Lär dig hur du installerar, aktiverar och använder Creative Cloud-program på en ny dator eller enhet, även om din tidigare dator eller enhet inte längre är tillgänglig.

Obs!

Om du konfigurerar Creative Cloud för första gången följer du anvisningarna i Hämta dina Creative Cloud-program.

Installera Creative Cloud-program på en ny dator

Klicka på ett av alternativen nedan beroende på om du har tillgång till datorn du använde din prenumeration på tidigare eller inte. Följ sedan instruktionerna.

Om den föregående datorn är tillgänglig

 1. Logga ut från Creative Cloud för att inaktivera Creative Cloud-programmen på den tidigare datorn.

 2. Logga in på ditt Adobe ID-konto på din nya dator. 

 3. Gå till Creative Cloud-programkatalogen och ladda ned de program du vill ha.

Nu kan du använda Creative Cloud på den nya datorn eller enheten.

use_creative_cloudnewcomputerdeviceavailable

Om den föregående datorn inte längre är tillgänglig

Om du inte kan logga ut från Creative Cloud på grund av att datorn eller enheten inte längre är tillgänglig kan du inaktivera datorn eller enheten på din kontosida enligt instruktionerna nedan. När datorn eller enheten har inaktiverats loggas du ut från Creative Cloud. Sedan kan du logga in på Creative Cloud från en annan dator eller enhet.

Följ de här stegen för att inaktivera en dator eller enhet som inte längre är tillgänglig:

 1. Gå till ditt Adobe ID-konto och logga in med ditt Adobe ID och lösenord eller med ditt sociala konto (Facebook eller Google).

 2. Klicka på Hantera plan i avsnittet Planer.

 3. Inaktivera enheten i avsnittet Aktiverade enheter (längst ned på sidan).

  Ser skärmen annorlunda ut? I länder som hanteras av Digital River, Adobes partner inom e-handel, ser sidan för hantering av planer annorlunda ut och har andra alternativ. Om du klickar på Hantera plan och inte ser något avsnitt med aktiverade enheter kan du använda följande metod för att logga ut från dina Creative Cloud-program:

  1. Prova att logga in på den nya datorn eller enheten. Ett felmeddelande om att din aktiveringsgräns har nåtts visas.
  2. Välj Logga ut från alla andra datorer och enheter.
 4. Logga in på ditt Adobe ID-konto på din nya dator. 

 5. Gå till Creative Cloud-programkatalogen och ladda ned de program du vill ha.

Nu kan du använda Creative Cloud på den nya datorn.

Obs!

Om du installerar Creative Cloud 2019-program och redan har aktiverat på andra enheter kan du logga ut på distans. Se Aktivera och inaktivera | Creative Cloud 2019.

Information om felsökning av Creative Cloud-aktivering och inloggningsproblem finns i Felsökning av Creative Cloud-aktiveringsfel.

Video: Använda Adobe Creative Cloud-program på flera enheter

Video: Använda Adobe Creative Cloud-program på flera enheter
Adobe Customer Care

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy