kan klicka på länken Build Log om du vill visa en detaljerad förloppsrapport som även innehåller information om eventuella fel.

  Obs! När du skapar ett paket skapar Adobe Creative Cloud Packager en konfigurationsfil för paketet. Denna fil heter <paketets_namn>.ccp. Filen finns i den mapp som du angett för paketet. Den här konfigurationsfilen är bara till för internt bruk – du ska inte ändra eller ta bort den.

 14. Klicka på Huvudmeny om du vill skapa ett paket. Då visas välkomstskärmen igen. Klicka på Stäng om du vill avsluta Adobe Creative Cloud Packager.

Distribuera paket

Som en del av byggprocessen skapas två mappar.

 1. I mappen Build finns MSI- (Windows) eller PKG-filerna (Mac OS).

  Mappen Build innehåller även de här filerna:

  ConflictingProcessList.xml:

  Mer information finns i avsnittet Processkonflikter i den här artikeln.

  packageInfo.txt:

  Innehåller en lista med de produkter och uppdateringar du har tagit med i paketet

 2. Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat.

Obs!

Med undantag av media (till exempel msi eller exe) för den senaste versionen av Muse kopieras undantagsinstallationsprogrammet på följande plats och användaren måste installera undantaget separat:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sapcode_Of_App>\<package_name>\

Hantera processkonflikter

När du skapar ett paket genereras filen ConflictingProcessList.xml. Den här filen innehåller information om alla processer som hamnar i konflikt med installationen av de program du lagt till i paketet.

Filen skapas i XML-format så att du kan automatisera hanteringen av processkonflikter.

Filen ConflictingProcessList.xml

Installationen av paketet misslyckas om någon av dessa processkonflikter inträffar. Dessa processer måste stängas innan CCP-paketet installeras.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy