Felsöka problem med Creative Cloud-aktivering

Här är några av de vanligaste problemen koder och Creative Cloud aktiveringsfel, och hur du löser dem.

Viktigt:

Dokumentet beskriver aktiveringsfelkoder för Creative Cloud 2018 och tidigare versioner.

För Creative Cloud 2019-program, se Licensieringsfel | Creative Cloud 2019

Felkod Felmeddelande eller problem Lösning
E/T "Aktiveringsgränsen uppnådd
för [produkt]. Serienumret har redan aktiverats på två datorer."

ELLER

"Maximala
aktiveringar överskreds"
Se felmeddelandena Maxgräns nådd för aktivering eller Inloggning misslyckades.
E/T "Jag kan inte logga in på Creative Cloud eller starta en Creative Cloud-app."

Kontrollera att du är ansluten till internet och försök igen.

Leta efter ditt fel och dess rekommenderade lösning i den här tabellen om du får ett felmeddelande.

E/T "Jag försöker starta en Creative Cloud-app men blir uppmanad om och om igen att ange ett serienummer. Jag trodde inte att jag behövde ett serienummer för Creative Cloud.” Du behöver inte ange ett serienummer. Se Felsöka när Creative Cloud-appar måste ange serienummer.
E/T

"Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den.”

ELLER

“Anslut till internet och försök igen.”

ELLER

“Antingen är din dator offline eller så är datorns klocka felaktigt inställd, vilket orsakar anslutningsfel. En internetanslutning krävs. Anslut till internet eller justera din klocka och försök igen.”

Kontrollera först att du är ansluten till Internet och att datorns datum och tid är korrekt. Om detta inte löser problemet se Lös anslutningsfel för anvisningar om hur du återställer värdfilen.
E/T

"Ogiltigt serienummer"

ELLER

"Serienummeret du har angett är återkallat"

ELLER

"Serienummeret du har angett är ogiltigt"

Om du får det här felmeddelandet när du försöker installera Creative Suite 6 är serienumret du använder inte giltigt och har blockerats av Adobe. Adobe blockerar serienummer som inte utfärdas av Adobe eller utfärdas av en obehörig säljare eller förfalskad programvara för bedräglig användning.Du kan bara inse att serienumret har blockerats när du försöker installera eller installera om programvaran. Se Adobe Genuine Software för mer information.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” Ingen internetanslutning upptäcktes. Anslutningen kan ha avbrutits på grund av brandväggsinställningar och att det inte går att identifiera värdnamnet på grund av proxyinställningar. Kontrollera dina brandväggs- eller proxyinställningar och försök igen. Se Lös anslutningsfel för mer information.
194:01 “Försöker inaktivera en oaktiverad dator” Du försöker inaktivera programmet men det har inte aktiverats ännu. Se aktivera och inaktivera Creative Cloud-appar.
194:110 “Aktiveringen misslyckades” Du har redan börjat ”Inaktivera allt”-processen under de senaste 72 timmarna. Du kan försöka på nytt i slutet av 72-timmarsperioden.
194:112 “Klientklockan är inte synkroniserad” Tiden på datorns klocka är fel. Ställ datorns klocka på korrekt datum och tid.
208:1
208:2
208:3
“Error_NetworkFailure” Ingen internetanslutning upptäcktes. Anslutningen kan ha avbrutits på grund av brandväggsinställningar och att det inte går att identifiera värdnamnet på grund av proxyinställningar. Kontrollera dina brandväggs- eller proxyinställningar och försök igen. Se Lös anslutningsfel för mer information.
213:5
213:10
E/T Dessa fel beror på en skrivskyddad SLStore-mapp. Gå till Konfigurationsfel i Adobe Creative Cloud
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto