Vanliga frågor | Prova Adobe Acrobat-onlinetjänsterna

Adobe Document Cloud

Prova Adobe Acrobat-onlinetjänsterna kostnadsfritt och se hur snabbt och enkelt det går att konvertera, redigera, komprimera och signera PDF-filer.

Adobe Acrobat-onlinetjänsterna är en uppsättning onlineverktyg som gör det möjligt att utföra PDF-åtgärder snabbt i vilken webbläsare som helst.

För närvarande inkluderar Acrobat-onlinetjänsterna följande verktyg:

Du kan konvertera följande filtyper till PDF med Acrobat-onlinetjänsterna.

Verktygsnamn

Filtyper som stöds

Konvertera till PDF

DOC, DOCX, RTF, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF,
AI, FORM, INDD

Konvertera Word till PDF

DOC, DOCX, RTF, TXT

Konvertera Excel till PDF

XLS, XLSX

Konvertera PPT till PDF

PPT, PPTX

Konvertera JPG till PDF

BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF

Konvertera PDF-filer till Word

DOCX

Konvertera PDF till PPT

PPTX

Konvertera PDF till Excel

XLSX

Konvertera PDF till JPG

JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF

Acrobat-onlineverktygen har stöd för PDF-filer på 100 MB eller mindre, förutom verktyget Komprimera PDF som gör det möjligt att komprimera en PDF-fil som är 500 MB eller mindre. Det finns också en gräns på 100 sidor för följande verktyg: Rotera PDF-sidor, Ta bort PDF-sidor och Ändra ordning på PDF-sidor.

Datorwebbläsare som stöds inkluderar:

 • Microsoft Windows 10 med Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Firefox eller Chrome
 • Microsoft Windows 7 med Internet Explorer 11 eller senare, Firefox eller Chrome
 • Mac OS X v10.12 (Sierra) eller senare med Safari 11 eller senare, Firefox eller Chrome

Mobilwebbläsare som stöds inkluderar:

 • iOS: inbyggd iOS-webbläsare och Chrome
 • Android: inbyggd Android-webbläsare och Chrome

På sidan för Adobe Acrobat-onlinetjänsterna väljer du det verktyg du vill använda och följer instruktionerna. Observera att Acrobat-onlinetjänsterna laddar upp dina filer till Adobe Document Cloud. Om du loggar in kommer Acrobat att spara din fil i Adobe Document Cloud. Om du inte loggar in för att spara eller dela din fil kommer Adobe att ta bort filen från våra servrar inom en kort tidsperiod.

Utan att logga in med ett Adobe-ID kan du med de flesta verktyg slutföra en kostnadsfri transaktion och ladda ned den färdiga filen en gång.

Om du loggar in med ett Adobe-ID kan du dela, fylla i, signera och kommentera PDF-filer kostnadsfritt. När du loggar in kan du även prova ytterligare premiumverktyg. Se nedan för kvotgränser för kostnadsfria transaktioner.

Om du inte loggar in för att spara eller dela filen när du har använt ett verktyg kommer Adobe att ta bort filen från våra servrar inom en kort tidsperiod.

Om du inte loggar in med ett Adobe-ID kan du bara slutföra en kostnadsfri transaktion och ladda ned den färdiga filen en gång. Det finns dock några verktyg som du inte kan prova utan att logga in. Om du loggar in med ett Adobe-ID kan du fylla i, signera, dela och lägga till kommentarer i filer kostnadsfritt. Om du vill prova andra premiumverktyg när du är inloggad omfattas gratisanvändare av följande kvotgränser för kostnadsfria transaktioner:

 • Du kan genomföra två Begär signaturer-transaktioner var 30:e dag på löpande basis.
 • Du kan göra upp till 10 ytterligare kostnadsfria transaktioner var 7:e dag på löpande basis när du provar andra premiumverktyg. Inom denna 7-dagarsperiod är transaktionsgränserna följande:
  • Du kan konvertera en fil till eller från PDF var 24:e timme.
  • Du kan komprimera en fil var 24:e timme.
  • Du kan ordna sidorna i en fil var 24:e timme med verktyget Ordna sidor, Rotera PDF-sidor, Ta bort PDF-sidor eller Ändra ordning på PDF-sidor.
  • Om du till exempel loggar in på en tisdag första gången och använder verktyget Konvertera PDF till Word har du använt en kostnadsfri transaktion för den här 7-dagarsperioden. Du kommer då inte att kunna använda något av konverteringsverktygen på 24 timmar. På onsdagen kan du till exempel komprimera en fil och konvertera en Excel-fil till PDF. Du kommer då att ha använt tre kostnadsfria transaktioner under samma 7-dagarsperiod. Om du vill konvertera eller komprimera ytterligare en fil måste du vänta i 24 timmar.
 • När du har uppnått kvotgränsen för kostnadsfria transaktioner meddelas du detta via webben.

Nej, du kan bara prova verktygen från sidan för Acrobat-onlinetjänsterna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto