Lär dig hämta och installera Creative Cloud-program på en ny dator, däribland Creative Cloud-datorprogrammet.

Så installerar du Creative Cloud-program på en ny dator

  1. Logga in på creativecloud.adobe.com/apps och klicka sedan på Hämta för det program du vill installera. 

     Letar du efter Creative Cloud-datorprogrammet? Det installeras automatiskt med ditt första program. Om du föredrar det kan du hämta det direkt

    Hämta ett Creative Cloud-program
  2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

  3. Logga in på ditt Adobe-konto när installationsfönstret visas. Creative Cloud-datorprogrammet startas automatiskt och installerar programmet.

     Om du redan är inloggad på Creative Cloud på två andra datorer uppmanas du att logga ut från någon av dem. 

  4. Klicka på Installera för programmet i Creative Cloud-datorprogrammet om du vill installera fler program.

Vanliga frågor

Med din enskilda Creative Cloud-licens kan du installera program på fler än en dator och aktivera (logga in) på två. Du kan dock bara använda dina program på en dator i taget. Mer information finns i På hur många datorer kan jag använda min Creative Cloud-prenumeration?

I det här fallet kan du även logga ut på din Adobe-kontosida.

Se Fel i Creative Cloud av typen Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades om du får felmeddelandet Aktiveringsgräns nådd eller Inloggning misslyckades.