Med din enskilda Creative Cloud-licens kan du installera dina program på mer än en dator, aktivera (logga in) på två, men bara använda dem på en dator i taget.
Creative Cloud – antal datorer
Installera: på en eller flera datorer och enheter. Aktivera: på upp till två datorer och enheter. Använda: på en dator eller enhet i taget

Installera

Creative Cloud-program kan installeras på flera datorer, oberoende av operativsystem.

Aktivera

Du kan aktivera Creative Cloud på högst två datorer. 

Använda

Du kan använda programmet på en dator i taget. 

Mer information finns i användningsvillkoren

Installera program på en ny dator

Mer information om hur du installerar och använder Creative Cloud-program på en ny dator finns i Installera och använda Creative Cloud-program på en ny dator.

Aktivera program på en annan dator

Du kan aktivera din enskilda Creative Cloud-prenumeration på upp till två datorer åt gången. Om du vill få merinformationkan du titta här:

Aktivera program som redan har aktiverats på två datorer

Om du redan har aktiverat din enskilda Creative Cloud-prenumeration på två datorer måste du först inaktivera den på en av datorerna.

  1. Logga ut för att inaktivera Creative Cloud på en av de två datorerna.
  2. Logga in för att aktivera Creative Cloud på den nya datorn.

Mer information finns i Aktivera och inaktivera Adobe Creative Cloud-program.

Inaktivera program om datorn inte är tillgänglig

Om du inte har tillgång till din tidigare dator kan du inaktivera den från din kontosida. Mer information finns under "Inaktivera från Adobe.com" i Aktivera och inaktivera Adobe Creative Cloud-program.