Felsök installation | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Lös problem som uppstår när du installerar Photoshop Elements och Premiere Elements på Windows.

Installationsproblem

Fel vid installationen kan orsakas av många faktorer, inklusive startobjekt i konflikt, felaktiga data i Windows-registret och hårdvarukonflikter. Följ felsökningsstegen nedan för att rensa upp många typer av installationsproblem, inklusive följande:

 • En tom eller flimrande dialogruta
 • En låst markör, pekare eller skärm, blå skärm eller oväntad omstart
 • Ett felmeddelande av typen:
  • "Programmet har utfört en otillåten åtgärd och kommer att stängas. Kontakta programleverantören om problemet kvarstår."
  • ”API-fel för MS-konfiguratinstoolkit, felaktigt arg 3: AddSectionFiles till CopyList”.
  • Inte tillräckligt med diskutrymme på målenheten vid dekomprimering till [sökväg]”.
  • ”Installationen kan inte initiera installationsprogrammet. Det kan finnas ett skriptfel.”
  • ”Installationen kan inte läsa installationsskriptfilen.”
  • ”Det gick inte att skapa en katalog under C:\\Windows\\System. Kontrollera skrivbehörighet för katalogen.”
  • ”X:\ inte tillgänglig.” (där ”X” är enhetsbeteckningen för cd-rom-enheten).
  • ”Enheten är inte klar.”
  • ”Fel vid läsning av cd-rom-skiva.””Fel vid läsning av enhet X:\” (där ”X” är enhetsbeteckningen för cd-rom-enheten).
Obs!

För frågor som rör serienummer, se Hitta ditt serienummer.

Innan du börjar

Följ dessa förslag för att få ut så mycket som möjligt av det här dokumentet:

 • Utför sedan åtgärderna i angiven ordning. Följ ordningen för att felsöka uppgifter som anges i det här dokumentet.
 • Försök att installera efter varje uppgift. Försök att installera igen när du utför en åtgärd för att se om problemet har åtgärdats. Om inte, flytta till nästa felsökningssteg.
 • Spåra dina resultat. Notera de åtgärder du utför och resultatet för varje åtgärd, inklusive fel och övriga problem. Adobes tekniska support använder denna information för att bättre kunna hjälpa dig om du behöver ringa dem.
 • Starta om efter varje installationförsök eller fel. Starta alltid om datorn när en installation inte kan utföras eller ett fel inträffar för att uppdatera dess minne. Om du fortsätter att arbeta utan att starta om datorn kan problemet förvärras.

Viktigt! Några av åtgärderna i det här dokumentet startar en dialogruta för kontroll av användarkonto för att be om din tillåtelse att fortsätta. Läs informationen i dialogrutan för att avgöra om du vill fortsätta. Om du väljer att ta bort dialogrutan kan du inte fortsätta till nästa steg i felsökningen.

Inledande felsökning

1. Kontrollera att systemet uppfyller lägsta systemkrav.

För att installera Photoshop Elements eller Premiere Elements måste datorn uppfylla eller överskrida systemkraven. Den senaste informationen om systemkrav finns i Photoshop Elements Tekniska specifikationer eller Premiere Elements Tekniska specifikationer.

Du kan visa grundläggande systeminformation, som processorhastighet och hur mycket RAM-minne som finns genom att välja Start > Kontrollpanelen > System.

2. Ta bort tidigare installerade programfiler.

Gör följande om du vill ta bort filer från ett tidigare installationförsök:

 1. Flytta alla personliga filer (till exempel bilder, video eller plugin-program från tredje part) från mapparna Photoshop Elements, Premiere Elements och Elements Organizer och dess undermappar att säkerhetskopiera mapparna.

 2. Högerklicka på Startmenyn i aktivitetsfältet och välj Kontrollpanelen (Windows 8/Windows 10) eller välj Start > Kontrollpanelen (Windows 7/Vista).

  Obs!

  Procedurerna i det här dokumentet är baserade på standard Windows-gränssnittet. Om gränssnittet är anpassat kan vissa procedurer variera. Du kan till exempel gå till Kontrollpanelen från Startmenyn via Start > Inställningar > Kontrollpanelen i stället för Start > Kontrollpanelen.

 3. (Windows 10 och Windows 8) Om du visar Kontrollpanelen efter Kategori, klicka på Avinstallera ett program under kategorin Program. Om du visar efter ikoner, klicka på Program och funktioner.

  (Windows 7) Välj Program > Program och funktioner och dubbelklicka på ett Avinstallera ett program.

  (Vista) Välj Program > Program och funktioner.

 4. Välj Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements och klicka på Avinstallera. Ta bort programet genom att följa anvisningarna på skärmen.

 5. Efter avinstallationen stänger du Kontrollpanelen och återgår till den plats på hårddisken där programmet installerades från början. Ta bort följande mappar (om installationsprogrammet inte har tagit bort dem): Photoshop Elements eller Premiere Elements och Elements Organizer. (Som standard installeras de i mappen Program/Adobe.)

 6. Om dialogrutan Bekräfta borttagning av mapp visas klickar du på Ja.

 7. Töm papperskorgen och starta om datorn.

3. Kontrollera CD- och CD-ROM-enheten.

Damm eller smuts på en DVD- eller CD-skiva kan störa en installation och göra att din CD-ROM-enhet inte känner igen skivan. Undersök om det finns smuts, damm eller fingeravtryck på CD-skivan med Photoshop Elements och Premiere Elements. Torka försiktigt av CD-skivans undersida från mitten och utåt med en mjuk, luddfri trasa.

Verifiera att CD-ROM-enheten kan läsa andra CD-skivor. Om så inte är fallet undersöker du skivhållaren och rengör den med en luddfri trasa. Om det fortfarande inte går att läsa andra CD-skivor kontaktar du enhetens tillverkare.

Om skivan verkar vara skadad bör du kontakta leverantören för att få en ny. 

4. Installera Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements från skrivbordet.

Vissa systemkomponenter – exempelvis drivrutiner och virusskyddsverktyg – orsakar konflikt med installationsprogrammet. Det kan orsaka en ofullständig eller misslyckad installation. Du kan undvika dessa konflikter genom att installera från skrivbordet.

 1. Kopiera mappen Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements från skivan till skrivbordet.

 2. Öppna mappen Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skrivbordet.

 3. Dubbelklicka på installationsfilen (eller Setup.exe) och följ anvisningarna på skärmen.

  Obs!

  Vissa av de här procedurerna kräver att du hittar dolda filer och dolda mappar eller söker efter filer efter deras fullständiga filnamn, inklusive filtillägg (till exempel, Setup.exe eller Sample_filename.ini). Som standard visar inte Windows Explorer dolda filer, dolda mappar och igenkännbara filnamnstillägg.Se Visa dolda filer, mappar, filnamnstillägg för mer information.

5. Installera senaste service pack och andra uppdateringar till Windows.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du har följt anvisningarna i föregående avsnitt, kan du prova med följande felsökning på mellannivå.

1. Installera Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements i ett förenklat läge.

Drivrutiner och program som läser in automatiskt med Windows kan hamna i konflikt med Elements-installationsprogrammet och orsaka problem vid installationen. (Program som läses in automatiskt innehåller skärmsläckare och virusskyddsverktyg.) Installera om Photoshop Elements/Premiere Elements medan Windows är i ett förenklat läge för att undvika konflikter. I förenklat läge är icke-standard drivrutiner och startprogramvara inaktiverade.

För att ominstallera i förenklat läge gör du följande:

 1. Sätt i skivan med Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements i skivenheten.

 2. Kopiera mappen med Adobe Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skivan till skrivbordet.

 3. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur. (För Windows 8, högerklicka på Start och välj Sök.)

   

 4. Klicka på Inaktivera alla på fliken Start. (På Windows 8 finns inte alternativet Inaktivera alla. Inaktivera i stället varje objekt för sig.)

   

 5. På fliken Tjänster väljer du Dölj alla Microsoft-tjänster, klickar på Inaktivera alla och sedan på OK.

 6. I dialogrutan Systemkonfiguration klickar du på Starta om.

 7. Dubbelklicka på startfilen (eller Setup.exe) i mappen Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements som du kopierade till skrivbordet i steg 2. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

 8. Välj Start, skriv msconfig i sökrutan och tryck på Retur.

 9. Välj Normal start på fliken Allmänt, klicka på OK och starta om datorn.

  Obs!

  Om problemet inte åtgärdas av att du installerar om i förenklat läge, kan du försöka att installera och köra programmet på en annan dator eller hårddisk.

2. Installera som administratör.

Säkerhetsinställningarna i Windows 7, 8, 10 och Vista förhindrar ibland program från att skriva till skyddade filplatser eller registernycklar. Ställa in installationsprogrammet som en administratör kringgår säkerhetsinställningarna och gör det möjligt att skriva till de skyddade områdena.

Gör följande för att installera Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements som administratör:

 1. Kopiera mappen Adobe Photoshop Elements och Premiere Elements från skivan till skrivbordet.

 2. Öppna mappen Photoshop Elements eller Adobe Premiere Elements på skrivbordet.

 3. Högerklicka på filen för installationsfilen (eller Setup.exe) och välj Egenskaper.

 4. På fliken Kompatibilitet väljer du Kör det här programmet som en administratör.

 5. Klicka på OK.

 6. Dubbelklicka på installationsfilen (eller Setup.exe) och följ anvisningarna på skärmen.

3. Installera till en mapp på rotnivån på hårddisken.

Skapa en mapp på rotnivån på hårddisken. Se till att mappnamnet har åtta eller färre tecken (t.ex. C:\PSE eller C:\PRE) och inte innehåller specialtecken, t.ex. ”#” Kontrollera att sökvägen där Windows installeras inte innehåller specialtecken.

Skapa en mapp på rotnivån på hårddisken. Se till att mappnamnet har åtta eller färre tecken (t.ex. C:\PSE eller C:\PRE) och inte innehåller specialtecken, t.ex. ”#” Kontrollera att sökvägen där Windows installeras inte innehåller specialtecken.

4. Installera i ett nytt användarkonto.

Skapa ett nytt användarkonto med samma behörighet som det konto du använde när problemet inträffade. Om problemet inte inträffar på nytt kan det ursprungliga användarkontot vara skadat. Information om hur du skapar ett nytt användarkonto finns i Skapa en ny användare, eller kontakta systemadministratören.

5. Inaktivera användarkontokontroll.

6. Uppdatera grafikkortets drivrutin.

Många grafikkortstillverkare uppdaterar drivrutinerna med jämna mellanrum. Om du inte har uppdaterat grafikkortets drivrutin på länge bör du ta kontakt med tillverkaren och be om den nyaste versionen, eller hämta den från tillverkarens webbplats. (Om du inte vet vem som har tillverkat grafikkortet öppnar du Enhetshanteraren, högerklickar på kortet och väljer Egenskaper.) Du kan ofta ta reda på om grafikkortets drivrutin är föråldrad genom att ändra färgdjup och upplösning. Du kan även se om den är inaktuell genom att avaktivera maskinvaruacceleration.

 • Information om hur du ändrar färgdjup och upplösning för Photoshop Elements och Adobe Premiere Elements finns i Ändra färgdjup och upplösning för Windows 8 eller Windows 7 och Vista.Photoshop Elements och Premiere Elements kräver en skärmupplösning på minst 1024 x 768.
 • Mer information om hur du inaktiverar grafikmaskinvarans acceleration finns i Inaktivera grafikmaskinvarans acceleration i Microsoft Windows support. Beroende på grafikkortet är den här funktionen eventuellt inte tillgänglig i Windows 7, 8 och 10.

7. Kontrollera att enhetsdrivrutinerna är kompatibla med Windows.

Om uppdatering av grafikkortdrivrutinen inte löser problemet ska du kontrollera att alla andra drivrutiner är kompatibla med din version av Windows (Windows 8 eller Windows 7 och Vista). Drivrutiner är programvarufiler som gör att Windows kan kommunicera med enheter som skannrar, grafikkort, mus och tangentbord. Kontakta enhetens tillverkare för att kontrollera att du har de senaste enhetsdrivrutinerna.

8. Inaktivera Windows Aero.

Mer information finns i Inaktivera Windows Aero (Windows 7 och Vista).

9. Optimera hantering av tillfälliga filer

Windows och program som du kör lagrar arbetsdata i temporära tmp-filer på hårddisken. Om det finns för många tillfälliga filer eller föråldrade sådana kan prestanda påverkas.

Information om hur du tar bort temporära filer med hjälp av verktyget Diskrensning finns i Windows 10,  Windows 8 eller Windows 7 och Vista.

10 . Ange standardstorleken på växlingsminnesfilen.

Windows 10 eller 8

Se Ändra storleken på virtuellt minne för Windows 8 och 10 och använd följande inställningar:

Initialstorlek: ange ett värde som motsvarar en och en halv gånger så mycket som datorns installerade RAM-minne.

Maximal storlek: ange ett värde som motsvarar två gånger så mycket som initialstorleken.

Windows 7 och Vista

Mer information finns i Ställa in virtuellt minneväxlingsfilen till standardstorlek för Windows 7 och Vista.

11. Reparera och defragmentera hårddiskarna.

Optimera dina hårddiskar genom att reparera och defragmentera dem: Windows 10 och Windows 8, eller Windows 7 och Vista.

12. Sök igenom datorn efter virus.

Använd aktuella antivirusprogram (t.ex. Symantec Norton Antivirus eller McAfee Virus Scan) för att söka igenom datorn efter virus. Virus kan angripa programvara och leda till installationsfel. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

Avancerad felsökning

Logga in med det inbyggda administratörskontot.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online