Installera Creative Cloud-program på en ny dator

Lär dig hämta och installera Creative Cloud-program på en ny dator, däribland Creative Cloud-datorprogrammet.

Installera Creative Cloud-program på en ny dator

 1. Logga in på creativecloud.adobe.com/apps och välj sedan Installera (eller Hämta) för det program du vill installera. 

    Letar du efter Creative Cloud-datorprogrammet? Det installeras automatiskt med ditt första program. Om du föredrar det kan du hämta det direkt

  Hämta ditt Creative Cloud-program

    Om du använder ett konto från din skola eller ditt företag kan du begära produkter och tjänster från Adobe som du inte redan har tillgång till.

 2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

 3. Logga in på ditt Adobe-konto när installationsfönstret visas. Creative Cloud-datorprogrammet startas automatiskt och installerar programmet.

  Obs!

  Om du redan är inloggad på Creative Cloud på två andra datorer uppmanas du att logga ut från någon av dem. 

 4. Välj Installera vid eventuella andra program du vill installera i Creative Cloud-datorprogrammet.

  Obs!

  Om du installerar programmet på macOS 13 Ventura ska du hålla inloggningsobjektet för Adobe Creative Cloud aktiverat i din Macs systeminställningar. Om du stänger av det här alternativet stänger du även viktiga Adobe-processer som krävs för att stödja funktioner som automatiska uppdateringar, filsynkning och aviseringar. Lär dig aktivera Adobe Creative Cloud-inloggningsobjekten

Vanliga frågor

Med din enskilda Creative Cloud-licens kan du installera program på fler än en dator och aktivera (logga in) på två. Du kan dock bara använda dina program på en dator i taget. Mer information finns i På hur många datorer kan jag använda min Creative Cloud-prenumeration?

I det här fallet kan du även logga ut på din Adobe-kontosida.

Se Fel i Creative Cloud av typen Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades om du får felmeddelandet Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?