Lär dig hur man konfigurerar MySQL i Adobe Dreamweaver, ansluter till en MySQL-databas och använder MySQL-verktyg.

Detta dokument är tillämpbart för Dreamweaver Creative Suite-användare med servrar som kör PHP 5x.

Om du använder Dreamweaver bör du kontrollera följande dokument för information om databasanslutningar:

Översikt

Detta dokument beskriver några av de viktigaste faktorerna för att skapa en framgångsrik anslutning till en MySQL-databas då PHP-servermodellen används i Dreamweaver. Här beskrivs även vissa grundläggande inställningar för MySQL-användarkonto. Detta förutsätter att du har installerat och konfigurerat MySQL på en lokal eller extern dator.

Fel uppstår i Dreamweaver om installationen inte har slutförts på rätt sätt. Ett vanligt fel som kan uppstå då en MySQL-anslutning testas i Dreamweaver är ”Ett oidentifierat fel har uppstått.”

Obs: Detta innehåll är en grundläggande guide till att komma igång. Om du vill anpassa MySQL-kontoinställningarna till dina specifika säkerhetsbehov ska du konsultera dokumentationen för MySQL och andra tredjepartsresurser. Gå till MySQLs hemsida för att hämta och installera MySQL.

MySQL-konfiguration

Standardinstallationen för MySQL-databassystem innehåller två databaser med namnen mysql och test. Mysql-databasen innehåller sex tabeller som lagrar behörighetsinformation. Detta avsnitt tar upp två av dessa tabeller: user-tabellen och db-tabellen.

User-tabellen lagrar information om vem som kan ansluta till MySQL-servern och om användaren har några behörigheter på global nivå. Eftersom behörigheter i user-tabellen påverkar alla databaser på MySQL-servern står det ofta Ys (ja) för administratörer i behörighetsfälten medan det står Ns (nej) för vanliga användare. Db-tabellen specificerar databaserna på MySQL-servern som användare har tillåtelse att komma åt. I denna tabell lagras även de flesta behörigheter för vanliga användare.

Obs: Många verktyg för grafiskt gränssnitt från tredjeparter kan hjälpa dig att hantera MySQL-databaser. Det här dokumentet använder dock den ursprungliga kommandoradsklienten för MySQL.

Oavsett om du installerar MySQL på en dator med UNIX, Windows eller Mac OS X kan du använda kommandotolken till att administrera MySQL. Öppna kommandotolken i Windows genom att välja Start > Alla program > Kommandotolk. (På vissa system kan kommandotolken finnas under tillbehör från Start > Alla program.)

Ändra till mappen mysql\bin genom att ange följande i kommandotolken:

> cd\> cd mysql\bin

Under installationen av MySQL skapar MySQL ett konto utan lösenord som kallas root som du kan använda för att logga in på databasen. Adobe rekommenderar starkt att du tilldelar detta konto ett lösenord eftersom root har full kontroll över MySQL-databaser. För att tilldela ett lösenord till root-kontot ska du köra följande kommando, som ställer in lösenordet för root till new-password. Byt ut new-password mot ett lösenord som är säkrare.

> mysqladmin -u root password new-password

Skapa separata MySQL-konton för varje PHP-webbprogram. Du kan skapa så många MySQL-konton som du vill och tilldela olika rättigheter och behörigheter till varje konto. Webbprogramsanvändare behöver inte samma behörighetsnivå som root-kontot.

För att skapa ett separat användarkonto till ditt webbprogram, anslut till MySQL och logga in med superanvändarkontot genom en av följande metoder. I exemplet nedan är kontot med superanvändarbehörighet root-kontot. MySQL anmodar dig att ange ett lösenord när du trycker på Retur:

> mysql --user=root --password

eller

> mysql -uroot -p

När du har loggat in till MySQL skapar du en användare med namn dbuser (namnet är godtyckligt) till webbprogrammet. Nedan är fyra exempel på hur den nya användaren kan skapas. I alla fyra exempel skapas en ny användare med namnet dbuser. De fyra behörigheter som tilldelas denna användare är SELECT, INSERT, UPDATE och DELETE i valfri tabell i employees-databasen (denna databas hänvisas i följande exempel till emp). Lösenordet myPassword krypteras i MySQL-databasen.

 • I detta exempel kan endast dbuser komma åt databasen från localhost:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON emp.* TO dbuser@localhost IDENTIFIED BY "myPassword";
 • I detta exempel kan endast dbuser komma åt databasen från mySite:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON emp.* TO dbuser@mySite IDENTIFIED BY "myPassword";
 • I det här exempel kan endast dbuser komma åt databasen frånmySite.myDomain.com:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON emp.* TO dbuser@mySite.myDomain.com IDENTIFIED BY "myPassword";
 • I det här exemplet kan dbuser komma åt databasen från alla värdar:
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON emp.* TO dbuser@"%" IDENTIFIED BY "myPassword";

När du har utfört GRANT-instruktionen(-erna), gå från emp-databasen tillbaka till mysql-databasen genom att köra följande kommando:

>use mysql

Utför följande SQL-instruktion och kontrollera vilka förändringar som har gjorts för db-tabellen i den huvudsakliga mysql-databasen:

SELECT Host, Db, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM db  WHERE User='dbuser';

Så här ser db-tabellen ut om du kör samtliga GRANT-instruktioner som listas ovan:

Host Db User Select_

priv
Insert_

priv
Update_

priv
Delete_

priv
localhost emp dbuser J J J J
mySite emp dbuser J J J J
mySite.

myDomain.com
emp dbuser J J J J
% emp dbuser J J J J

Utför följande SQL-instruktion för att observera vilka förändringar som har gjorts för user-tabellen i den huvudsakliga mysql-databasen:

SELECT Host, User, Select_priv, Insert_priv,  Update_priv, Delete_priv  FROM user  WHERE User='dbuser';

Så här ser user-tabellen ut om du kör samtliga GRANT-instruktioner som listas ovan:

Host User Select_

priv
Insert_

priv
Update_

priv
Delete_

priv
localhost dbuser N N N N
mySite dbuser N N N N
mySite.

myDomain.com
dbuser N N N N
% dbuser N N N N

Obs: Av säkerhetsskäl ska du inte modifiera dbuser-kontot i user-tabellen såvida inte kontot behöver administrativa behörigheter som liknar root- eller MySQL-administratörskontot. Om du beviljar dessa rättigheter kommer dbuser att ha åtkomst till systemets databas.

MySQL läser automatiskt in user- och db-tabellerna då det startas och då GRANT- och REVOKE-instruktioner utfärdas. Om du gör eventuella manuella ändringar i user- och db-tabellerna, läs in tabellerna igen för att förändringarna ska bearbetas med följande kommando:

> flush privileges;

Inställning av PHP-/MySQL-webbplatsdefinition i Dreamweaver

En lyckad anslutning till en MySQL-databas i Dreamweaver beror på korrekt webbplatsdefinition då webbplatsen definieras. Nedan visas ett exempel på PHP/MySQL-webbplatsdefinition där en Linux PHP-server används på en maskin som identifieras genom mySite.myDomain.com. MySQL körs på en annan maskin som identifieras genom mysql1.myDomain.com och Dreamweaver körs på en lokal arbetsstation. FTP används för att överföra filer mellan arbetsstationen och Linux webbserver.

 • Lokal information:
  • Webbplatsnamn: mySite
  • Lokal rotmapp: C:\mySite\
 • Fjärrinformation:
  • Åtkomst: FTP
  • FTP-värd: mySite.myDomain.com
  • Värdkatalog: /htdocs/
  • Inloggning: webadmin
  • Lösenord: *********
 • Testserver:
  • Servermodell: PHP/MySQL
  • Åtkomst: FTP
  • FTP-värd: mySite.myDomain.com
  • Värdkatalog: /htdocs/
  • Inloggning: webadmin
  • Lösenord: *********
  • URL-prefix: http://mySite.myDomain.com/

Skapa en MySQL-databasanslutning i Dreamweaver

När du har konfigurerat MySQL-användarkontot och definierar webbplatsen kan du ansluta till MySQL-databasen i Dreamweaver. Följande är ett exempel där ovanstående inställningarna används i dialogrutan för MySQL-anslutning i Dreamweaver:

Anslutningsnamn: Välj ett namn (t.ex.connEmp)
MySQL-server: mysql1.myDomain.com
Användarnamn: dbuser
Lösenord: myPassword
Databas: ange namnet på din databas eller klicka på valknappen för att välja från en lista över MySQL-databaser som körs på servern.

Obs: I fältet MySQL-server måste du ange localhost om PHP och MySQL körs på samma maskin.

MySQL-verktyg

Tredjepartsverktyg kan hjälpa dig att konfigurera och hantera en MySQL-databas utan att du behöver kunskap om SQL. Dessa verktyg är bra att ha till hands ifall du föredrar att arbeta med databaser i ett visuellt gränssnitt istället för i ett kommandoradsgränssnitt. Du kan hämta och installera dessa verktyg på den maskin där MySQL-databasen körs eller den lokala arbetsstationen. Vissa populära verktyg inkluderar PHPMyAdminEMS MySQL Manager, urSQL och PremiumSoft MySQL Studio.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy