Felsök installation | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

I det här dokumentet får du hjälp med att lösa fel och låsningar som inträffar när du installerar Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements på macOS. Systemfel kan ta sig många olika uttryck, bland annat följande:

 • Ett fel som "Programmet har avslutats oväntat. Systemet och övriga program har inte påverkats."
 • En låst markör eller skärm
 • En tom eller flimrande dialogruta

Olika faktorer kan störa installationen, bland annat konflikter mellan enheternas drivrutiner, programvara, maskinvara och skadade element i vissa filer. Systemvariabler kan också störa installationen. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för den version du installerar.

Anvisningarna i det här dokumentet kan hjälpa dig lösa dessa problem och identifiera orsaken till installationsproblemen.

Obs!

Inaktivera skärmsläckaren innan du startar installationen. Om skärmsläckaren kräver ett lösenord och den startar under installationen så kan ett känt fel förhindra att dialogrutan för lösenordet visas. Om det här problemet inträffar måste du starta om datorn och starta installationen på nytt.

Avsnitten för felsökning börjar med lösningarna för de vanligaste problemen och fortsätter sedan med lösningar för mindre vanliga problem (t.ex. maskinvarukonflikter). Börja att gå igenom lösningarna i den ordning de visas för att eliminera möjliga källor till problemet. Notera de åtgärder du utför och resultatet för varje åtgärd samt även fel eller problem som uppstår. Adobes tekniska support kan använda denna information för att hjälpa dig om du behöver ringa dem.

Om ingen av de föreslagna lösningarna åtgärdar problemet så hittar du fler tips och referenser i avsnittet Avancerad felsökning.

Obs!

Om en dialogruta med meddelandet "konfigurerar installationen" eller "kontrollerar systemprofilen…" visas under installationen så kan det ta flera minuter att genomföra det här steget.

Innan du börjar

 • Inaktivera brandväggar, antivirusprogram och annan säkerhetsprogramvara tillfälligt. Om du inaktiverar dem går det snabbare att installera.
 • Se till att ingen OS- eller programuppdatering körs i bakgrunden.
 • Kontrollera att du har administratörsbehörighet för din dator.

Gå igenom dessa åtgärder för att lösa problem som uppstår under installationen. Testa installationen på nytt efter varje steg för att se om problemet har åtgärdats.

1. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för produkten som du vill installera.

Läs Viktigt-filen för information om systemkrav. Viktigt-mappen ingår i installationsfilen.

Om du installerar senaste version av produkten, kontrollera systemkraven för Photoshop Elements och Premiere Elements.

Obs!

För att kontrollera hur mycket RAM-minne som finns installerat, så ska du välja Om den här datorn i Apple-menyn. Minnesvärdet indikerar mängden installerat RAM-minne

2. Felsökning endast av testversion.

Om du har installerat testversionen och köpt ett serienummer för den så måste du aktivera programmet.

Om du får problem med aktiveringen kan du gå till Felsökning av aktiveringsproblem | Mac OS X (kb404115).

3. Felsök serienummerproblem.

Gör något av följande om installationsprogrammet returnerar felmeddelandet "Ogiltigt serienummer" under starten eller när du har angett serienumret:

 • Ta bort serienumret från textrutan för serienummer. Ange det sedan igen exakt som det visas på baksidan av program-cd-fodralet, i e-postmeddelandet för registreringen eller på registreringswebbplatsen.
 • Skriv in serienumret igen med andra numeriska tangenter. Du kan exempelvis använda de numeriska tangenterna ovanför bokstäverna i stället för dem på det numeriska tangentbordet.
 • Kontrollera att du skrev siffran noll (0) korrekt, och inte som bokstaven O.

4. Kontrollera dvd-skivan och DVD-ROM-enheten.

Ibland kan damm eller smuts på en cd eller dvd störa en installation och göra att din CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet inte känner igen mediet. Undersök om det finns smuts, damm eller fingeravtryck på cd- eller dvd-skivan. Torka försiktigt av skivans undersida från mitten och utåt med en mjuk, luddfri trasa.

Verifiera att CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten kan läsa andra cd- eller dvd-skivor. Om så inte är fallet undersöker du skivhållaren och rengör den med en luddfri trasa. Om det fortfarande inte går att läsa andra cd - eller dvd-skivor kontaktar du enhetens tillverkare eller Apple Computer.

5. Ta bort tidigare installerade programfiler.

Filer som installeras under en misslyckad installation tar upp hårddiskutrymme och kan orsaka problem nästa gång du kör installationsprogrammet. Om ett försök att installera misslyckas så tar du bort programmet och försöker sedan att ominstallera det. Om du försöker ominstallera utan att först ta bort tidigare installerade filer så kanske installationsprogrammet inte kan skriva över de befintliga filerna. Det är också möjligt att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken för att installera programmet. Ta bort produkten manuellt om det fortfarande inte går att installera om programmet.

Så här tar du bort filer från tidigare installationsförsök:

 1. Gå till Program > Verktyg > Installationsprogram för Adobe eller Program > <Produktversion>.

 2. Dubbelklicka på Avinstallera <Produktversion>.

 3. Ange ditt administratörslösenord när du uppmanas till det.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och klicka sedan på Avinstallera.

 5. Starta om datorn och installera produkten när borttagningen är slutförd.

6. Installera produkten från skrivbordet.

Vissa systemkomponenter (exempelvis enhetsdrivrutiner och virusprogram) kan orsaka konflikter med installationsprogrammet för och leda till att installationen misslyckas eller till att vissa komponenter inte installeras. Installera produkten från skrivbordet för att förhindra dessa konflikter.

 1. Sätt in installationsskivan i DVD-ROM-enheten.
 2. Kopiera installationsmappen från skivan till skrivbordet.
 3. Öppna installationsmappen på skrivbordet.
 4. Dubbelklicka på installationsfilen och följ anvisningarna på skärmen.
  Obs!

  Om du fortfarande har samma problem ska du starta om datorn och sedan försöka att installera på nytt, för att kontrollera om problemet är löst.

7. Installera aktuella macOS-uppdateringar.

Uppdateringar av macOS kan förbättra dess prestanda och kompatibilitet med program. Du kan hämta macOS-uppdateringar från Apples webbplats eller genom att välja Programuppdatering på Apple-menyn. Kontakta Apple tekniska support om du behöver hjälp med att installera uppdateringarna.

Viktigt: Innan du installerar en systemuppdatering måste du kontrollera systemkraven för produkten så att uppdateringen är kompatibel. (Kontrollera även all programvara eller maskinvara från tredje part du använder med produkten.) Om uppdateringen inte finns i listan bör du kontakta Adobe eller den som har tillverkat maskinvaran eller programvaran från tredje part.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du följde anvisningarna i föregående avsnitt bör du prova med följande felsökning på mellannivå.

8. Installera produkten med inaktiverade inloggningsobjekt för användarkontot.

Håll ned Skift-tangenten medan du startar om datorn för att inaktivera mindre viktiga tillägg som finns i mappen med inloggningsobjekt för användarkontot. När du håller ned Skift-tangenten inaktiveras alla program i mappen Inloggningsobjekt.

9. Installera produkten från ett nytt användarkonto.

Ibland kan ett användarkonto skadas och förhindra att installationsprogrammet får tillträde till eller kan skapa de nödvändiga filerna och mapparna. Skapa ett konto, logga in på det nya kontot och försök sedan installera produkten.

Skapa ett användarkonto:

 1. Från Apple-menyn, välj Systeminställningar.

 2. Klicka på Konton.

 3. Klicka på låsikonen om den är stängd och logga in.
 4. Klicka på plustecknet.
 5. Skapa ett användarkonto. Kom ihåg det nya lösenordet och att ange administratörsbehörighet för kontot genom att markera Tillåt användare administrera datorn. Välj Administratör i snabbmenyn Nytt konto i Mac OS X 10.6.
 6. Klicka på Skapa konto och stäng fönstret Konton.
 7. Välj Logga ut från Apple-menyn.
 8. Logga in på det nya användarkontot.

10. Reparera diskbehörigheter genom att köra skivverktyget.

Om du loggar in på ett konto med administratörsbehörighet men ändå inte kan installera eller köra produkten, så kan din diskbehörighet vara skadad.

Reparera behörigheter med skivverktyget:

 1. Välj > Program > Verktyg och dubbelklicka på programmet Skivverktyg.

 2. Klicka på fliken Skivkontroll.

 3. Välj den volym där du vill installera produkten och klicka sedan på Reparera diskbehörigheter.
  Obs!

  Om du fortfarande har samma problem ska du starta om datorn och sedan försöka att installera på nytt, för att kontrollera om problemet är löst.

11. Ta bort teckensnitt från teckensnittsmappen i biblioteksmappen innan du installerar produkten

 1. Kopiera alla teckensnitt från teckensnittsmappen i biblioteksmappen till en ny mapp på skrivbordet.
 2. Starta om datorn.
 3. Installera produkten.
 4. Flytta alla teckensnitt tillbaka till teckensnittsmappen i biblioteksmappen när installationen är slutförd.

Alternativt kan du inaktivera teckensnitt i Mac OS X:

Obs! Om du använder en tidigare version av macOS än 10.4.8 så kan alternativ och menyer i Typsnittsbok variera något.

 1. Inaktivera alla teckensnittsverktyg, t.ex. Extensis Suitcase.
 2. Starta Typsnittsboken från programmappen.
 3. Klicka på Dator i kolumnen Samling.
 4. Markera ett av teckensnittsnamnen i kolumnen och välj Redigera > Markera alla.
 5. Klicka på Inaktivera under teckensnittskolumnen. (Den här knappen har en ruta med en kryssruta som finns bredvid knappen med plustecken.)
 6. Klicka på Inaktivera när du blir ombedd att bekräfta.
 7. Testa på nytt för att se om problemet med produktinstallationsprogrammet kvarstår. Om problemet kvarstår är det knappast troligt att det beror på ett skadat teckensnitt. Om problemet är borta så berodde det på ett av teckensnitten som du inaktiverade. Aktivera ett typsnitt i taget i samlingen i Typsnittsbok eller datorn och försök att återskapa problemet tills du hittar det skadade typsnittet.

När du är klar med testet utför du följande steg för att återställa Typsnittsbok till dess ursprungliga status:

 1. Klicka på Dator i kolumnen Samling.
 2. Markera ett av teckensnittsnamnen i kolumnen och välj Redigera > Markera alla.
 3. Klicka på Aktivera under teckensnittskolumnen (knappen med en kryssruta utan markering).

12. Kontrollera om hårddisken är skadad.

En skadad hårddisk kan orsaka installationsfel. Kontrollera hårddiskar med ett skivverktyg, t.ex. Apple skivverktyg.

Ansvarsfriskrivning: Adobe stöder inte skivverktyg från tredje part men tillhandahåller följande anvisningar som en service. Om du behöver support kontaktar du skivverktygets utvecklare.

Så här letar du efter skador med Apple skivverktyg (finns på system-CD:n):

 1. Starta datorn från system-CD:n.
 2. Välj Installeraren > Öppna Skivverktyg. Välj Verktyg > Diskverktyg i macOS 10.6.
 3. Markera de diskar du vill kontrollera och klicka sedan på fliken Skivkontroll.
 4. Klicka på Reparera för att kontrollera och vid behov reparera de markerade diskarna.

13. Sök efter virus.

Kör antivirusprogrammet du har på datorn för att söka igenom systemet. Säkerställ att du har de senaste virusdefinitionerna för antivirusprogrammet som du använder. Även om virussmittor är sällsynta kan de förorsaka oväntat systembeteende, däribland installationsfel. Regelbunden sökning efter virus (t.ex. dagligen) förhindrar att virus skadar programvaran på datorn. Anvisningar om hur du kör eller hämtar de senaste uppdateringarna för virussökningsprogrammet finns i programmets dokumentation.

Avancerad felsökning

Om åtgärderna i föregående avsnitt inte löser problemet kanske du kan lösa det genom att formatera om hårddisken. Du kan också undersöka om maskinvaran är inkompatibel med produkten.

Friskrivning: Adobe ger inte support på maskinvara. Anvisningarna nedan ska endast betraktas som en service. Ta kontakt med maskinvarutillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för mer information. Om du felsöker maskinvaruproblem själv kan det hända att datorns garanti inte gäller längre.

Obs! Innan du tar bort eller flyttar på maskinvaran bör du stänga av datorn och dra ut kontakten till den och till eventuell kringutrustning.

14. Kör produkten på en annan hårddisk eller dator.

Installera och kör produkten från en annan hårddisk i samma dator, eller samma hårddisk som är installerad i en annan dator. Om problemet inte uppstår igen kan det ha orsakats av hårddisken eller moderkortet du använde tidigare. Kontakta tillverkaren om du behöver hjälp.

15. Installera på en annan hårddisk än den som används som startskiva.

Installera systemprogramvaran på en annan hårddisk (inte på en annan partition på samma disk) och ange sedan den disken som startskiva. Installera sedan produkten på den nya hårddisken.

Så här anger du en startskiva:

 1. Välj Systeminställningar på Apple-menyn.
 2. Välj Startskiva bland systemalternativen.
 3. Välj den enhet där du har installerat om systemprogramvaran.
 4. Starta om datorn.

16. Installera om systemprogramvaran.

Installera om operativsystemet eller kör en systemåterställning.

Viktigt: När du kör en systemåterställning raderas allt innehåll på hårddisken. Det är viktigt att du säkerhetskopierar alla filer som du vill spara på en extern enhet, CD- eller DVD-skiva.

Mer information om att köra programåterställning finns i dokumentationen för programmet. Du kan också gå till Apple supportsida och söka efter "Systemåterställning."

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?