Felsöka aktiveringsproblem med Creative Cloud 2018

Lär dig hur du löser de vanligaste aktiveringsproblemen med Creative Cloud 2018 och tidigare versioner.

Obs!

För Creative Cloud 2019-program, se Licensieringsfel | Creative Cloud 2019

Felkod Felmeddelande eller problem Lösning
E/T ”Aktiveringsgränsen uppnådd
för [produkt]. Serienumret har redan aktiverats på två datorer.”
 
ELLER
 
”Maxgräns för antal aktiveringar överskreds”
Läs mer om felet Maxgräns för aktivering nådd eller Inloggning misslyckades.
E/T "Jag kan inte logga in på Creative Cloud eller starta en Creative Cloud-app."

Se till att du är ansluten till internet och försök igen.

Om du får ett felmeddelande letar du reda på felet och dess rekommenderade lösning i den här tabellen.

E/T "Jag försöker starta en Creative Cloud-app men blir uppmanad om och om igen att ange ett serienummer. Jag trodde inte att jag behövde ett serienummer för Creative Cloud.” Du behöver inget serienummer för Creative Cloud-programmet. Se Felsöka när Creative Cloud-appar måste ange serienummer.
E/T

"Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den.”

ELLER

“Anslut till internet och försök igen.”

ELLER

“Antingen är din dator offline eller så är datorns klocka felaktigt inställd, vilket orsakar anslutningsfel. En internetanslutning krävs. Anslut till internet eller justera din klocka och försök igen.”

Kontrollera att du är ansluten till internet och att datorns datum och tid är korrekt.

Om detta inte löser problemet se Lös anslutningsfel för att återställa värdfilen.

E/T

"Ogiltigt serienummer"

ELLER

"Serienummeret du har angett är återkallat"

ELLER

"Serienummeret du har angett är ogiltigt"

Om du får det här felmeddelandet när du försöker installera Creative Suite 6 är serienumret du använder inte giltigt och har blockerats av Adobe. Adobe blockerar serienummer som inte utfärdas av Adobe eller utfärdas av en obehörig säljare eller förfalskad programvara för bedräglig användning. Du kan bara inse att serienumret har blockerats när du försöker installera eller installera om programvaran. Se Adobe Genuine Software för mer information.
E/T

Du kan inte aktivera eller installera om äldre Adobe-program som Photoshop Elements (versionerna 2018 och tidigare), Premiere Elements (versionerna 2018 och tidigare), Captivate (versionerna 5.5 och 2017), Creative Suite 6, Acrobat 11, eLearning Suite 2.5 och Technical Communications Suite (versionerna 3.0 och 3.5).

Om du får det här felet när du aktiverar eller installerar om äldre program som inte ingår i en prenumeration, kan du läsa hur du kan åtgärda problem med att aktivera eller installera om äldre Adobe-program.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>”

Ingen internetanslutning hittades. Möjliga orsaker:

  • Timeout för anslutningen på grund av brandväggsinställningar.
  • Det gick inte att identifiera ett värdnamn på grund av proxyinställningarna.

Kontrollera dina brandväggs- eller proxyinställningar och försök igen. Se Lös anslutningsfel om du vill få mer information.

194:01 “Försöker inaktivera en oaktiverad dator” Du försöker inaktivera programmet men det har inte aktiverats ännu. Se aktivera och inaktivera Creative Cloud-appar.
194:110 ”Aktiveringen misslyckades” Du har redan börjat ”Inaktivera allt”-processen under de senaste 72 timmarna. Du kan försöka igen efter 72 timmar.
194:112 “Klientklockan är inte synkroniserad” Tiden på datorns klocka är fel. Ställ datorns klocka på korrekt datum och tid.
208:1
208:2
208:3
”Error_NetworkFailure”

Ingen internetanslutning hittades. Möjliga orsaker:

  • Timeout för anslutningen på grund av brandväggsinställningar.
  • Det gick inte att identifiera ett värdnamn på grund av proxyinställningarna.

Kontrollera dina brandväggs- eller proxyinställningar och försök igen. Se Lös anslutningsfel om du vill få mer information.

213:5
213:10
E/T Du får de här felen på grund av en skrivskyddad SLStore-mapp. Se Konfigurationsfel i Adobe Creative Cloud.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online