Läs om hur du löser in ett Adobe-köp, konverterar en inlösenkod till ett serienummer, använder en inlösenkod för att aktivera ett medlemskap för Adobe Creative Cloud eller Acrobat DC och mycket mer.

Om du har köpt Adobe-produkten från en återförsäljare eller en Adobe-återförsäljare kan du ha fått en inlösenkod. Lös in denna kod för att kunna använda produkten.

Adobe erbjuder olika typer av produkter och inlösningskoder. Skanna igenom alternativen nedan och välj det relevanta erbjudandet för information om hur du löser in din kod.

Om du är osäker på vilken typ av koden som du har, se kodtyper.

Abonnemang - Återförsäljarutgåva

 Gå till Lös in ditt Creative Cloud-medlemskap eller Lös in ditt Acrobat DC-abonnemang.

 Logga in eller skapa ett Adobe ID. 

 Ange inlösningskoden, och klicka sedan på Aktivera medlemskap.

Exempel: Creative Cloud

Abonnemang - Student and Teacher Edition

 Besök Lös in ditt Creative Cloud-medlemskap.

 Logga in eller skapa ett Adobe ID. 

Validera din akademiska status genom att fylla i det angivna formuläret.

Exempel: Creative Cloud Student and Teacher Edition


Detaljhandelsprodukt som inte ingår i abonnemang

 Besök Lös in ditt köp.

 Logga in eller skapa ett Adobe ID.

Ange inlösningskoden för din produkt, och klicka sedan på Lös in.

Exempel: Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate

Utbildningsprodukt utan prenumeration

 I Nordamerika? Besök behörighets verifiering sida. Inte i Nordamerika? Besök Adobes kundsupportportal.

 Logga in eller skapa ett Adobe ID.

Validera din akademiska status.

Exempel: Acrobat Professional 2017


Lös in din kod

Välj ett av alternativen nedan beroende på vilken plan eller produkt som du vill lösa in koden för:

Prenumeration – återförsäljarupplaga

Inlösningskod krävs

 1. Logga in eller skapa ett Adobe ID.

 2. Ange inlösningskoden, och klicka sedan på Aktivera medlemskap.

  Löser in din kod
  Löser in din kod

 3. Acceptera Villkor och bestämmelser

 4. Ange dina kreditkortsuppgifter på kreditkortssidan, och klicka på spara. Om du inte vill fylla i kreditkortsuppgifterna just nu, klicka på Påminn mig senare. Genom att fylla i dina kreditkortsuppgifter ser du till att din prenumeration förnyas.

   

 5. Hämta och installera programvaran.

Obs!

Om du har en aktiv prenumeration, se Jag har en aktiv prenumeration. Hur använder jag en inlösenkod?

Abonnemang - Student and Teacher Edition

Inlösningskod krävs

 1. Logga in eller skapa ett Adobe ID.

 2. Validera din akademiska status genom att fylla i formuläret.

  Löser in din kod
  Löser in din kod

 3. Ange din inlösenkod.

 4. Acceptera Villkor och bestämmelser

 5. Ange dina kreditkortsuppgifter på kreditkortssidan, och klicka på spara. Om du inte vill fylla i kreditkortsuppgifterna just nu, klicka på Påminn mig senare. Genom att fylla i dina kreditkortsuppgifter ser du till att din prenumeration förnyas.

 6. Hämta och installera programvaran.

Obs!

Om du har en aktiv prenumeration, se Jag har en aktiv prenumeration. Hur använder jag en inlösenkod?

Detaljhandelsprodukt som inte ingår i abonnemang

Inlösningskod krävs

Följ dessa steg för att hämta det serienummer som krävs för att installera din programvara:

 1. Logga in eller skapa ett Adobe ID.

 2. Ange inlösningskoden, och klicka sedan på Lösa in.

 3. Skriv ner det serienummer som visas.

 4. Ange serienumret när det uppmanas under installationen.

 5. Spara inlösningskoden för framtida åtkomst till ditt serienummer om du behöver installera om programvaran igen.

Obs!

Inlösningskoden och serienumret är inte utbytbara.Se till att du har anger ditt serienummer under installationen. 

Utbildningsprodukt utan prenumeration

Produktkod krävs

Du måste validera din behörighet för en permanent student-/lärarutgåva innan du kan fortsätta med att installera programvaran.

Om du inte är i Nordamerika, gå till behörighets verifiering sidan, ange produktkoden och fyll i ett student-/lärarvalideringsformulär.  Ett serienummer skickas till dig inom 1–2 arbetsdagar.  

Om du befinner dig utanför Nordamerika, fyll i valideringsformuläret för student/lärare som finns i Adobe kundsupportportalen.Ett serienummer skickas till dig inom 2–4 dagar.

Du kan ladda ner och installera din Student and Teacher Edition programvara i försöksläget medan du väntar på ett serienummer från Adobe.

Du kan använda programmet under en begränsad tid i testversionen. När testperioden är slut, krävs ett serienummer för student- och lärarutgåvan om du vill fortsätta använda programmet.  

Jag har en aktiv prenumeration. Hur använder jag en inlösenkod?

Om du redan har en aktiv prenumeration, kan du fortfarande använda en lösenkod för samma eller en annan prenumeration. Beroende på om du köpte din prenumeration med samma eller ett annat Adobe ID, anpassas din inlösningskod till din nuvarande prenumeration på olika sätt.

Välj det alternativ nedan som gäller dig:

Om du köpte din prenumeration med samma Adobe ID

Om du redan har samma plan eller produkt, och löser in med samma Adobe ID:  

 • Om din betalningsplan är Årsplan, månadsbetalning, slutar Adobe att debitera ditt kreditkort efter att du löser in koden. Efter att prenumerationen för inlösenkoden går ut, fortsätter Adobe att debitera ditt kreditkort.
 • Om din betalningsplan är Årsplan, förbetald, läggs inlösningskoden på vid slutet av den betalda prenumerationsperioden.

Obs!

Om du löser in en kod med samma Adobe ID för en annan produkt kommer din prenumeration att löpa parallellt med din befintliga betalda prenumeration. Till exempel, om du har en befintlig prenumeration till Creative Cloud Photography-planen med 20 GB lagring. Men du har en inlösningskod för Creative Cloud Alla program-planen. Om du löser in koden i detta fall löper din prenumeration på Creative Cloud Alla program jämsides med den befintliga Creative Cloud Photography-planen.

Om du köpte din prenumeration med ett annat Adobe ID

Om du löser in en kod med ett annat Adobe ID för samma eller en annan plan eller produkt, löper din prenumeration parallellt med din befintliga betalda prenumeration.

Om du köpte din prenumeration från en återförsäljare

Du kan köpa din prenumeration från alla återförsäljare som distribuerar Adobe-produkter med inlösningskoder. I detta fall fungerar din inlösningskod på samma sätt som prenumerationen som köptes från Adobes webbplats, förutom om din betalningsplan är Årsplan, månadsbetalning Denna plan säljs inte av återförsäljare.

Om du är i ett land där Digital River verkar

I vissa länder betjänas Adobe-kunder av Digital River, en auktoriserad Adobe-återförsäljare. Här är en lista över länder där Digital River verkar.

Om du köpte din nuvarande prenumeration via Adobes webbplats, får du felmeddelandet ”OGILTIG KOD” när du försöker att lösa in din kod. Gör något av följande:

 • Kontakta Adobes kundtjänst för att säga upp den befintliga betalda prenumerationen före det datum då den förnyas automatiskt. 24 timmar efter uppsägningen kan du lösa in koden med samma Adobe ID.
 • Lös in koden med ett annat Adobe ID.I detta fall fortsätter din betalda prenumeration att förnyas automatiskt, och löper parallellt med den nya prenumeration som gjorts med ett annat Adobe ID.

