Så här löser du in en inlösenkod för att aktivera programmet.

Om du har köpt Adobe-produkten från en återförsäljare eller en Adobe-återförsäljare eller fått den som ett presentkort, måste du lösa in en inlösenkod för att börja använda produkten.

Var hittar du inlösenkoden?

Den 24-siffriga inlösenkoden hittar du under den skrapbara silveretiketten på produktkorten, på en insats i en boxad produkt, eller ingår i en e-postadress om du inte köpte en fysisk produkt. Beroende på hur du har köpt produkten kan du också behöva ett serienummer för att aktivera den.

Vad har du?   Var finns koden eller serienumret?
Ett förbetalt kort Inlösenkoden finns under den bortskrapningsbara folieetiketten på baksidan av kortet.
En produktförpackning

Serienummer

Serienumret finns på diskettfodralet eller på produktasken. Serienumret är en 24-siffrig numerisk kod.

Obs! Serienumret för Elements-produkter finns på Windows DVD-fodralet.

Inlösenkod

Din inlösenkod finns på ett infogat kort i asken. Inlösenkoden är en 24-siffrig alfanumerisk kod.

Ett e-postmeddelande från en återförsäljare Din inlösenkod eller ditt serienummer finns i e-postmeddelandet.

Hur löser du in koden?

 1. Logga in eller skapa ett Adobe ID. 

 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs!

För prenumerationsprodukter kan du hoppa över att fylla i kreditkortsuppgifterna genom att klicka på Påminn mig senare. Genom att fylla i kreditkortsuppgifterna ser du till att prenumerationen förnyas.

Jag har en aktiv prenumeration. Hur använder jag en inlösenkod?

Om du redan har en aktiv prenumeration associerad med ett Adobe ID kan du fortfarande använda en lösenkod.

Beroende på om du löser in med samma eller ett annat Adobe ID, anpassas inlösningskoden på olika sätt.

Välj det alternativ nedan som gäller dig:

Om du redan har samma plan eller produkt, och löser in med samma Adobe ID:  

 • Om din betalningsplan är Årsplan, månadsbetalning, slutar Adobe att debitera ditt kreditkort efter att du löser in koden. Efter att prenumerationen för inlösenkoden går ut, fortsätter Adobe att debitera ditt kreditkort.
 • Om din betalningsplan är Årsplan, förbetald, läggs inlösningskoden på vid slutet av den betalda prenumerationsperioden.

Om du löser in en annan plan med samma Adobe ID:

 • Prenumerationen löper parallellt med din befintliga betalda prenumeration. Till exempel, om du har en befintlig prenumeration till Creative Cloud Photography-planen med 20 GB lagring. Men du har en inlösningskod för Creative Cloud Alla program-planen. Om du löser in koden i detta fall löper din prenumeration på Creative Cloud Alla program jämsides med den befintliga Creative Cloud Photography-planen.

Om du löser in en kod med ett annat Adobe ID för samma eller en annan plan eller produkt, löper din prenumeration parallellt med din befintliga betalda prenumeration.

Du kan köpa din prenumeration från alla återförsäljare som distribuerar Adobe-produkter med inlösningskoder. I detta fall fungerar din inlösningskod på samma sätt som prenumerationen som köptes från Adobes webbplats, förutom om din betalningsplan är Årsplan, månadsbetalning Denna plan säljs inte av återförsäljare.

I vissa länder betjänas Adobe-kunder av Digital River, en auktoriserad Adobe-återförsäljare. Här är en lista över länder där Digital River verkar.

Om du köpte din befintliga prenumeration via Adobes webbplats, får du felmeddelandet OGILTIG KOD när du försöker att lösa in koden. Gör något av följande:

 • Kontakta Adobes kundtjänst för att säga upp den befintliga betalda prenumerationen före det datum då den förnyas automatiskt. Tjugofyra (24) timmar efter uppsägningen kan du lösa in inlösenkoden med samma Adobe ID.
 • Lös in koden med ett annat Adobe ID.I detta fall fortsätter din betalda prenumeration att förnyas automatiskt, och löper parallellt med den nya prenumeration som gjorts med ett annat Adobe ID.

Om du köpte din befintliga prenumeration från en återförsäljare (inte från Adobes webbplats) och fick en inlösningskod i ett land där du även kan utföra köp direkt från Adobes webbplats:

 • Din prenumeration förlängs om du har samma produkt, och löser in med samma Adobe ID.

Obs!

Du kan inte köpa en årsprenumerationsplan som betalas månadsvis från en återförsäljare. Denna plan säljs inte av återförsäljare.

Om du har en prenumerationsplan som är en årsplan med förskottsbetalning läggs inlösenkoden till i slutet av den betalda prenumerationsperioden.

 • Din prenumeration löper parallellt med din befintliga betalda prenumeration om du löser in en kod med samma Adobe ID för en annan produkt.
 • Din prenumeration löper parallellt med din befintliga betalda prenumeration om du löser in en kod med ett annat Adobe ID för samma eller en annan produkt.

Vanliga frågor

Söker du snabba svar? Här är några vanliga frågor och lösningar.

Prova dessa lösningar:

 • Kontrollera att koden du anger är en inlösenkod (24-siffrig alfanumerisk kod).
 • Kontrollera att du har skrivit in koden korrekt. Inlösenkoder innehåller både bokstäver och siffror. Det är enkelt att blanda ihop vissa siffror och bokstäver, t.ex. noll och ett med bokstäverna ”0” och ”I.”
 • Kontrollera att du anger koden på rätt inlösenplats. Var noga med att ange koden på den webbsida för inlösen som anges på insticksbladet, kortet eller i e-postmeddelandet. Gå till Lösa in en inlösenkod för prenumeration av återförsäljarprodukter eller Lös in ditt köp för återförsäljarprodukter som inte är prenumerationer.
 • Prova att lösa in koden i en annan webbläsare.
 • Åtkomst till din kontoinformation. Du bör ha abonnemanget eller produkten till hands och registrerade på ditt Adobe-konto. För mer information om ditt Adobe ID konto, se Hantera ditt Adobe ID konto.