Om du köpte din befintliga prenumeration från en återförsäljare (inte från Adobes webbplats) och fick en inlösningskod i ett land där du även kan utföra köp direkt från Adobes webbplats:

 • Din prenumeration förlängs om du har samma produkt, och löser in med samma Adobe ID.

Obs!

Du kan inte köpa en prenumerationsplan med månadsbetalning från en återförsäljare. Denna plan säljs inte av återförsäljare.

Om du har en förbetald prenumerationsplan läggs inlösningskoden på vid slutet av den betalda prenumerationsperioden.

 • Din prenumeration löper parallellt med din befintliga betalda prenumeration om du löser in en kod med samma Adobe ID för en annan produkt.
 • Din prenumeration löper parallellt med din befintliga betalda prenumeration om du löser in en kod med ett annat Adobe ID för samma eller en annan produkt.

Felsöka problem med inlösenkod

Söker du snabba svar? Här är några vanliga frågor och lösningar.

Min inlösenkod är ogiltig. Vad är det som händer?

Prova dessa lösningar:

 • Kontrollera att du har skrivit in koden korrekt. Inlösenkoder innehåller både bokstäver och siffror. Det är enkelt att blanda ihop vissa siffror och bokstäver, t.ex. noll och ett med bokstäverna ”0” och ”I.”
 • Kontrollera att du anger koden på rätt inlösenplats. Du kan ha angett inlösenkoden för en permanent produkt istället för en prenumeration, eller för en prenumeration istället för en permanent produkt. Var noga med att ange koden på den webbsida för inlösen som anges på insticksbladet, kortet eller i e-postmeddelandet. Gå till Lösa in en inlösenkod för prenumeration av återförsäljarprodukter eller Lös in ditt köp för permanenta återförsäljarprodukter.
 • Prova att lösa in koden i en annan webbläsare.
 • Kontrollera att den kod du anger är en inlösenkod och inte någon annan typ av kod. Andra koder, t.ex. numeriska UPC-koder på insticksbladet, kortet eller i e-postmeddelandet, är inte din inlösenkod. För att dubbelkontrollera att du verkligen har en inlösenkod, se Kodtyper.
 • Åtkomst till din kontoinformation. Du bör ha abonnemanget eller produkten till hands och registrerade på ditt Adobe-konto. För mer information om ditt Adobe ID konto, se Hantera ditt Adobe ID konto.

Jag hittar inte etiketten med inlösenkoden.

Din 24-siffriga inlösenkod hittar du under den skrapbara silveretiketten på produktkorten, på en insats i en boxad produkt, eller ingår i en e-postadress om du inte köpte en fysisk produkt. Kontakta din återförsäljaren om din produkt saknar inlösenkoden.

Hjälp! Jag får detta fel: ”Ojdå! Detta kort köptes inte i landet som anges på ditt Adobe ID. Du kan prova att logga in med ett annat Adobe ID eller ta kontakt med oss om du behöver hjälp.”

Jag uppmanas att ange ett serienummer när jag försöker starta ett program eller logga in på mitt Creative Cloud-konto. Jag trodde inte att jag behövde ett serienummer för Creative Cloud.

Du har rätt, du behöver inget serienummer. Däremot kanske du behöver aktivera ditt Creative Cloud-medlemskap.

För lösningar på detta problem, se Felsökning när Creative Cloud-program frågar efter ett serienummer.

Kodtyper

Kod Beskrivning Exempel
Inlösenkod En inlösenkod är 24 alfanumeriska siffror J72D-I83E-N87F-213E-B980-K915
Produktkod En produktkod kan vara 19 siffror; eller 21 eller 22 alfanumeriska siffror.
 • 19-siffror:  000-6219-8721-6757-3308
 • Exempel på 21 alfanumeriska tecken:  PREP2-8725-0927-7937-6725
 • Exempel på 22 alfanumeriska tecken:  APROM2-5305-3616-9318-0982
Serienummer Ett serienummer är 24 nummer långt. 8721-0892-0867-4459-9223-2874

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy